Hướng dẫn viết séc ngân hàng
Hướng dẫn viết séc ngân hàng

Việc viết séc có thể không phổ biến đối với nhiều người. Tuy nhiên, nắm vững cách viết séc là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết séc ngân hàng và áp dụng những kiến thức này.

Cách viết séc ngân hàng VPBank

Séc ngân hàng

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết séc của ngân hàng VPBank. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

1. Phần cuống séc (Dành cho người ký phát và người ký phát lưu phần này tại cuống séc)

Phần cuống séc VPBank

 • Yêu cầu trả cho: Ghi đầy đủ họ tên của người thụ hưởng.
 • Số CMND/Giấy CNĐKKD: Ghi đầy đủ số CMND hoặc Hộ Chiếu, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh sỹ quan Quân Đội nhân dân Việt Nam đối với người thụ hưởng là cá nhân, hay chứng nhận Đăng ký kinh doanh của người thụ hưởng là tổ chức.
 • Số tiền: Ghi số tiền đề nghị thanh toán bằng số.
 • Ngày ký phát: Ghi ngày, tháng, năm phát hành séc bằng số.
 • Người ký phát: Chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền ký, ghi rõ họ và tên kèm theo đóng dấu (nếu có).

Nếu có đóng dấu, dấu sẽ được đóng bởi người ký phát và được đóng giữa phần cuống séc và phần thân séc giữa đường ngăn hai bên.

2. Phần thân Séc

Phần trái bên thân séc VPBank

 • Yêu cầu trả cho: Nếu người ký phát không cho phép người thụ hưởng chuyển nhượng, hãy ghi rõ tên cá nhân hoặc pháp nhân thụ hưởng vào mục này. Sau đó đánh dấu X hoặc V vào ô “Không chuyển nhượng”. Còn nếu cho phép người thụ hưởng chuyển nhượng, không đánh dấu vào ô “Không chuyển nhượng”. Nếu séc trả cho người giữ séc, bạn không cần ghi tên người thụ hưởng, hoặc có thể ghi “Trả cho người cầm giữ séc.”
 • Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp: Trong trường hợp người thụ hưởng là cá nhân, hãy ghi số CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh sỹ quan Quân Đội nhân dân Việt Nam, giấy tờ tùy thân khác theo đúng quy định pháp luật của người thụ hưởng. Sau đó ghi đầy đủ ngày cấp và nơi cấp của loại giấy tờ đó.
 • Số tài khoản và Tại: Nếu người ký phát chỉ định trả vào tài khoản, hãy ghi số tài khoản và ngân hàng nơi người thụ hưởng mở tài khoản. Đồng thời đánh dấu X hoặc V vào ô “Trả vào tài khoản” ở trên ô “Không chuyển nhượng”.
 • Số tiền bằng số: Ghi rõ số tiền muốn trả vào ô hình chữ nhật theo chữ số Ả Rập từ 0 đến 9, sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ bạn phải đặt dấu chấm. Nếu còn số muốn ghi sau hàng đơn vị, bạn phải đặt dấu phẩy. Ví dụ, một triệu đồng thì ghi là: 1.000.000,00. Còn ghi thường thì chỉ cần 1.000.000.
 • Số tiền bằng chữ: Dòng này bạn phải viết rõ nghĩa, chữ đầu tiên của số tiền phải viết hoa và sát dòng đầu tiên, không viết cách dòng, cách quãng giữa các chữ, tuyệt đối không viết thêm chữ khác dòng vào giữa hai chữ viết liền nhau trên séc. Ví dụ: “2.200.450.953 đ” thì ghi là “Hai tỷ hai trăm triệu bốn trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi ba đồng chẵn”. Hoặc “36.000,99” USD thì ghi là “Ba mươi sáu ngàn Đô la Mỹ và 99 cent”.
 • Người ký phát, Số tài khoản, Tại: Bạn không cần ghi vì ngân hàng đã in sẵn khi cung ứng séc cho bạn.

