Việc phát triển công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Các tổ chức và hiệp hội chuyên môn đã được thành lập để thúc đẩy phát triển chuỗi khối, như Liên Minh Blockchain Việt Nam, Trung Tâm Quản Lý Tài Sản Số, và Hiệp Hội Blockchain Việt Nam. Sự chấp nhận cao của người dùng Việt Nam đối với tiền điện tử cũng đã được thể hiện qua việc đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ Số Chấp Nhận Tiền Điện Tử Toàn Cầu năm 2021.

Chính phủ Việt Nam đã công nhận tầm quan trọng của công nghệ chuỗi khối và đã thực hiện các bước quan trọng để áp dụng nó. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề xuất về việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo và tiền ảo. Các bộ và cơ quan liên quan như Bộ Tư Pháp, Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, và Bộ Thông tin và Truyền thông đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo và tiền ảo.

Công nghệ chuỗi khối đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Ví dụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sử dụng công nghệ này để lưu trữ và bảo mật văn bằng và chứng chỉ của Việt Nam trên hệ thống Lưu Trữ Văn Bằng Quốc Gia. Các ứng dụng công nghệ chuỗi khối khác như Agridential và Covid Pass cũng đã xuất hiện trên thị trường.

Tuy nhiên, vấn đề pháp lý vẫn là một thách thức đối với tiền điện tử tại Việt Nam. Công nghệ chuỗi khối không gây ra vấn đề pháp lý, nhưng việc sử dụng tiền điện tử có thể phát sinh các vấn đề này. Hiện tại, chưa có quy định cụ thể nào về cách phân loại và xử lý tiền điện tử tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã từng cấm giao dịch tiền điện tử do thiếu quy định cụ thể. Tuy nhiên, việc phân loại các loại tiền điện tử như phương tiện thanh toán, hàng hóa, hoặc chứng khoán vẫn chưa được giải quyết rõ ràng.

Trong trường hợp sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán, hiện tại, tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Các phương tiện thanh toán hợp pháp bao gồm tiền mặt và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như séc, thẻ ngân hàng, và ủy nhiệm chi. Việc công nhận tiền điện tử là một phương tiện thanh toán hợp pháp cần được tiếp tục nghiên cứu và xem xét.

Về mặt pháp lý, tiền điện tử cũng có thể được coi là một loại hàng hóa, nhưng việc xác định tiền điện tử là một hàng hóa phái sinh hay một loại chứng khoán khác cần phải được quy định cụ thể. Hiện tại, chưa có quy định nào về việc tiền điện tử được phân loại là hàng hóa hoặc chứng khoán tại Việt Nam. Việc phân loại này cần được quan tâm và giải quyết để đảm bảo quyền lợi và bảo vệ cho các nhà đầu tư và người dùng.

Quyền tài sản cũng là một khía cạnh quan trọng trong việc phân loại tiền điện tử. Các luật pháp hiện hành đã công nhận rằng tiền điện tử có thể được xem là quyền tài sản theo Bộ Luật Dân Sự. Việc công nhận này giúp rõ ràng hơn về trạng thái của tiền điện tử và việc áp dụng các quy định chung theo Bộ Luật Dân Sự.

Tuy nhiên, hiện tại, cách tiếp cận và quản lý tiền điện tử vẫn đang được các cơ quan quản lý xem xét và nghiên cứu. Việc quy định phương tiện pháp lý để sử dụng tiền điện tử sẽ đảm bảo bảo vệ lợi ích chung và mở ra cơ hội cho sự đổi mới và cải tiến công nghệ. Cần lưu ý rằng công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử vẫn còn mới mẻ và yêu cầu sự quan tâm và nghiên cứu cẩn thận từ phía các cơ quan quản lý để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của hệ thống tiền điện tử ở Việt Nam.

Tóm lại, công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Việc phân loại và quản lý tiền điện tử là một thách thức, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho sự đổi mới và phát triển. Việc tạo ra các quy định cụ thể và bảo vệ lợi ích chung sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững của tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam. Đồng thời, việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ chuỗi khối trong các lĩnh vực khác nhau cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.