Vốn lưu động

Điều kiện cần thiết để thành lập một doanh nghiệp là vốn lưu động – một chỉ tiêu quan trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được tầm quan trọng của vốn lưu động đối với thành công và phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết này, EzCash sẽ chia sẻ với bạn những thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về vốn lưu động và cách tính toán vốn lưu động.

Vốn lưu động là gì?

 • Vốn lưu động (VLĐ), tiếng Anh là Working Capital viết tắt là WC, được coi là một thước đo tài chính, đại diện cho nguồn lực sẵn có của một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ để đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường.

  Ví dụ như tiền mua mới nguyên liệu, tiền trả lương cho nhân viên, thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn…

 • Nguồn vốn này được tính như tài sản hiện tại trừ nợ ngắn hạn. Nếu tài sản hiện tại ít hơn nợ ngắn hạn, có thể dẫn tới thiếu vốn lưu động hay còn gọi là thâm hụt vốn lưu động.

 • Một doanh nghiệp, dù có lợi nhuận cao đến đâu, nếu vốn lưu động không đáp ứng đủ, cũng sẽ gặp khó khăn trong quá trình kinh doanh. Thậm chí, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến phá sản.

 • Quản lý vốn lưu động liên quan đến việc quản lý hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả, và tiền mặt. Qua vốn lưu động, chúng ta có thể đánh giá nguồn lực và khả năng vận hành của doanh nghiệp đó.

Cách tính vốn lưu động

Vốn lưu động có thể xác định xem một doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn hay không và cần bao nhiêu thời gian để làm điều đó. Nếu doanh nghiệp có ít hoặc không có vốn lưu động, tương lai không mấy tốt đẹp. Công thức tính vốn lưu động như sau:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Cách tính tài sản ngắn hạn

 • Tài sản ngắn hạn là một trong những tài sản mà doanh nghiệp có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong thời hạn một năm. Chúng bao gồm các khoản phải thu, chi phí trả trước và tồn kho.

 • Để tìm thông tin này trong bảng cân đối kế toán, chúng ta kiểm tra mục tài sản ngắn hạn. Nếu không có tổng tài sản ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán, hãy kiểm tra từng dòng của bảng để tìm tổng cần tìm.

Cách tính nợ ngắn hạn

 • Nợ ngắn hạn là các khoản phải trả trong thời hạn một năm, bao gồm các khoản phải trả, nợ dồn tích cũng như các khoản vay ngắn hạn phải trả.

 • Nếu bảng cân đối kế toán không có tổng nợ ngắn hạn, hãy sử dụng thông tin trong bảng để tìm tổng này bằng cách cộng dồn các khoản nợ ngắn hạn.

Ý nghĩa của vốn lưu động

 • Để thực hiện quá trình sản xuất, doanh nghiệp phải bỏ ra tiền để mua hàng hóa, nguyên vật liệu,… Vốn lưu động chính là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp hoạt động.

 • Vốn lưu động ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Để mở rộng quy mô kinh doanh, doanh nghiệp cần có nguồn vốn lưu động.

 • Vốn lưu động giúp doanh nghiệp nắm bắt thời cơ và tạo lợi thế cạnh tranh.

 • Vốn lưu động còn tác động đến giá thành sản phẩm trên thị trường.

Cách quản lý vốn lưu động

 • Quản lý vốn lưu động liên quan đến việc quản lý mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

 • Mục tiêu của quản lý vốn lưu động là đảm bảo doanh nghiệp có đủ dòng tiền để đáp ứng nợ ngắn hạn và các chi phí hoạt động trong tương lai.

 • Quản lý vốn lưu động yêu cầu sự kết hợp giữa chính sách và kỹ thuật.

Phân loại vốn lưu động

 • Phân loại vốn lưu động theo vai trò:

  • Vốn trong giai đoạn dự trữ như nguyên vật liệu, phụ tùng, dụng cụ nhỏ…
  • Vốn trong giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm…
  • Vốn trong giai đoạn lưu thông: thành phẩm, tiền mặt, trong thanh toán, đầu tư ngắn hạn.
 • Phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện:

  • Vốn vật tư, hàng hóa: Hàng tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm…
  • Vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu…

Thay đổi vốn lưu động

Thay đổi vốn lưu động phụ thuộc vào các yếu tố sau đây:

 • Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp: Các doanh nghiệp lớn có lợi thế về quy mô và công nghệ sản xuất, từ đó có khả năng chiếm đoạt vốn từ cả người mua lẫn người bán.

 • Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp: Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến chính sách bán hàng và thay đổi vốn lưu động. Trong giai đoạn khó khăn, doanh nghiệp cần tăng chiết khấu cho đại lý, thả lỏng chính sách bán hàng để thúc đẩy doanh số.

 • Tính minh bạch của doanh nghiệp: Thay đổi vốn lưu động liên tục tăng trong nhiều năm liền là điều đáng chú ý. Cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân và xác định lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp.

Hy vọng những thông tin này từ EzCash đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của vốn lưu động và vai trò quan trọng mà nó đóng vai trò trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.