Quản trị rủi ro là gì​? Quản trị rủi ro cần có kỹ năng gì?

Rủi ro là một yếu tố không thể tránh khỏi trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quan trọng là chúng ta phải biết làm thế nào để quản lý và giảm thiểu tác động của rủi ro đối với công việc và mục tiêu của chúng ta. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quản lý rủi ro, tầm quan trọng của nó và những kỹ năng cần thiết để thành công trong việc quản lý rủi ro.

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là quá trình xác định, phân tích, đo lường và đánh giá rủi ro nhằm tìm cách kiểm soát và cải thiện hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực. Nó giúp chúng ta nhìn nhận các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và xử lý rủi ro một cách hiệu quả. Quản lý rủi ro cũng giúp chúng ta đạt được mục tiêu kinh doanh một cách an toàn và bền vững.

Quản lý rủi ro là gì?

Công thức quản lý rủi ro

Quá trình làm việc với rủi ro

Một chương trình quản lý rủi ro thành công phải đáp ứng các mục đích pháp lý, hợp đồng, nội bộ, xã hội và đạo đức, cũng như tuân thủ các quy định liên quan đến công nghệ mới. Điều này được thực hiện thông qua các bước sau:

1. Nhận dạng rủi ro

Tổ chức cần xác định và nhận ra các mối đe dọa tiêu cực có thể ảnh hưởng đến công việc hoặc dự án cụ thể của mình. Có nhiều loại rủi ro khác nhau như rủi ro pháp lý, rủi ro môi trường, rủi ro thị trường, v.v. Ví dụ, rủi ro bảo mật CNTT có thể gây thiệt hại hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh. Bằng cách xác định các yếu tố rủi ro, tổ chức có thể quản lý chúng một cách hiệu quả.

2. Đo lường rủi ro

Khi rủi ro đã được xác định, tổ chức cần phân tích và đo lường chúng. Để đánh giá mức độ nghiêm trọng và phạm vi của rủi ro, chúng ta cần xem xét xác suất xảy ra và tác động của rủi ro đối với công ty. Việc đo lường rủi ro giúp chúng ta xác định các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa và xử lý rủi ro.

3. Nhận xét rủi ro

Sau khi chọn các rủi ro tiềm ẩn và đánh giá chúng, tổ chức cần xem xét thêm về khả năng xảy ra và kết quả tương ứng của từng rủi ro. Đánh giá rủi ro có thể dựa trên dữ liệu thu thập được và cung cấp cái nhìn tổng quan về từng rủi ro và cách giảm thiểu tác động của chúng.

4. Xử lý rủi ro

Khi các rủi ro đã được đánh giá, tổ chức cần xử lý chúng một cách nhanh chóng để tránh/giảm thiểu tác động của chúng. Cách tiếp cận của chúng ta có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của rủi ro:

 • Ngăn chặn: Tổ chức cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro được đánh giá cẩn thận từ các thủ tục kiểm soát sẵn có.
 • Giảm rủi ro: Tổ chức cần xem xét các rủi ro hàng đầu và phát triển chiến lược giảm thiểu những rủi ro này bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm soát cụ thể. Các biện pháp này có thể bao gồm giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa rủi ro và kế hoạch dự phòng để xử lý các mối đe dọa nếu chúng xảy ra.
 • Chấp nhận: Nếu mức độ rủi ro ở mức chấp nhận được hoặc kết quả thu được từ thực tiễn là lớn hơn mong đợi, tổ chức có thể chấp nhận rủi ro và không thực hiện bất kỳ biện pháp nào.
 • Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại: Với giải pháp này, các cấp lãnh đạo phải liên tục theo dõi và có kế hoạch ứng phó để xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và tác động của rủi ro.

5. Theo dõi kết quả

Quá trình quản lý rủi ro là một quá trình liên tục và luôn chịu tác động của các yếu tố khách quan. Khi có bất kỳ thay đổi nào trong môi trường hoặc rủi ro, việc theo dõi và giám sát cần được duy trì liên tục, cùng với các chiến lược cần thiết để tránh/giảm thiểu tác động của chúng.

Kỹ năng quản lý rủi ro là gì?

Kỹ năng quản lý rủi ro là gì?

