Vốn lưu động ròng là gì?

Vốn lưu động ròng

Vốn lưu động ròng là gì? Vốn lưu động ròng là một thuật ngữ kinh tế quan trọng cho những người kinh doanh. Nó giúp xác định vòng quay vốn của doanh nghiệp và mức độ vốn mà công ty có thể sử dụng để duy trì hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, vốn lưu động ròng là giá trị phần chênh lệch giữa vốn thường xuyên và tài sản cố định cùng tài sản đầu tư dài hạn.

Công thức tính vốn lưu động ròng được sử dụng để xác định mức vốn kinh doanh có đủ để duy trì hoạt động kinh doanh hay không, giúp tránh áp lực tài chính khi thiếu vốn. Công thức này khá đơn giản: Vốn lưu động ròng = Vốn thường xuyên – (tài sản cố định + tài sản lưu động). Để tính được giá trị này, bạn cần biết chính xác giá trị của vốn thường xuyên và các loại tài sản liên quan.

Ý nghĩa của vốn lưu động ròng là một chỉ số quan trọng giúp bạn đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa trên giá trị tính toán, bạn có thể rút ra một số thông tin quan trọng về doanh nghiệp của mình.

Nếu VLĐR > 0, tức là vốn lưu động ròng lớn hơn 0, điều này cho thấy doanh nghiệp có nguồn vốn đủ để thanh toán tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Đồng thời, có một số tiền dư để đầu tư vào các bộ phận khác của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp không bị áp lực về tài chính.

Ngược lại, nếu VLĐR < 0, tức là vốn lưu động ròng nhỏ hơn 0, điều này cho thấy doanh nghiệp đang gặp áp lực về tài chính. Nguồn vốn không đủ để thanh toán tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần tìm các nguồn vốn khác như vay thêm tiền.

Nếu VLĐR = 0, tức là vốn lưu động ròng bằng 0, điều này chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán nguyên giá tài sản cố định và tài sản đầu tư dài hạn.

Doanh nghiệp cần làm gì để tăng vốn lưu động ròng? Để tăng giá trị vốn lưu động ròng và giảm áp lực tài chính, doanh nghiệp có thể xem xét thu hồi các khoản cho vay kinh doanh và đẩy nhanh quá trình thu tiền. Điều này giúp bổ sung thêm vốn kinh doanh và hạn chế tình trạng thiếu vốn, từ đó giúp hoạt động kinh doanh phát triển tốt hơn.

Hy vọng thông tin về vốn lưu động ròng này đã mang lại cái nhìn rõ hơn về chủ đề này. Đừng quên truy cập EzCash.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác cho doanh nghiệp của bạn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.