Vốn lưu động là gì

Bạn đã bao giờ nghe về “vòng quay vốn lưu động” chưa? Đây là một thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, có ảnh hưởng lớn đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Vậy vòng quay vốn lưu động là gì? Làm thế nào để tính toán vòng quay vốn lưu động? Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này.

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động, hay còn được gọi là tài sản lưu động, là các tài sản ngắn hạn như tiền mặt, hàng tồn kho, các khoản đầu tư và một số nguồn vốn khác. Trong lĩnh vực kinh doanh, vốn lưu động đo lường khả năng tiền mặt có sẵn để phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp.

Vốn lưu động có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp

Như đã đề cập ở trên, nếu một doanh nghiệp không có đủ vốn lưu động trong quá trình hoạt động, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả kinh doanh. Ví dụ, việc trễ trả lương cho nhân viên, không thể nhập hàng về kho hoặc không thể mở rộng kinh doanh với các sản phẩm mới.

Điều này cũng có nghĩa là với số lượng vốn lưu động càng lớn, doanh nghiệp càng dễ dàng phát triển một cách bền vững.

Vòng quay vốn lưu động là gì?

Vòng quay vốn lưu động là một chỉ số quan trọng để đo lường số ngày hoàn thành một chu kỳ kinh doanh của một doanh nghiệp. Chỉ số vòng quay vốn lưu động càng lớn, doanh nghiệp càng ổn định và sử dụng vốn lưu động một cách hiệu quả.

Ví dụ, một doanh nghiệp thực hiện mọi hoạt động kinh doanh từ khi bắt đầu cho đến khi bán được sản phẩm và thu tiền để tiếp tục tái đầu tư. Điều này được gọi là một chu kỳ kinh doanh hoàn chỉnh và vòng quay vốn lưu động là chỉ số đo lường cho chu kỳ này.

Nếu chỉ số vòng quay vốn lưu động thấp, điều này có nghĩa là chu kỳ kinh doanh có thể kéo dài vì lượng hàng tồn kho không được tiêu thụ hiệu quả và hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Cách tính vòng quay vốn lưu động là gì?

Tính toán vòng quay vốn lưu động giúp doanh nghiệp xác định khả năng hoạt động trong ngắn hạn. Công thức tính vòng quay vốn lưu động như sau:

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / Vốn lưu động bình quân

Trong công thức này:

  • Doanh thu thuần là doanh thu còn lại sau khi đã trừ đi các khoản chiết khấu, thuế và hàng hóa bị trả lại trong quá trình kinh doanh.
  • Vốn lưu động bình quân được tính bằng cách lấy tổng vốn lưu động trong một năm chia cho 12 tháng.

Nhìn chung, công thức tính vòng quay vốn lưu động không quá phức tạp phải không? Nhưng để quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả nhất, chúng ta cần tham khảo tiếp phần sau.

Vòng quay vốn lưu động có ý nghĩa gì?

Dựa trên kết quả tính toán vòng quay vốn lưu động, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh của mình. Nếu chỉ số vòng quay vốn lưu động càng lớn, tức là doanh thu thuần từ bán hàng càng có xu hướng tăng, đồng thời các khoản chi phí có thể giảm hoặc duy trì ở mức thấp.

Ngược lại, nếu vòng quay vốn lưu động thấp, có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động không hiệu quả.

Cách quản lý vòng quay vốn lưu động

Để quản lý vòng quay vốn lưu động một cách hiệu quả, có 3 điểm cần lưu ý: quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và nợ tồn đọng.

Quản lý tiền mặt

Đây là một bước quan trọng trong việc quản lý vốn lưu động. Cần xác định số tiền mặt có sẵn trong tài khoản doanh nghiệp và phân bổ một phần hoặc toàn bộ số tiền này cho các hoạt động kinh doanh cần thiết.

Quản lý tiền mặt giúp doanh nghiệp kiểm soát và sử dụng chi phí kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Quản lý hàng tồn kho

Việc quản lý hàng tồn kho là một vấn đề nan giải đối với nhiều doanh nghiệp. Nếu hàng tồn kho quá nhiều, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn, điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và quản lý vốn lưu động. Do đó, cần hạn chế sản xuất thừa, không sản xuất theo đơn đặt hàng để giảm thiểu hàng tồn kho.

Quản lý nợ tồn đọng

Quản lý nợ tồn đọng là một công việc quan trọng trong việc quản lý vốn lưu động. Việc thu hồi nợ một cách hiệu quả giúp doanh nghiệp có thêm tiền mặt để bổ sung vào vốn kinh doanh.

Đó là những thông tin cơ bản về vòng quay vốn lưu động và cách quản lý vốn lưu động một cách hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy truy cập EzCash.vn để tìm hiểu thêm.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.