Hợp đồng vay tiêu dùng không chỉ đơn giản là danh sách các yêu cầu và cam kết, mà còn là một văn bản mang giá trị pháp lý, xác nhận mọi cam kết và tạo nền tảng cho việc vay tiền một cách đáng tin cậy. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng vay tiêu dùng của JACCS – một công ty tài chính uy tín của Nhật Bản.

Giấy nhận nợ

Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giấy nhận nợ, một phần quan trọng trong hợp đồng vay tiêu dùng. Với số giấy nhận nợ và hợp đồng tín dụng tương ứng, chúng ta có thể xác nhận sự cam kết của bên vay và công ty tài chính JACCS.

Bên vay:

 • Tên: [Tên bên vay]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ bên vay]
 • CMND: [Số CMND], Ngày cấp: [Ngày cấp], Nơi cấp: [Nơi cấp]
 • Số HĐ: [Số HĐ]
 • Điện thoại: [Số điện thoại], Di động: [Số di động]

Giấy nhận nợ ghi rõ số tiền vay vào tài khoản của bên vay, bao gồm tên ngân hàng và chi nhánh. Ngoài ra, giấy nhận nợ còn đề cập đến việc chuyển khoản bằng CMND của bên vay tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh.

Cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích

Bên vay cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện trả nợ gốc và lãi đúng hạn theo các điều khoản quy định trong hợp đồng tín dụng. Giấy nhận nợ này là một phần không thể tách rời của hợp đồng tín dụng.

Giấy yêu cầu bảo hiểm

Ngoài giấy nhận nợ, trong hợp đồng vay tiêu dùng của JACCS còn có giấy yêu cầu bảo hiểm. Phần này được lập và ký giữa bên vay và công ty tài chính JACCS với mục đích xác nhận số tiền bảo hiểm của khoản vay theo quy định hiện hành.

Bên vay:

 • Tên: [Tên bên vay]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ bên vay]
 • CMND: [Số CMND], Ngày cấp: [Ngày cấp], Nơi cấp: [Nơi cấp]
 • Số HĐ: [Số HĐ]
 • Điện thoại: [Số điện thoại], Di động: [Số di động]

Bên vay xác nhận và cam kết các nội dung sau:

 1. Bên vay đã tự đóng phí bảo hiểm và đã giao biên lai thu tiền cho nhân viên tư vấn.
 2. Bên vay đã kiểm tra và xác nhận đúng sự thật về thông tin khoản vay và phí bảo hiểm, và cam kết chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung cam kết này.

Giấy yêu cầu bảo hiểm cũng là một phần không thể tách rời của hợp đồng tín dụng.

Bảng kê thu nhập của khách hàng

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về bảng kê thu nhập của khách hàng. Bảng kê này được khách hàng cam kết và ký vào, xác nhận khả năng trả nợ theo qui định của công ty.

Khách hàng cam kết những thông tin và số liệu kê khai trên bảng kê thu nhập là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có bất kỳ sai sót nào, khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bảng kê thu nhập này cũng được ký bằng chữ ký điện tử và kèm theo hợp đồng tín dụng tương ứng.

Đó là những thông tin cơ bản về hợp đồng vay tiêu dùng của JACCS, công ty tài chính uy tín đến từ Nhật Bản. Hãy truy cập EzCash.vn để biết thêm thông tin chi tiết và bắt đầu quá trình vay tiền của bạn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.