Nhằm cung cấp thông tin mới nhất về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, ngày 01/9/2023, Thông tư 06/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đã chính thức có hiệu lực. Thông tư này bổ sung các điều khoản quan trọng liên quan đến nhu cầu vốn không được cho vay, đồng tiền trả nợ, thỏa thuận lãi suất, cho vay bằng phương thức điện tử và trả nợ gốc và lãi. Hãy cùng tôi khám phá những nội dung mới trong Thông tư này!

Những nhu cầu vốn không được cho vay

Theo Thông tư 06/2023/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn sau đây:

 1. Đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
 2. Thanh toán các chi phí và nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác bị cấm theo quy định của pháp luật.
 3. Mua, sử dụng hàng hóa và dịch vụ trong các ngành, nghề bị cấm đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.
 4. Mua vàng miếng.
 5. Trả nợ tại cùng tổ chức tín dụng cho vay, trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình. Trong trường hợp này, chi phí lãi tiền vay sẽ được tính vào tổng mức đầu tư xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 6. Trả nợ vay nước ngoài (trừ khoản vay mua bán hàng hóa trả chậm) và trả nợ tại các tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn và khoản vay chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.
 7. Gửi tiền.
 8. Thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
 9. Thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.
 10. Bù đắp tài chính, trừ trường hợp đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh trong thời gian dưới 12 tháng tính từ thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã bổ sung 4 trường hợp mới cho phép vay vốn, bao gồm:

 • Vay để gửi tiền.
 • Vay để thanh toán tiền mua, góp vốn, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; mua, góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
 • Vay để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay.
 • Vay để bù đắp tài chính. Tuy nhiên, để vay trong trường hợp này, khoản vay phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay cũ.
  • Là khoản vay chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Đồng tiền trả nợ

Một điểm mới trong Thông tư 06/2023/TT-NHNN liên quan đến đồng tiền trả nợ. Theo quy định trước đây của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ phù hợp với quy định.

Tuy nhiên, Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã bổ sung và điều chỉnh quy định về đồng tiền trả nợ như sau:

“Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay của khoản vay. Trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác, thì thực hiện theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật liên quan.”

Quy định mới này cho phép tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận việc trả nợ bằng đồng tiền khác miễn là tuân thủ quy định pháp luật.

Thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn

Thông tư 06/2023/TT-NHNN cũng đã điều chỉnh quy định về thỏa thuận lãi suất cho vay ngắn hạn. Theo quy định cũ của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Nay, Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã bổ sung và điều chỉnh quy định trên. Nếu khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá có tình hình tài chính minh bạch và lành mạnh, tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận vay với lãi suất không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định. Điều này nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn, bao gồm:

 • Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ.
 • Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại.
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.
 • Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao.

Cho vay bằng phương thức điện tử

Thông tư 06/2023/TT-NHNN cũng đưa ra quy định mới về cho vay bằng phương thức điện tử. Theo đó, tổ chức tín dụng phải có giải pháp và công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin khách hàng khi cho vay qua phương tiện điện tử. Tổ chức tín dụng cần chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và đảm bảo các yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Đáng chú ý, Thông tư 06/2023/TT-NHNN cũng quy định dư nợ cho vay tới một khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống không được vượt quá 100 triệu đồng tại một tổ chức tín dụng. Để vay vốn, khách hàng cần gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu và dữ liệu chứng minh đủ điều kiện vay vốn theo quy định.

Tổ chức tín dụng sẽ xem xét và duyệt vay bằng phương tiện điện tử, đồng thời đảm bảo phân định trách nhiệm và xử lý kịp thời các vấn đề và rủi ro phát sinh để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong việc cho vay qua phương tiện điện tử.

Ngoài ra, thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, hoặc có thể là hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Thỏa thuận này phải đáp ứng tối thiểu các nội dung quy định tại Điều 23 Thông tư 39/2016/TT-NHNN.

Trả nợ gốc và lãi với khoản vay quá hạn

Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã bổ sung và điều chỉnh quy định về trả nợ gốc và lãi với khoản vay quá hạn. Theo quy định trước đây của Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc trước, sau đến nợ lãi tiền vay.

Tuy nhiên, Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã điều chỉnh lại quy định này. Đối với khoản nợ vay bị quá hạn, tổ chức tín dụng sẽ thực hiện thu nợ theo thứ tự sau:

 • Thu nợ gốc đã quá hạn.
 • Thu nợ lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả.
 • Thu nợ gốc đến hạn.
 • Thu nợ lãi trên nợ gốc mà đến hạn chưa trả.

Việc này giúp tổ chức tín dụng xử lý khoản nợ vay quá hạn một cách rõ ràng và đảm bảo công bằng.

Phong tỏa khoản vay để thanh toán nghĩa vụ

Thông tư 06/2023/TT-NHNN cũng đã bổ sung quy định về việc tổ chức tín dụng phải phong tỏa khoản vay dùng để thanh toán nghĩa vụ. Theo đó, nếu cho vay nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, tổ chức tín dụng phải phong tỏa số tiền giải ngân vốn cho vay tại tổ chức tín dụng cho vay theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên. Phong tỏa chỉ được chấm dứt khi nghĩa vụ bảo đảm được chấm dứt.

Kết luận

Thông tư 06/2023/TT-NHNN đã mang đến nhiều điểm mới quan trọng trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Việc bổ sung các quy định về nhu cầu vốn không được cho vay, đồng tiền trả nợ, thỏa thuận lãi suất, cho vay bằng phương thức điện tử và trả nợ gốc và lãi giúp đảm bảo sự minh bạch, an toàn và công bằng trong hoạt động tín dụng.

Đây là một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực tài chính và tín dụng, giúp người vay và tổ chức tín dụng có thể linh hoạt và tiện lợi hơn trong quá trình vay vốn và trả nợ. Tuy nhiên, việc cho vay và vay tiền vẫn cần được thực hiện cẩn thận và có sự tư vấn chuyên nghiệp từ các chuyên gia tài chính.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ tài chính và cho vay, bạn có thể truy cập vào trang web EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.