EzCash.vn

Việt Nam hiện không chấp nhận tiền ảo là tiền tệ chính thức, theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước về quan điểm và cơ sở pháp lý liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử và tài sản ảo. Trong bối cảnh nhiều thông tin mới nhất về chủ đề này đang nổi lên, chính phủ cũng đã ra chỉ đạo về việc hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh tiền ảo.

Tiền ảo và các góc nhìn quản lý

Ngân hàng Nhà nước xem xét tiền ảo dưới ba góc nhìn chính: tiền tệ, phương tiện thanh toán; tài sản ảo; và hàng hóa. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các quốc gia không chấp nhận tiền ảo là tiền tệ hay phương tiện thanh toán hợp pháp vì hai lý do quan trọng.

Thứ nhất, chấp nhận tiền ảo là tiền tệ hay phương tiện thanh toán hợp pháp sẽ ảnh hưởng đến chủ quyền phát hành tiền tệ của quốc gia, làm suy yếu hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương.

Thứ hai, việc chấp nhận tiền ảo sẽ tạo điều kiện cho việc trốn thuế, chuyển tiền bất hợp pháp và thanh toán tài trợ cho các giao dịch không hợp pháp. Bởi vì các giao dịch thanh toán bằng tiền ảo hoàn toàn ẩn danh, không để lại dấu vết, dẫn đến nhiều rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền ảo. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã ra chỉ đạo và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền ảo, xác định nó là tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán.

Pháp luật quản lý tiền ảo ở Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2016/NĐ-CP và Nghị định số 96/2014/NĐ-CP để điều chỉnh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Quy định này chịu trách nhiệm về chế tài xử phạt đối với hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn đã phối hợp với Bộ Tư pháp bổ sung chế tài xử lý hình sự đối với các hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp. Điều này nhằm đảm bảo sự cứng rắn trong việc quản lý và kiểm soát tiền ảo tại Việt Nam.

Tiền điện tử và tài sản ảo

Về quy định của tiền điện tử, Ngân hàng Nhà nước cho biết thuật ngữ này chưa được quy định trong các văn bản pháp luật về ngân hàng, bao gồm Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, việc điều chỉnh và quản lý tiền điện tử đã có khung pháp lý đầy đủ và không nảy sinh vướng mắc.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài sản ảo cũng là một vấn đề cần thiết. Do Bộ Luật Dân sự năm 2005 và Bộ Luật Dân sự năm 2015 chưa có định nghĩa và quy định cụ thể về tài sản ảo, bao gồm tiền ảo, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành nghiên cứu và đánh giá các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản ảo.

Với quan điểm và khung pháp lý hiện tại, Ngân hàng Nhà nước cam kết tiếp tục đảm bảo chất lượng và an toàn trong quản lý tiền điện tử, tiền ảo và các loại tài sản ảo khác tại Việt Nam.

Nguồn: vneconomy.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.