Vay tiền

Cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng năm 2023 và những ví dụ thực tế

Tiền vay ngân hàng luôn là một trong những giải pháp tài chính hiệu quả để giúp chúng ta tiếp cận với những mục tiêu và ước mơ của mình. Tuy nhiên, việc tính lãi suất vay tiền ngân hàng có thể khiến nhiều người cảm thấy lúng túng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng năm 2023 cùng với những ví dụ cụ thể.

1. Cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng 2023 theo dư nợ giảm dần

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng theo phương pháp dư nợ giảm dần. Theoretically, số tiền lãi phải trả mỗi tháng sẽ giảm dần theo thời gian. Dưới đây là công thức tính lãi suất:

 • Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = (Tổng tiền vay ban đầu x lãi suất vay ngân hàng) / 12
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ n = ((Số tiền vay còn lại – tiền nợ gốc phải trả mỗi tháng) x lãi suất vay ngân hàng) / 12

Lưu ý: Trong trường hợp này, số tiền gốc phải trả mỗi tháng = Tổng nợ gốc / Số tháng vay.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể để bạn hiểu rõ hơn:

Ví dụ 1

Số tiền vay ngân hàng: 120.000.000 đồng
Lãi suất: 10%/năm
Thời hạn vay: 12 tháng
Tiền nợ gốc phải trả mỗi tháng: 10.000.000 đồng

Sau đây là cách tính số tiền lãi phải trả theo từng tháng:

 • Số tiền lãi phải trả tháng đầu tiên = 120.000.000 x 10% / 12 = 1.000.000 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 2 = (120.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 916.667 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 3 = (110.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 833.333 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 4 = (100.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 750.000 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 5 = (90.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 666.667 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 6 = (80.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 583.333 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 7 = (70.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 500.000 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 8 = (60.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 416.667 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 9 = (50.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 333.333 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 10 = (40.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 250.000 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 11 = (30.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 166.667 đồng
 • Số tiền lãi phải trả tháng thứ 12 = (20.000.000 – 10.000.000) x 10% / 12 = 83.333 đồng

Tổng cộng, số tiền lãi phải trả là 6.500.000 đồng.

2. Cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng 2023 theo dư nợ ban đầu

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lãi suất vay tiền ngân hàng theo phương pháp dư nợ ban đầu. Cách tính này có nghĩa là bạn chỉ phải trả lãi suất mỗi tháng và tiền nợ gốc được trả vào cuối kỳ (hết thời hạn vay). Dưới đây là công thức tính lãi suất:

 • Số tiền lãi phải trả mỗi tháng = Tổng tiền vay ban đầu x lãi suất vay ngân hàng / 12

Dưới đây là ví dụ cụ thể:

Ví dụ 2

Số tiền vay ngân hàng: 120.000.000 đồng
Lãi suất: 10%/năm
Thời hạn vay: 12 tháng

Sau đây là cách tính số tiền lãi phải trả:

 • Số tiền lãi phải trả mỗi tháng = 120.000.000 x 10% / 12 = 1.000.000 đồng

Tổng cộng, số tiền lãi phải trả là 12.000.000 đồng.

3. Bảng lãi suất vay tiền, gửi tiết kiệm Ngân hàng tháng 8/2023

Để biết thông tin chi tiết về bảng lãi suất vay tiền và gửi tiết kiệm Ngân hàng tháng 8/2023, bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Điều 13. Lãi suất cho vay – Thông tư 39/2016/TT-NHNN

 1. Tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ thỏa thuận về lãi suất cho vay dựa trên cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có thể quy định lãi suất cho vay tối đa.

 2. Tổ chức tín dụng và khách hàng sẽ thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trong từng thời kỳ, nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn.

 3. Thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất và phương pháp tính lãi suất. Trong trường hợp mức lãi suất không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế, trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

 4. Trường hợp khách hàng không trả hoặc trả không đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng hạn, khách hàng phải trả lãi suất trễ theo quy định.

Related Articles

Back to top button