File Mẫu giấy vay tiền word mới nhất năm 2023File Mẫu giấy vay tiền word mới nhất năm 2023

Bạn đã từng gặp rắc rối trong việc cho vay tiền mà lại không có giấy tờ để chứng minh hay hợp đồng vay? Đừng lo, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu giấy vay tiền thông minh nhất và hướng dẫn cách viết một cách cụ thể nhất.

Cách viết giấy vay tiền?

Hiện nay, không có quy định cụ thể về mẫu giấy vay tiền, chỉ có quy định về hợp đồng vay tài sản. Hợp đồng vay tài sản là thỏa thuận giữa hai bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, không có tên gọi cụ thể cho giấy vay tiền, chỉ cần nội dung của văn bản thể hiện việc bên vay giao tài sản cho bên cho vay và bên cho vay phải trả tiền vay và tiền lãi nếu có.

Do đó, giấy vay tiền khi có đủ các nội dung theo quy định của bộ luật dân sự cũng được coi là có giá trị pháp lý tương đương như hợp đồng vay tài sản.

Khi viết một mẫu giấy vay tiền, cần có đầy đủ thông tin sau:

 • Thông tin của bên vay như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, chỗ ở hiện tại,…
 • Thông tin của bên cho vay cũng tương tự bao gồm các thông tin như bên vay tiền.
 • Tài sản vay và lãi suất vay; thời hạn trở nợ; cam kết về việc trả nợ.
 • Cuối cùng là chữ ký của bên vay và của bên cho vay.

Thực tế, pháp luật không yêu cầu công chứng chứng thực giấy vay tiền. Tuy nhiên, để đảm bảo giá trị pháp lý cao nhất cũng như quyền lợi của các bên khi có tranh chấp xảy ra, các bên thường thỏa thuận về việc công chứng hoặc chứng thực giấy vay tiền.

Khi viết giấy vay tiền, cần thỏa thuận và ghi rõ số tiền cho vay, lãi suất nếu có và thời hạn trả nợ. Tuy nhiên, cần lưu ý lãi suất cho vay cần đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật dân sự.

Tải (Download) Mẫu giấy vay tiền

Mẫu giấy vay tiền

Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

Cầm đồ là một hình thức rất phổ biến hiện nay, đây là việc cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ để thực hiện giao kết hợp đồng vay tiền.

Đây chính là phương thức bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ, theo đó người cầm đồ sẽ giao tài sản cho hiệu cầm đồ để được vay với một số tiền nhất định theo như thỏa thuận của hai bên.

Việc cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự và những văn bản pháp luật khác của cơ quan có thẩm quyền quy định về hoạt động của cửa hàng cầm đồ.

Theo đó, người cầm đồ phải trả lại khoản tiền vay cho người cho vay trong thời hạn quy định như đã thỏa thuận và nhận lại đồ vật đã cầm đồ tại cửa hàng. Khi hết thời hạn trả và bên vay không trả tiền, chủ cửa hàng cầm đồ sẽ trở thành chủ sở hữu của đồ vật đó.

Trong thời hạn cầm đồ, tài sản vẫn thuộc quyền sở hữu của người cầm đồ và chủ cửa hàng cầm đồ không được định đoạt và sử dụng tài sản đó.

Thông thường, khi cầm đồ, người cầm đồ và chủ cửa hàng sẽ thỏa thuận và viết giấy vay tiền. Khi viết mẫu giấy vay tiền cầm đồ, cần có những thông tin sau:

 • Trong giấy vay tiền cầm đồ cần có quốc hiệu tiêu ngữ, tên giấy vay tiền.
 • Thông tin của bên nhận cầm hồ và bên cầm đồ, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay.
 • Nội dung của mẫu giấy vay tiền cầm đồ là thỏa thuận của bên cầm đồ và bên nhận cầm đồ về số tiền cho vay, tài sản cầm cố và thông tin của tài sản, thỏa thuận về việc tài sản cầm cố do bên nào giữ, giá trị của tài sản sử dụng để cầm cố.
 • Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên, việc xử lý tài sản nếu bên cầm đồ không trả tiền đúng thời hạn và phương thức để giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra.
 • Cuối cùng, hai bên sẽ ký vào đó và có thể yêu cầu công chứng chứng thực.

