Hóa đơn là một phần quan trọng trong các giao dịch kinh doanh và tài chính. Tuy nhiên, khi lập hóa đơn, chúng ta cần tuân thủ những quy định về làm tròn số để đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho các giao dịch. Hôm nay, EzCash.vn sẽ giới thiệu cho bạn những quy định quan trọng về làm tròn số trên hóa đơn Giá trị gia tăng.

Căn cứ pháp lý

Theo Điều 17 của Luật Kế toán, đơn vị tiền tệ rút gọn và làm tròn số khi lập báo cáo tài chính hoặc công khai báo cáo tài chính được quy định như sau:

 1. Đơn vị kế toán khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc có thể sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng (1.000 đồng) hoặc triệu đồng (1.000.000 đồng) để lập báo cáo tài chính.

 2. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là nghìn đồng hoặc triệu đồng.

 3. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng cách: nếu chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn bằng năm (5) trở lên, thì được tăng thêm một (1) đơn vị; nếu nhỏ hơn năm (5), thì không tính.

Theo đó, cách làm tròn số trên hóa đơn giá trị gia tăng được triển khai như sau:

Làm tròn đến đơn vị tính

 • Nếu đơn vị tính là đồng, bạn cần làm tròn đến giá trị đồng.
 • Nếu đơn vị tính là nghìn đồng, bạn cần làm tròn đến giá trị nghìn đồng…

Cách làm tròn số

 • Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị >= 5, bạn cần cộng thêm 1 đơn vị (làm tròn lên).
 • Số lẻ sau hàng đơn vị có giá trị < 5, bạn không tính (bỏ).

Ví dụ:

 • Nếu bạn có giá trị là 10.130,65 đồng, bạn cần làm tròn thành 10.131 đồng.
 • Nếu bạn có giá trị là 9.518 đồng, bạn không được làm tròn thành 9.520 đồng mà phải giữ nguyên giá trị 9.518 đồng.

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Trong trường hợp được phép giao dịch bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền được viết là ngoại tệ nhưng phần chữ phải được viết bằng tiếng Việt.

Một số ví dụ thực tế

Thông qua việc áp dụng những quy định trên, các trường hợp xử lý làm tròn số trên hóa đơn chứng từ sẽ được thực hiện như sau:

 • Thứ nhất: làm tròn số, nhưng tính thuế thì làm phép tính tổng tiền sau thuế – thành tiền trước thuế

  • Giá: 2.613.636 * 10 = 26.136.360
  • Thuế: 2.613.640
  • Sau thuế: 28.750.000
 • Thứ hai: lấy phần thập phân 1 chữ số

  • Giá: 2.613.636,4 * 10 = 26.136.364
  • Thuế: 2.613.636
  • Sau thuế: 28.750.000
 • Thứ ba:

  • Giá: 2.613.636 * 10 = 26.136.364
  • Thuế: 2.613.636
  • Sau Thuế: 28.750.000

EzCash.vn hy vọng rằng thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định về làm tròn số trên hóa đơn Giá trị gia tăng. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ tài chính và hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.