Lãi suất thẻ tín dụng BIDV là điều cần được chú ý nhất khi sử dụng thẻ tín dụng. Từ đó khách hàng có thể lên kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính, sử dụng thẻ hợp lý, thông minh hơn. Bài viết dưới đây Fingo sẽ giúp khách hạng hiểu thêm về lãi suất thẻ tín dụng BIDV cũng như cách tính lãi suất.

Giới thiệu thẻ tín dụng BIDV

Thẻ tín dụng BIDV là loại thẻ “chi tiêu trước, trả tiền sau” do ngân hàng BIDV phát hành, cho phép chủ thẻ thực hiện các giao dịch với hạn mức nhất định mà không cần phải có tiền sẵn trong thẻ và thanh toán lại cho ngân hàng sau.

Với 9 sản phẩm thẻ khác nhau, BIDV cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn để tùy chỉnh các tính năng và ưu đãi phù hợp với nhu cầu cá nhân. Danh sách các sản phẩm thẻ tín dụng BIDV đang phát hành bao gồm:

 • Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Mastercard Platinum
 • Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi
 • Thẻ tín dụng BIDV Visa Flexi Low Fee
 • Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Mastercard standard
 • Thẻ tín dụng BIDV Visa Precious
 • Thẻ tín dụng BIDV Visa Premier
 • Thẻ tín dụng BIDV Mastercard Inspire
 • Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Infinite
 • Thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Platinum Cashback

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV là gì?

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV là các loại phí sử dụng thẻ tín dụng do ngân hàng BIDV cung cấp, dựa vào giá trị giao dịch của khách hàng, cụ thể là những khoản nợ tín dụng của khách hàng thông qua thẻ tín dụng.

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV bao gồm nhiều loại, cụ thể:

 • Lãi suất chung: Mức lãi này tương tự như các khoản vay thông thường, tùy vào từng loại thẻ tín dụng.
 • Lãi suất rút tiền mặt: Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền tại ATM/POS sẽ bị tính lãi suất và phải chịu thêm một khoản phí rút tiền khoảng 3% số tiền rút.

Khi nào lãi suất thẻ tín dụng BIDV phát sinh?

Không thanh toán toàn bộ dư nợ trong thời gian miễn lãi: BIDV sẽ miễn lãi suất cho khcahs hàng (thường là 45 ngày) để cân đối, thu xếp tài chính. Nếu khách hàng không thanh toán toàn bộ số tiền dư nợ trong thời gian miễn lãi thì sẽ bị tính lãi trên tổng số tiền đã sử dụng. Thông thường, mức lãi suất này khá cao, dao động khoảng trên 20%.

Khi không trả dư nợ tối thiểu đúng hạn: Đây là khoản phí phạt do chủ thẻ không thực hiện việc thanh toán dư nợ tối thiểu. Đối với ngân hàng BIDV, phí trả chậm là 4% số tiền thanh toán chậm, tối thiểu 100.000 VND.

Sử dụng thẻ để rút tiền mặt, quy đổi ngoại tệ: Lãi suất thẻ tín dụng BIDV còn có thể phát sinh trong trường hợp khách hàng sử dụng thẻ để rút tiền tại ATM, quy đổi ngoại tệ ở các quốc gia khác.

So sánh lãi suất thẻ tín dụng BIDV

Lãi suất của các loại thẻ tín dụng ngân hàng BIDV

Dưới đây là lãi suất thẻ tín dụng BIDV giữa các thẻ

Loại thẻ tín dụng Lãi suất (%/năm) Thời gian miễn lãi suất (ngày) Khoản thanh toán tối thiểu Phí chậm thanh toán

5%

5%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Lãi suất rút tiền mặt của thẻ tín dụng BIDV

Dưới đây là lãi suất thẻ tín dụng BIDV ở phương diện rút tiền mặt

Tên Thẻ tín dụng Hạn mức rút tiền mặt Lãi suất (%/năm) Phí rút tiền mặt

Cách tính lãi suất tín dụng BIDV

Mỗi loại lãi suất thẻ tín dụng BIDV sẽ có những cách tính khác nhau. Dưới đây là các cách tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV cho từng trường hợp:

Tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV khi rút tiền mặt tại ATM/POS

Khi khách hàng rút tiền mặt tại cây ATM hoặc máy POS, khách hàng sẽ mất phí rút tiền và cách tính phí này khác với phí rút tiền mặt bằng thẻ ghi nợ BIDV.