Phần bên phải thân séc bao gồm:

Ghi ngày ký phát và trả vào tài khoản, không chuyển nhượng séc VPBank

 • Ngày ký phát: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm người ký phát phát hành séc.
 • Trả vào Tài khoản: Nếu người ký phát không cho phép thanh toán séc bằng tiền mặt, đánh dấu X hoặc V vào ô này. Ngân hàng sẽ chuyển số tiền ghi trên séc đó vào tài khoản của người thụ hưởng mà không trả bằng tiền mặt, kể cả trong trường hợp dấu X hoặc V ở ô này bị gạch bỏ.
 • Không chuyển nhượng: Nếu ô này bị đánh dấu, người ký phát không cho phép người thụ hưởng được phép chuyển nhượng và ngược lại, nếu cho phép người thụ hưởng chuyển nhượng, không đánh dấu vào ô này.

Phần chữ ký và dấu ở thân séc bên dưới:

Phần chữ ký và đóng dấu séc VPBank

 • Dấu: Nếu có dấu, người ký phát phải đóng dấu vào đây theo đúng mẫu đã đăng ký với ngân hàng.
 • Kế toán trưởng: Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán hoặc người được Kế toán trưởng và người phụ trách kế toán ủy quyền của người ký phát là tổ chức sẽ ký và ghi rõ họ tên, chữ ký phải theo đúng mẫu đã đăng ký với ngân hàng. Chỉ áp dụng với các tổ chức phải bố trí kế toán trưởng/người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Người ký phát: Chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền phải ký vào ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu chức danh vào mục này.

Phần dành cho người bị ký phát:

Phần Ngân hàng bảo chi séc VPBank

 • Ngân hàng Bảo chi: Ở ô này sẽ có dòng “Ngày Tháng Năm” và “Ký tên, đóng dấu”. Nếu ngân hàng bảo đảm khả năng thanh toán cho tờ séc khi tờ séc được xuất trình trong thời hạn xuất trình và đòi thanh toán, thì ngân hàng sẽ ghi ngày, tháng, năm rồi bắt đầu thực hiện bảo chi séc và sẽ được cấp có thẩm quyền của ngân hàng ký tên và đóng dấu vào ô này. Còn nếu trong trường hợp không thực hiện bảo chi séc, ô này sẽ để trống. Các ô như “Số tiền đã thanh toán”, “Số tiền từ chối thanh toán”, “Ngày thanh toán” bạn cũng phải ghi đầy đủ trong mọi trường hợp, kể cả khi được thanh toán tất cả hoặc mới thanh toán một nửa, hay từ chối thanh toán toàn bộ số tiền đề nghị thanh toán trên tờ séc.

3. Mặt sau tờ séc

Phần dành cho chuyển nhượng séc VPBank

Đầu tiên là phần dành cho chuyển nhượng, phần này sẽ chỉ ghi khi ô “Không chuyển nhượng” ở mặt trước tờ séc không bị đánh dấu.

 • Chuyển nhượng cho: Ghi họ tên đầy đủ của người hoặc tên của tổ chức được chuyển nhượng tờ séc (người nhận chuyển nhượng tờ séc).
 • Số CMND/Giấy CNĐKKD và Ngày cấp, Nơi cấp: Ghi số CMND, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh sỹ quan Quân Đội nhân dân Việt Nam hoặc Chứng nhận Đăng ký kinh doanh nếu người nhận là tổ chức. Sau đó ghi ngày cấp và nơi cấp của giấy tờ đó.
 • Tải khoản và Tại: Trong trường hợp chuyển tiền trên séc vào tài khoản của người được chuyển nhượng, hãy ghi số tài khoản vào mục “Tài khoản” và tên ngân hàng mở tài khoản của cá nhân hay pháp nhân được chuyển nhượng vào mục “Tại”.
 • Ngày chuyển nhượng: Ghi bằng số ngày thực hiện việc chuyển nhượng.
 • Phần ký tên, đóng dấu: Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng ký và ghi rõ họ tên. Còn nếu trong trường hợp người chuyển nhượng hoặc người nhận chuyển nhượng đều là pháp nhân thì người đại diện có thẩm quyền ký và ghi rõ họ tên, sau đó đóng dấu pháp nhân.
 • Một số lưu ý: Trong phần giao dịch chuyển nhượng thứ nhất của mặt sau tờ séc, người chuyển nhượng phải là người thụ hưởng đã được ghi tên lên mặt trước của tờ séc. Trong phần giao dịch chuyển nhượng thứ hai từ tờ séc, người chuyển nhượng phải là người được chuyển nhượng trong giao dịch chuyển nhượng thứ nhất, và cứ tiếp tục như vậy cho đến giao dịch chuyển nhượng cuối cùng.

