Giao dịch ngân hàng là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, rút tiền từ tài khoản ngân hàng là một giao dịch mà nhiều người không thể tránh khỏi. Thông thường, ngân hàng yêu cầu người chủ tài khoản tiến hành giao dịch để đảm bảo tính bảo mật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, ngân hàng Agribank vẫn cho phép rút tiền qua ủy quyền. Điều này giúp khách hàng tiện lợi hơn khi không thể tới ngân hàng một số lý do như sức khỏe yếu, công việc xa, hay các vấn đề cá nhân khác. Nhưng để thực hiện giao dịch này, người được ủy quyền cần có mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về mẫu giấy này.

Giải thích từ ngữ

Giấy ủy quyền là gì?

Một giấy ủy quyền là văn bản quan trọng cho phép một bên cho phép bên khác đại diện mình trong việc thực hiện các giao dịch dân sự. Mặc dù không có văn bản chính thức nào định nghĩa về giấy ủy quyền, nhưng thông qua định nghĩa hợp đồng ủy quyền, chúng ta hiểu rằng giấy ủy quyền là thỏa thuận giữa hai bên. Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc thay mặt và bên ủy quyền chỉ trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền sẽ quy định rõ phạm vi và quyền hạn của bên được ủy quyền để đại diện và thực hiện giao dịch dân sự.

Giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank là gì?

Theo khái niệm trên, giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank là văn bản xác nhận rằng chủ tài khoản Agribank ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng Agribank. Giấy tờ này có vai trò là bằng chứng cho việc giao quyền rút tiền và hoàn toàn hợp pháp. Trong trường hợp có vấn đề xảy ra, hai bên sẽ chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Yêu cầu cần thiết

Để đảm bảo thông tin được bảo mật và tài sản của khách hàng được bảo vệ, Agribank yêu cầu các yêu cầu sau đây:

 • Khách hàng cần mang theo bản gốc CMND/CCCD đến phòng giao dịch hoặc chi nhánh Agribank mà khách hàng đã mở tài khoản sổ tiết kiệm để đăng ký mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank. Sau đó, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên giao dịch. Giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi chính bản thân người ủy quyền thực hiện việc đăng ký với ngân hàng và có chữ ký của chủ sổ tiết kiệm.

 • Mẫu giấy ủy quyền chỉ có hiệu lực khi được lập tại chi nhánh Agribank đã mở tài khoản sổ tiết kiệm.

 • Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đầy đủ nếu có vấn đề xảy ra không đúng.

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về người được ủy quyền, sổ tiết kiệm/số tài khoản được ủy quyền.

 • Trên giấy ủy quyền phải ghi chính xác thời gian và nội dung ủy quyền. Nếu giấy ủy quyền hết hiệu lực, thì không thể thực hiện giao dịch. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các giao dịch được ghi trong nội dung ủy quyền.

 • Chữ ký trên giấy ủy quyền của chủ tài khoản phải khớp với chữ ký được lưu trong hồ sơ tài khoản tại ngân hàng. Nếu chữ ký không khớp, giấy ủy quyền có thể không có hiệu lực.

Thủ tục rút tiền theo ủy quyền

Để thực hiện giao dịch rút tiền theo ủy quyền một cách thuận tiện và nhanh chóng, người được ủy quyền cần chú ý các giấy tờ cần mang theo và quy trình như sau:

Giấy tờ cần mang theo:

 • CMND/CCCD của người được ủy quyền
 • Giấy ủy quyền
 • Sổ tiết kiệm hoặc thẻ tiết kiệm bản gốc
 • Một số giấy tờ khác theo yêu cầu của ngân hàng

Quy trình các bước:

 1. Chủ tài khoản mang theo CMND/CCCD của mình đến chi nhánh Agribank gần nhất để yêu cầu mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank.
 2. Khách hàng điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin của người được ủy quyền vào mẫu giấy ủy quyền. Khai báo trung thực, không nói dối về bất kỳ thông tin nào trên giấy.
 3. Lấy dấu xác nhận của ngân hàng và giao giấy ủy quyền cho người được ủy quyền.
 4. Người được ủy quyền đến chi nhánh Agribank gần nhất trong thời gian được ủy quyền, mang theo chứng minh, giấy ủy quyền để thực hiện giao dịch.

Tải xuống mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank

Nếu bạn cần, bạn có thể tải xuống mẫu giấy ủy quyền rút tiền ngân hàng Agribank tại đây. Sau khi tải xuống, bạn có thể hoàn thiện mẫu giấy để sử dụng cho giao dịch. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết đến cuối.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.