Dưới đây là ví dụ cũng như cách tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV khi rút tiền mặt:

Ngày 1/6 bạn rút tiền tại ATM với số tiền là 2 triệu và chu kỳ thanh toán là từ 1/6 đến 15/7 với mức lãi suất chung là 20%, phí rút tiền mặt là 3%. Tới ngày 20/7, bạn mới thanh toán 2 triệu thì các khoản phí bạn phải trả bao gồm:

 • Phí rút tiền mặt: 2 triệu * 3% = 60.000VND
 • Lãi suất từ ngày 1/6 đến 20/7: 2 triệu * 20%/365 * 50 ngày = 54.794VND
 • Tổng chi phí phải trả khi rút tiền mặt tại ATM: 60.000 + 54.794 = 114.794VND

Vậy là, khách hàng phải trả 114.794VND khi rút tiền tại ATM bằng thẻ tín dụng BIDV.

Lưu ý: Phí này sẽ được tính sau khi kết thúc giao dịch rút tiền.

Tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV khi giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp 1: Chủ thẻ thanh toán toàn bộ dư nợ

Như vậy, chủ thẻ đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong thời gian miễn lãi và sẽ không phải chịu bất kỳ một khoản phí nào.

Trường hợp 2: Chủ thẻ thanh toán một phần dư nợ

Khi tới thời hạn thanh toán, chủ thẻ trả nợ ít nhất bằng khoản thanh toán tối thiểu, ngân hàng lúc này sẽ tính lãi đối với các giao dịch trong kỳ sao kê kể từ ngày giao dịch thẻ đến ngày trả nợ. Phần dư nợ còn lại (gốc, lãi, phí, phạt) chưa thanh toán sẽ tiếp tục bị tính lãi và được thể hiện trên sao kê của kỳ sao kê tiếp theo.

Ví dụ:

Bạn sử dụng thẻ tín dụng có thời gian miễn lãi là 45 ngày. Chu kỳ thanh toán là từ ngày 30/4-30/5, ngày đến hạn thanh toán là 15/6, lãi suất áp dụng là 20%/năm, số dư nợ tối thiểu cần thanh toán là 5% tổng tiền chi tiêu. Không có dư nợ đầu kỳ và trong 30 ngày của tháng 5 đã sử dụng thẻ tín dụng thực hiện các chi tiêu:

 • Ngày 8/5 thanh toán mua hàng tại Muji 3 triệu. Dư nợ 1: 3 triệu VND
 • Ngày 15/5 thanh toán tiền hóa đơn 2 triệu. Dư nợ 2: 5 triệu VND
 • Ngày 30/5 trả ngân hàng 3 triệu. Dư nợ 3 (số nợ còn lại): 2 triệu VND

Trong trường hợp bạn đã thanh toán đủ số dư tối thiểu và dư nợ tại thời điểm ngày 15/6 vẫn còn 2 triệu thì số tiền lãi sẽ bao gồm:

 • Số dư 1 từ ngày 8/5 đến 14/5: Tiền lãi = 3 triệu * 20%/365 * 7 ngày = 11.507 VND
 • Số dư nợ 2 từ ngày 15/5 đến 29/5: Tiền lãi = 5 triệu * 20%/365 * 15 ngày = 41.096 VND.
 • Số dư nợ 3 từ ngày 1/6 đến 15/6: Tiền lãi = 2 triệu * 20%/365 * 15 ngày = 16.438 VND

Tổng lãi mà bạn cần thanh toán tới ngày 15/6 là: 11.507 + 41.096 + 16.438 = 69.041 VND

Ngoài ra, số tiền 2 triệu VND vẫn bị tính tiếp lãi cho tới khi bạn thanh toán trả ngân hàng.

