Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng Agribank năm 2022

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank là một loại tài liệu quan trọng và có giá trị pháp lý cao. Thông qua loại giấy tờ này, chúng ta có thể đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên. Đây là mẫu đơn được các công ty, doanh nghiệp sử dụng phổ biến khi muốn ủy quyền cho người khác đi giao dịch tại ngân hàng.

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank là gì?

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng là văn bản pháp lý ghi nhận việc một người ủy quyền cho người đại diện thay mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền.

Giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank là gì?

Hay hiểu theo nghĩa đơn giản, giấy ủy quyền là mẫu đơn sử dụng để ủy quyền cho một cá nhân thực hiện thay bạn các công việc theo quy định của pháp luật. Thông thường, mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng được các công ty, doanh nghiệp sử dụng để ủy quyền cho nhân viên hoặc người khác đi thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Giấy ủy quyền giao dịch AgriBank được sử dụng khi nào?

Mẫu giấy ủy quyền ngân hàng AgriBank được sử dụng trong tất cả các hoạt động giao dịch đòi hỏi tính pháp lý của người thực hiện giao dịch. Còn đối với các công ty, doanh nghiệp, nếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch được thì phải sử dụng mẫu ủy quyền giao dịch AgriBank để thay mặt đơn vị thực hiện thủ tục đó.

Nội dung của giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank

Nhằm đảm bảo tính pháp lý, giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực. Đối với mẫu giấy ủy quyền giao dịch AgriBank, nội dung chính sẽ bao gồm:

 • Tên ngân hàng thực hiện giao dịch.
 • Thông tin chủ tài khoản của hộ kinh doanh.
  • Họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú…
  • Số giấy phép kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp.
  • Số tài khoản đứng tên, ngân hàng mở (AgriBank).
 • Điền đầy đủ và chính xác thông tin người được ủy quyền: Ghi rõ họ tên, số CMND, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú,…
 • Các nội dung ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền giao dịch tại AgriBank.

Bên cạnh đó là những cam kết về việc chịu trách nhiệm trước pháp luật và ký kết xác nhận. Nếu có tranh chấp hay phát sinh bất cứ vấn đề gì, ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Về phía những cá nhân được ủy quyền đi thực hiện các giao dịch ngân hàng phải có trách nhiệm làm theo cam kết trong giấy ủy quyền. Trong mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank sẽ xác định rõ phạm vi cũng như công việc mà người được ủy quyền có thể làm. Sau khi hoàn tất việc điền thông tin, thỏa thuận xong, 2 bên sẽ tiến hành ký vào mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng. Nó sẽ là văn bản pháp lý, buộc 2 bên phải thực hiện đúng các nội dung đã ký kết trong giấy ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank mới nhất

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank các bạn có thể tham khảo.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập tự do hạnh phúc
———-
GIẤY ỦY QUYỀN GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ngân Hàng ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số:…………………….Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh……………………………………………………………………

Giấy phép ĐKKD số:……………………………..Ngày cấp:…………………….Nơi cấp:…………

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ……………………………………………………………………3/……………………………………….

2/ ……………………………………………………………………4/……………………………………….

Mở tại Ngân hàng …………………………………………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………………

CMND/Hộ chiếu số:…………………………………Ngày cấp:……………………Nơi cấp:…………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………..

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

- ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN
 - [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: ……………………………………
 - [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần giao dịch là: …………………………….
 - [ ] Nội dung ủy quyền khác: …………………..

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày……….

Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.

- ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU
 - [ ] Được rút gốc
 - [ ] Chỉ được rút lãi
 - [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….

Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:
- Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
- Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………
Người được ủy quyền                                                                                Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

                                        Xác nhận Ngân hàng                                                                                 Kiểm soát                                                                              Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch AgriBank

Để không làm ảnh hưởng tới lợi ích và quyền lợi của khách hàng, việc ủy quyền giao dịch luôn được ngân hàng AgriBank kiểm soát chặt chẽ. Do đó, để làm giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank các bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Thủ tục làm giấy ủy quyền giao dịch AgriBank

Bước 1: Khách hàng đến các chi nhánh/Phòng giao dịch ngân hàng đã mở tài khoản để yêu cầu giao dịch viên hỗ trợ.

Bước 2: Tại đây, nhân viên ngân hàng sẽ cung cấp cho bạn Mẫu Giấy ủy quyền giao dịch với ngân hàng AgriBank.

Bước 3: Khách hàng có trách nhiệm khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến tài khoản và chủ tài khoản, đặc biệt thông tin về người được Ủy quyền.

Bước 4: Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao Giấy ủy quyền cho người thực hiện Giao dịch. Khi tới ngân hàng để giao dịch, người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền theo quy định.

Trên đây là những thông tin liên quan đến mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng AgriBank mà khách hàng có thể tham khảo. Việc làm giấy ủy quyền đóng vai trò quan trọng, là cở sở pháp lý bảo vệ quyền lợi cho cả 2 bên.

Đọc thêm: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.