Tải (Download) Mẫu giấy vay tiền cầm đồ

Mẫu giấy mượn tiền không lãi

Có những trường hợp giữa bên cho mượn và bên mượn tiền có quan hệ quen biết và tin tưởng nhau, nên không yêu cầu trả lãi. Tuy nhiên, vẫn nên có giấy mượn tiền để hạn chế tranh chấp khi bên mượn không trả tiền.

Khi viết mẫu giấy mượn tiền không lãi, cũng tương tự như hợp đồng vay tài sản, cần bao gồm các nội dung thông tin như:

 • Thông tin của bên cho mượn tiền và bên mượn tiền, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại.
 • Thỏa thuận về số tiền cho mượn, thời hạn mượn tiền và phương thức thanh toán, thỏa thuận về phương thức bảo đảm cho việc mượn tiền.

Ví dụ: số tiền cho mượn là 50.000.000 VNĐ, bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn, thời gian mượn tiền từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến ngày 01 tháng 3 năm 20….

Cần lưu ý khi thỏa thuận về thời hạn mượn tiền cần ghi rõ thời gian mượn từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào. Đây là một vấn đề rất cần thiết, bởi chính là cơ sở để yêu cầu bên mượn trả tiền khi đến thời hạn thanh toán.

Thỏa thuận về hiệu lực của giấy vay tiền cũng cần được ghi rõ trong mẫu giấy mượn tiền, cùng với phương thức để giải quyết tranh chấp nếu có xảy ra. Cuối cùng, hai bên sẽ ký vào giấy mượn tiền.

Tải (Download) Mẫu giấy mượn tiền không lãi

Nghĩa vụ của các bên trong mẫu giấy vay tiền

Khi viết mẫu giấy vay tiền, ngoài việc đáp ứng theo quy định của pháp luật, trong giấy vay tiền cũng sẽ có thông tin chi tiết của bên cho vay và bên vay, số tiền cho vay, có thỏa thuận về lãi suất cho vay hay không, thời hạn trả tiền, phương thức thanh toán.

Một vấn đề không thể thiếu trong tất cả các giấy vay tiền đó là nghĩa vụ của bên vay và bên cho vay.

Theo quy định, bên cho vay tiền có những nghĩa vụ sau:

 • Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.
 • Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.

Đây là những nghĩa vụ cơ bản thường được thỏa thuận trong giấy vay tiền.

Bên vay cũng sẽ có những nghĩa vụ tương ứng, bao gồm việc trả đúng hạn số tiền đã thỏa thuận, trả nợ theo đúng như đã thỏa thuận về số tiền vay, phương thức thanh toán, trả gốc và trả lãi nếu có thỏa thuận về lãi suất.

Trong trường hợp bên vay không trả hoặc không trả đầy đủ khi đến hạn, lãi suất sẽ được tính theo thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng hoặc theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự.

Khi thực hiện việc cho vay tiền, bên vay tiền và bên cho vay tiền cần thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình theo như đã thỏa thuận trong giấy vay tiền.

Mẫu giấy cho mượn tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHO MƯỢN TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …..
Tại địa điểm:……………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho mượn)
Họ và tên:………………………………………………
Số CMTND:…….Ngày cấp:…… Nơi cấp:…………
HKTT:……………………………………… …………
Chỗ ở hiện tại:…………………………… …………

Bên B: (bên mượn)
Họ và tên:………………………………… ……………
Số CMTND:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……
HKTT:……………………………………… ………………
Chỗ ở hiện tại:…………………………… ………………

Bên B đồng ý cho bên A mượn tiền với nội dung sau:
Số tiền cho mượn bằng số: ……………………..….VND
(Số tiền bằng chữ:………………………………………..)
Mức lãi suất:…………………………..……………………
Thời điểm thanh toán:…………………..…………………
Thời điểm thanh toán lãi:………………..………
Thời điểm thanh toán gốc:………………………
Phương thức thanh toán:………………….……………

Cam kết của các bên:……………………………………

BÊN CHO MƯỢN               BÊN MƯỢN
(Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu giấy cho mượn tiền

Bài viết trên của chúng tôi cung cấp những nội dung cơ bản và cần thiết khi cho vay tiền và cách thức để viết mẫu giấy vay tiền để đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của bên cho vay cũng như của bên vay một cách tốt nhất.

Nếu còn có những vướng mắc hoặc những nội dung thông tin chưa được rõ ràng, độc giả có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp tại EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.