Trường hợp 3: Chủ thẻ không thanh toán dư nợ tối thiểu

Trong trường hợp khách hàng không thanh toán khoản dư nợ tối thiểu, khách hàng sẽ mất thêm khoản phí phạt trả chậm và lãi suất quá hạn. Trong vòng 60 ngày đầu tiên kể từ ngày đến hạn thanh toán, khoản thanh toán tối thểu sẽ bị tính phạt chậm trả và lãi suất quán hạn, số dư nợ còn lại sau khi trừ đi số tiền thanh toán tối thiểu vẫn tính lãi suất trong hạn.

Nếu sau 60 ngày, chủ thẻ không thanh toán hoàn toàn khoản thanh toán tối thiểu thì toàn bộ sự nợ chưa thanh toán sẽ phải chịu lãi suất quá hạn và khoản phạt chậm trả.

Lưu ý, lãi suất quá hạn hiện tại đang được quy định bằng lãi suất trong hạn.

Dưới đây là ví dụ giúp bạn có thể hình dung cách tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV:

Bạn sử dụng thẻ tín dụng có thời gian miễn lãi là 45 ngày. Chu kỳ thanh toán là từ 30/6 đến 30/7, ngày đến hạn thanh toán là 15/8. Số dư nợ tối thiểu cần thanh toán là 5%5% tổng tiền chi tiêu. Phí trả chậm tối thiểu là 150.00VND và bằng 5% số dư tối thiểu cần trả. Không có dư nợ đầu kỳ và trong vòng 30 ngày của tháng 7 đã sử dụng thẻ tín dụng thực hiện các tiêu chi tiêu sau:

 • Ngày 8/7: thanh toán mua hàng tại Muji 3 triệu VND . Dư nợ 1 là 3 triệu VND.
 • Ngày 15/7: thanh toán tiền hóa đơn 2 triệu VND. Dư nợ 2 là 5 triệu VND.
 • Ngày 20/8: trả ngân hàng 3 triệu VND. Dư nợ 3 là 2 triệu VND

Trong trường hợp trên, bạn đã không thanh toán đủ số dư tối thiểu và dư nợ tại thời điểm ngày 15/8 vẫn còn 5 triệu VND thì số tiền lãi sẽ bao gồm:

 • Số dư nợ 1 từ 8/7 đến 14/7: Tiền lãi = 3 triệu * 20%/365 * 7 ngày = 11.507VND
 • Số dư nợ 1 từ 14/7 đến 20/7: Tiền lãi = 5 triệu * 20%/365 * 36 ngày = 98.360VND
 • Tính phí trả chậm (5% * 5 triệu) * 5% phí trả chậm = 12.500 < 150.000 nên tính phí trả chậm là 150.000VND

Tổng lãi mà bạn cần thanh toán tới ngày 20/8 là: 11.507 + 98.360 + 150.000 = 259.867 VNĐ

Ngoài ra, số tiền 2 triệu VND vẫn bị tính tiếp lãi cho đến khi bạn thanh toán trả ngân hàng.

Lưu ý về lãi suất thẻ tín dụng BIDV

 • Hiện tại, thời gian miễn lãi của thẻ tín dụng BIDV dao động từ 45-55 ngày. Do đó, khách hàng cần cân đối, thu xếp tài chính và thanh toán trong khoảng thời gian này để được hưởng thời gian miễn lãi.
 • Cài đặt thanh toán dư nợ tự động nhằm tránh tình trạng quên thanh toán khi đến hạn. Từ đó cũng hạn chế phải trả tiền lãi, nộp phí trả chậm.
 • Hạn chế mua sắm khi đã cận ngày sao kê.
 • Thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và khả năng chi trả.
 • Cần cân nhắc khi rút tiền bằng thẻ tín dụng BIDV.
 • Sử dụng công cụ so sánh thẻ tín dụng các ngân hàng của Fingo để lựa chọn được loại thẻ phù hợp nhất với nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mình

Trên đây là toàn bộ thông tin về lãi suất thẻ tín dụng BIDV cũng như cách tính lãi suất thẻ tín dụng BIDV. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ ngân hàng BIDV theo số điện thoại: 1900 9247 hoặc bình luận dưới bài viết này để Fingo hỗ trợ bạn. Hãy theo dõi Fingo để cập nhật những kiến thức tài chính thú vị nhé!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.