Mẫu giấy vay tiền có người làm chứng (Cập nhật 2023)
Mẫu giấy vay tiền có người làm chứng (Cập nhật 2023)

Trong cuộc sống hàng ngày và kinh doanh, việc có nguồn vốn được coi là yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự phát triển và đảm bảo sự tồn tại của cá nhân và tổ chức. Do đó, nhu cầu vay vốn trở nên cần thiết. Hợp đồng, còn được gọi là mẫu giấy, là một khái niệm quen thuộc xuất hiện trong các văn bản pháp luật và trong giao dịch hàng ngày. Với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội, hợp đồng ngày càng phổ biến hơn. Mỗi loại hợp đồng có hình thức, nội dung, quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau. Vậy mẫu hợp đồng vay vốn tín dụng như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây!

Mẫu Giấy Vay Tiền Có Người Làm Chứng

1. Khái quát về hợp đồng?

Theo Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Có nhiều loại hợp đồng thông dụng mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống, bao gồm hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng vay tài sản, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng về quyền sử dụng đất, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng lao động, hợp đồng xuất nhập khẩu.

2. Vay là gì?

Vay là quá trình tạo ra nghĩa vụ trả nợ thông qua việc ký kết và thực hiện hiệp định, hợp đồng, thoả thuận vay. Cho vay, còn được gọi là tín dụng, là việc một bên cung cấp nguồn tài chính cho bên khác, trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong thời hạn thỏa thuận và kèm theo lãi suất. Hoạt động vay-cho vay có những đặc điểm như hai bên tham gia, hiện hữu dưới hình thức hợp đồng, phụ thuộc vào sự tín nhiêm giữa hai bên và dựa trên sự ứng trước và hoàn trả một số tiền (hay tài sản) nhất định.

3. Mẫu giấy vay tiền có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO CÁ NHÂN VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…, tại địa chỉ…………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: Ông/Bà………………… Giới tính:………………………
Sinh ngày:……/……../…………Dân tộc:…Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:…..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………….………
Số điện thoại: ……………………………………………..….….…..

Bên B: (bên vay)
Ông/Bà…………………….……… Giới tính:…………………
Sinh ngày:…/…../… Dân tộc:……… Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND:………..Cấp ngày:……../……./……..tại:…………
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………
Số điện thoại: …………………………………….…..

Sau khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

  1. Ông/Bà……… đồng ý cho Ông/bà……… vay số tiền là: ……… VNĐ (bằng chữ: ………….….);
  2. Mục đích vay tiền là:……………………………………………;
  3. Thời hạn vay là từ ngày……..tháng……năm…….đến ngày…….tháng……năm………;
  4. Phương thức cho vay: Bằng tiền mặt;
  5. Mức lãi suất theo thỏa thuận của các bên dựa trên quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam tại thời điểm cho vay;
  6. Kể từ thời điểm Bên B ký vào hợp đồng, Bên B xác nhận đã nhận đủ số tiền do Bên A chuyển giao;
  7. Hai bên cam kết ký hợp đồng trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
  8. Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày ký và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
Tôi tên là:…………CMND/CCCD số:…………..…Cấp ngày: …./…../…… Tại:……………
Xác nhận sự việc trên là hoàn toàn đúng sự thực.
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu về mẫu giấy vay tiền có người làm chứng và các vấn đề pháp lý liên quan. Nếu quý bạn đọc còn thắc mắc và cần tư vấn thêm về mẫu giấy vay tiền có người làm chứng, hãy liên hệ với chúng tôi qua EzCash.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn và giải đáp một cách chi tiết nhất.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.