Biên lợi nhuận gộp - Chìa khóa thành công doanh nghiệp
Biên lợi nhuận gộp - Chìa khóa thành công doanh nghiệp

Để hiểu rõ về lãi lỗ của một doanh nghiệp, người ta thường sử dụng chỉ số hàng năm quan trọng – Biên lợi nhuận gộp. Đây là một công cụ đánh giá rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh, cho phép doanh nghiệp nắm bắt tình hình phát triển của mình và tính toán chiến lược tiếp theo.

Biên lợi nhuận gộp là gì?

Biên lợi nhuận gộp, hay còn được gọi là Gross Margin, là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình hình lãi lỗ của một doanh nghiệp. Đây là phần lợi nhuận được tính bằng cách trừ doanh thu thuần từ chi phí. Nó giúp đánh giá xem doanh nghiệp có hoạt động có lãi hay không. Qua đó, ta có thể biết được số lợi nhuận mà mỗi sản phẩm mang lại sau khi bán.

Biên lợi nhuận gộp là gì?

Đây là một chỉ số rất cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thường thì các nhà đầu tư cũng nhìn vào chỉ số này để đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư.

Vai trò của biên lợi nhuận gộp

Biên lợi nhuận gộp càng cao, tức là công ty càng có lãi. Sử dụng số liệu này cho từng sản phẩm là một cách để thiết lập chính sách giá cả. Nó cũng nên được sử dụng để thương lượng chi phí nguyên vật liệu với các nhà cung cấp.

Tin tài trợ
Xem thêm:  3 bước thanh toán ủy nhiệm chi

Tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp cận biên cho mỗi sản phẩm sẽ giúp bạn so sánh đóng góp của chúng cho doanh nghiệp nói chung. Tỷ lệ này được biểu thị bằng phần trăm, tương đương với tỷ lệ biên.

Công thức tính biên lợi nhuận gộp

Công thức là một phần quan trọng để tính toán giá trị của Biên lợi nhuận gộp, từ đó có thể biết lãi lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp

Để tính toán Biên lợi nhuận gộp, trước tiên bạn cần tính Lợi nhuận gộp bằng công thức:

Biên lợi nhuận gộp (Gross Margin) = ((Doanh thu ròng – Giá vốn hàng bán) / Doanh thu ròng) * 100

Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp A hoạt động trong 6 tháng, doanh thu thuần là 150.000.000 đồng và giá vốn hàng hóa là 87.000.000 đồng. Khi đó, ta có thể tính toán Biên lợi nhuận gộp như sau:

  • Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp A = 150.000.000 – 87.000.000 = 63.000.000 đồng
  • Biên lợi nhuận gộp Công ty A = (63.000.000 / 150.000.000) * 100 = 42%

Tức là sau 6 tháng hoạt động, mỗi 100 đồng doanh thu sẽ tạo ra 42 đồng lợi nhuận.

Biên lợi nhuận gộp – Bao nhiêu là tốt?

Thông thường, để duy trì và phát triển kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận càng cao càng tốt. Nó cho thấy tình hình phát triển của doanh nghiệp có xu hướng tốt.

Tuy nhiên, việc duy trì và cải thiện Biên lợi nhuận gộp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đòi hỏi ta phải xem xét cẩn thận hoạt động kinh doanh để có hướng điều chỉnh tốt hơn.

Xem thêm:  [2023] Gửi tiết kiệm online Vietinbank lãi suất cao nhất - Bí quyết và kinh nghiệm

Cần duy trì tỷ suất lợi nhuận ổn định. Nếu tỷ suất lợi nhuận quá thấp hoặc quá cao một cách không hợp lý, ta cần xem xét lại các chỉ tiêu để đảm bảo cân đối.

Như vậy, EzCash.vn đã giới thiệu đến bạn một số thông tin cần thiết về Gross Margin hay còn gọi là Biên lợi nhuận gộp. Đây là một chỉ số kinh doanh quan trọng cần nắm bắt. Hãy tìm hiểu về chỉ số này để đảm bảo thành công cho doanh nghiệp của bạn.

Đọc thêm về Biên lợi nhuận gộp tại EzCash.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Quảng cáo