Thứ hai là phần lĩnh tiền mặt, chỉ áp dụng trong trường hợp người thụ hưởng/người được chuyển nhượng lĩnh bằng tiền mặt.

Phần lĩnh tiền mặt VPBank

 • Người nhận tiền: Điền đầy đủ họ tên người lĩnh tiền.
 • Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp: Ghi số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh sỹ quan Quân Đội nhân dân Việt Nam theo quy định của pháp luật của người lĩnh tiền mặt. Sau đó ghi ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ đã ghi.
 • Địa chỉ: Điền đầy đủ địa chỉ hiện tại của người lĩnh tiền mặt.
 • Dưới cùng là ký và ghi rõ họ tên dành cho Thủ quỹ, Giao dịch viên, Kiểm soát viên của VPBank.

Một số mẫu séc khác ngân hàng tại Việt Nam

1. Vietinbank

Séc của Vietinbank

 • Séc của Vietinbank chỉ khác ở chỗ cuống vé không chi tiết như của VPBank và phần Số tiền đã thanh toán, từ chối thanh toán, Lý do và Ngày thanh toán trên VPBank ở đằng trước thì nay đã được chuyển sang đằng sau. Mẫu séc này của Vietinbank được áp dụng từ tháng 11 năm 2017.

2. BIDV

Séc của ngân hàng BIDV

 • Séc của BIDV như trên được áp dụng từ tháng 1 năm 2007, phần cuống vé séc BIDV đơn giản như séc của Vietinbank ở trên. Ngoài ra, phần số tiền bằng số và chữ được tách ra riêng biệt.

3. Ngân hàng Bắc Á

Séc của Bắc Á Bank

 • Được áp dụng vào đầu năm 2015, Séc của Ngân hàng Bắc Á vẫn đầy đủ thông tin như séc của các ngân hàng nêu trên, chỉ khác một điều là phần Số tiền đã thanh toán, Số tiền từ chối thanh toán, Ngày thanh toán đều không có ở trên mẫu séc này.

4. Maritime Bank

Séc của Maritime Bank

 • Mẫu séc của Maritime Bank được cung cấp từ năm 2010 cho người dùng, phần Người được trả tiền trên cuống vé cũng là tên ở mục Trả cho bên tay phải. Còn đâu thông tin trên séc cũng không khác mấy so với những séc ở trên.

Ngoài ra, còn có một số mẫu séc khác từ các ngân hàng như Vietcombank, Agribank và Techcombank… Những mẫu séc này cũng tương tự như vậy. Nếu bạn không chắc chắn về bất cứ thông tin nào ghi trên séc, hãy gọi cho tổng đài viên của ngân hàng đó để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc. Danh sách các số điện thoại tổng đài ngân hàng bạn có thể tìm trong bài viết Danh sách số điện thoại các ngân hàng tại Việt Nam.

Đừng quên kiểm tra các bài viết thú vị khác trên EzCash.vn:

 • Cách kiểm tra số dư tài khoản ACB trên điện thoại, máy tính
 • Cách liên kết thẻ ngân hàng với ZaloPay để chuyển/nhận tiền bằng mã QR
 • Cách đăng ký Internet Banking BIDV

Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách viết séc ngân hàng và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.