Kỹ năng quản lý rủi ro là khả năng nhận diện, phân tích, đánh giá và phản ứng với các rủi ro trong quá trình hoạt động và đạt được mục tiêu công việc. Có năm cấp độ biểu diễn hành vi trong việc quản lý rủi ro:

 • Mức 5 – Mức xuất sắc: Ở cấp độ này, cá nhân áp dụng kỹ năng quản lý rủi ro tích cực trong mọi tình huống, kể cả những tình huống khó khăn đặc biệt. Họ tự tin truyền đạt kỹ năng này cho người khác.
 • Mức 4 – Mức giỏi: Cá nhân hiểu rõ về quản lý rủi ro và đã áp dụng kỹ năng này trong nhiều tình huống khác nhau. Họ có khả năng thích ứng và tìm ra giải pháp cho các rủi ro đặc biệt.
 • Mức 3 – Mức trung bình: Cá nhân đã hiểu về quản lý rủi ro và đã áp dụng kỹ năng này trong một số tình huống. Họ có khả năng phục hồi từ những rủi ro nhỏ và tìm cách giảm thiểu tác động của chúng.
 • Mức 2 – Mức yếu: Cá nhân mới bắt đầu hiểu về quản lý rủi ro và có khả năng áp dụng kỹ năng này ở mức đơn giản. Họ cần hỗ trợ và hướng dẫn để phát triển kỹ năng quản lý rủi ro.
 • Mức 1 – Mức chưa đạt: Cá nhân chưa hiểu về quản lý rủi ro và chưa áp dụng kỹ năng này trong hoạt động công việc.

Quy trình quản lý rủi ro trong công việc

Bước 1: Tạo bối cảnh

Ở giai đoạn này, công ty cần tạo ra bối cảnh hoặc môi trường kinh doanh để nhận diện và đo lường các rủi ro tiềm ẩn trong chu kỳ tiếp theo. Xây dựng bối cảnh là bước đầu tiên và đặc biệt quan trọng trong quy trình quản lý rủi ro.

Bước 2: Chọn rủi ro

Đây là bước quyết định để đạt được kết quả tốt trong quản lý rủi ro. Trước hết, cần phát hiện và nhận diện tất cả các rủi ro tiềm ẩn để đo lường và xử lý. Việc chọn rủi ro quan trọng để đảm bảo hiệu quả của quá trình quản lý rủi ro. Mỗi công ty có những rủi ro riêng, do đó cần nghiên cứu sâu về công ty, phương thức hoạt động, vận hành, cơ cấu tổ chức và các vấn đề liên quan để hiểu rõ rủi ro của doanh nghiệp và đưa ra biện pháp phù hợp.

Bước 3: Đánh giá rủi ro

Sau khi chọn các rủi ro tiềm ẩn, cần đánh giá mức độ nghiêm trọng và xác suất xảy ra của từng rủi ro. Đánh giá rủi ro cần dựa trên nhiều yếu tố như khả năng xảy ra, tác động đối với công ty và thời điểm xuất hiện. Đánh giá rủi ro là một quá trình đòi hỏi tầm nhìn bao quát và sự hiểu biết về công ty và môi trường kinh doanh.

Bước 4: Giải quyết rủi ro tiềm ẩn

Quản lý rủi ro bao gồm ưu tiên xử lý các rủi ro có xác suất xảy ra cao và tác động lớn. Chúng ta có các giải pháp sau:

 • Chuyển giao rủi ro: Chuyển giao toàn bộ hoặc một phần rủi ro cho một cá nhân hoặc tổ chức khác để giảm trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại của tổ chức.
 • Tránh rủi ro: Bỏ qua, dừng lại hoặc loại bỏ hoàn toàn những vấn đề tiềm ẩn rủi ro.
 • Chấp nhận rủi ro: Chấp nhận mức độ rủi ro và không thực hiện bất kỳ biện pháp nào.
 • Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu thiệt hại: Đưa ra các biện pháp để xử lý kịp thời, giảm thiểu tác động của rủi ro.

Bước 5: Lập kế hoạch quản lý rủi ro

Chiến lược quản lý rủi ro cần cụ thể và được lãnh đạo phê duyệt để triển khai. Trong chiến lược này, cần nêu rõ vai trò và nhiệm vụ của từng cá nhân, nhóm nhân sự để đảm bảo công tác quản lý rủi ro được thực hiện đúng và mang lại hiệu quả tốt.

Bước 6: Triển khai kế hoạch quản lý rủi ro

Sau khi hoàn thành kế hoạch quản lý rủi ro, chúng ta tiến hành triển khai theo chiến lược đã được xác định. Tất cả các nhân sự và bộ phận liên quan cần được truyền đạt và thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro. Điều này đảm bảo công việc quản lý rủi ro được thực hiện đúng và mang lại hiệu quả tốt cho tổ chức.

Quản lý rủi ro là quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo sự an toàn và bền vững. Bằng cách tìm hiểu và áp dụng kỹ năng quản lý rủi ro một cách hiệu quả, chúng ta có thể đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình một cách an toàn và thành công.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quản lý rủi ro, tầm quan trọng của nó và những kỹ năng cần thiết để thành công trong việc quản lý rủi ro. Đừng ngần ngại áp dụng những gì bạn đã học và liên hệ với chúng tôi tại EzCash.vn nếu bạn cần thêm thông tin. Chúc bạn thành công trong việc quản lý rủi ro cho doanh nghiệp của mình!

Thông tin được tổng hợp bởi Mỹ Phương.

Tài liệu tham khảo: www.dnse.com.vn, cafe Kinhdoanh.net, luatminhkhue.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.