Image

Nợ công luôn là một vấn đề khiến nhiều người quan ngại, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nợ công Việt Nam không ngừng tăng trong những năm gần đây, nhưng tỷ lệ nợ công so với GDP không thay đổi nhiều. Điều này cho thấy nợ công vẫn đảm bảo và không đe dọa an ninh tài chính.

Nguyên nhân tăng nợ công

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nguồn vốn tích luỹ từ nội bộ của Việt Nam để đầu tư phát triển chưa đạt mức đủ. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, Việt Nam cần huy động nguồn tài chính bổ sung, đặc biệt là cho cơ sở hạ tầng. Đây là lý do chính dẫn đến tăng nợ công trong thời gian qua.

Cơ cấu nợ công

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, khoảng 50% nợ công là nợ nước ngoài với điều kiện ưu đãi và thời gian đáo hạn còn lại khoảng 15 năm. 50% còn lại là khoản vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn từ 2-5 năm. Tuy nhiên, áp lực về vay mới để trả nợ vay cũ trong nước là rất lớn do thị trường vốn trong nước chưa phát triển đầy đủ.

Tái cơ cấu đối với doanh nghiệp Nhà nước

Tới hiện tại, đã có rất nhiều chuyển biến trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 03/2014, đã có 81/108 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án tái cơ cấu. Cả nước cũng đã thực hiện sắp xếp được 5.971 doanh nghiệp, trong đó có 4.066 doanh nghiệp đã được cổ phần hóa. Điều này cho thấy Việt Nam đang thực hiện chủ trương tái cơ cấu và cổ phần hóa để tạo sự đa dạng và cạnh tranh trong nền kinh tế.

An ninh tài chính và những giải pháp

Mặc dù nợ công đang ở mức giới hạn cho phép, nhưng nó đang đe dọa an ninh tài chính. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Chính phủ tập trung giải quyết các vấn đề gồm:

  1. Tái cơ cấu nợ công và tăng cường vay dài hạn, ưu tiên vay ODA với lãi suất thấp và hạn trả nợ dài.
  2. Cân đối nguồn ngân sách và cân đối thu chi hợp lý để đảm bảo khả năng trả nợ.
  3. Tiết kiệm chi và quản lý chặt chẽ các hoạt động thuế nhằm giảm thất thoát lãng phí.
  4. Quản lý giá các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo quyền lợi của người dân.
  5. Giám sát chặt chẽ cổ phần hóa và công tác quản lý sau cổ phần hóa.

Quốc hội sẽ ra nghị quyết cụ thể về nội dung trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Điều này cho thấy sự quan tâm và nhận thức của chính phủ và quốc hội về vấn đề nợ công Việt Nam và tầm quan trọng của việc giải quyết nợ công một cách bền vững và an toàn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.