Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang là đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có vai trò tham mưu và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý các lĩnh vực liên quan đến lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang có địa chỉ tại số 379, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bộ máy tổ chức

1. Thông tin lãnh đạo

 • Lý Văn Cẩm: Phó Giám đốc (phụ trách), số điện thoại: 02733.874 397
 • Phan Thanh Vân: Phó Giám đốc, số điện thoại: 0273.3878165, email: [email protected]
 • Huỳnh Anh Tuấn: Phó Giám đốc, số điện thoại: 02733.878 200, email: [email protected]

2. Các phòng trực thuộc

 • Văn phòng Sở
 • Thanh tra
 • Phòng Lao động – Việc làm và An toàn lao động
 • Phòng Giáo dục nghề nghiệp
 • Phòng Người có công
 • Phòng Bảo trợ xã hội
 • Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

3. Các đơn vị trực thuộc

3.1. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 • Địa chỉ: Số 30 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3878662, Fax: 0273.3975324, email: [email protected]

3.2. Quỹ Bảo trợ trẻ em

 • Địa chỉ: Số 80, đường Ấp Bắc, Phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3872565, email: [email protected]

3.3. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang

Cơ sở I: Văn phòng chính của Trung tâm
 • Địa chỉ: Số 30 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3874694, Fax: 0273.3881459, email: [email protected]
Cơ sở II: Ấp 4, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3855452

3.4. Trường Trung cấp Cai Lậy

3.5. Trường Trung cấp Gò Công

 • Tên đơn vị: Trường Trung cấp Gò Công
 • Địa chỉ: Số 26/1, đường Võ Thị Lớ, Khu phố 5, Phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3514 250, Fax: 0273.3514251, email: [email protected], website: http://tcngocong.edu.vn

3.6. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang

 • Địa chỉ: Ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3850121, email: [email protected], website: ttctxh.vn

3.7. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

3.8. Ban Quản lý nghĩa trang và Dịch vụ mai hỏa táng tỉnh Tiền Giang

3.9. Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Cái Bè

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0273.3923288, email: caibe.ttcktnv.tiengiang.gov.vn, website: trungcapcaibe.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội. Sở cũng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ và quyền hạn của Sở bao gồm:

 1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc quản lý nhà nước của Sở.
 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lao động, người có công và xã hội.
 3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.
 4. Về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp, Sở tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động của tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Sở cũng hướng dẫn và thực hiện các quy định của pháp luật về chỉ tiêu và các giải pháp tạo việc làm, chính sách tạo việc làm trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân, chính sách việc làm đối với đối tượng đặc thù, lao động làm việc tại nhà, lao động dịch chuyển và một số đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Sở cũng quản lý các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy định của pháp luật và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
 5. Về lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn người lao động, tiếp nhận đăng ký hợp đồng và giải quyết thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động.
 6. Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Sở tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, quản lý cơ sở đào tạo, tuyển sinh và công tác đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
 7. Về lĩnh vực lao động, tiền lương, Sở hướng dẫn việc thực hiện hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, chính sách ưu đãi đối với lao động nữ, người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên và một số chế độ khác, cũng như quản lý việc đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 8. Về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị giải quyết các vấn đề về bảo hiểm xã hội, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định số lượng lao động tạm thời nghỉ việc, thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 9. Về lĩnh vực an toàn lao động, Sở tổ chức thực hiện chương trình và tuần lễ quốc gia về an toàn lao động, hướng dẫn thực hiện các quy định về thời gian làm việc, an toàn lao động và vệ sinh lao động, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù về an toàn lao động.
 10. Về lĩnh vực người có công, Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, quản lý hồ sơ người có công và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.
 11. Về lĩnh vực bảo trợ xã hội, Sở tổ chức thực hiện các đề án phát triển nghề Công tác xã hội, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối loạn tâm trí dựa vào cộng đồng, chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 12. Về lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, mô hình, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh.
 13. Về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở thực hiện nhiệm vụ thường trực về phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện, quản lý cơ sở cai nghiện và tổ chức các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.
 14. Về lĩnh vực bình đẳng giới, Sở hướng dẫn lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với trẻ em và tổ chức hội giảng nhà giáo dạy giỏi.
 15. Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
 16. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và tổ chức công tác tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Đây là một số thông tin về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể truy cập website của Sở tại địa chỉ https://ezcash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.