Chào bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về một đơn vị quan trọng trong lĩnh vực giáo dục ở tỉnh Tiền Giang – Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang. Với vai trò là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Giáo Dục và Đào Tạo đã đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Hãy cùng tôi khám phá thêm về chức năng và nhiệm vụ của Sở này.

Chức năng và Nhiệm vụ

Sở Giáo Dục và Đào Tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, có vai trò tham mưu và hỗ trợ UBND cấp tỉnh trong việc quản lý giáo dục và đào tạo. Cụ thể, chức năng của Sở bao gồm:

1. Quản lý giáo dục và đào tạo

Sở Giáo Dục và Đào Tạo có trách nhiệm định hướng và quản lý các mục tiêu, chương trình, nội dung, tiêu chuẩn giáo dục và đào tạo. Đồng thời, Sở cũng giám sát chất lượng giáo dục và đào tạo tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn và kiểm tra công tác giáo dục

Sở giúp đỡ UBND cấp tỉnh trong việc kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục, bao gồm tuyển sinh, thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục. Đồng thời, Sở còn đảm bảo mục tiêu, chương trình, nội dung và kế hoạch giáo dục được thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

3. Hợp tác quốc tế và cải cách hành chính

Sở Giáo Dục và Đào Tạo thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và UBND cấp tỉnh. Ngoài ra, Sở cũng tham gia cải cách hành chính và công tác thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và lãng phí để nâng cao chất lượng giáo dục.

4. Các nhiệm vụ khác

Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang còn thực hiện các nhiệm vụ khác như thông tin, thống kê, báo cáo về hoạt động giáo dục của địa phương, quản lý tài chính và tài sản, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động giáo dục của các tổ chức và cá nhân liên quan.

Cơ cấu tổ chức

Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ trên, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang được tổ chức thành các phòng chuyên môn nghiệp vụ sau:

 • Văn phòng
 • Thanh tra
 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Pháp chế
 • Phòng Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường xuyên
 • Phòng Giáo dục Trung học
 • Phòng Giáo dục Tiểu học
 • Phòng Giáo dục Mầm non
 • Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

Ngoài ra, Sở còn có Ban Lãnh đạo gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Đây là những người đứng đầu sở, có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo và quản lý các hoạt động giáo dục trên địa bàn.

 • Giám đốc: Lê Quang Trí
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Toàn
 • Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Phương
 • Phó Giám đốc: Võ Văn Hiếu

Các bạn có thể liên hệ với Giám đốc và Phó Giám đốc qua số điện thoại và địa chỉ email dưới đây:

 • Giám đốc: Lê Quang Trí

 • Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Toàn

 • Phó Giám đốc: Huỳnh Thị Phương

 • Phó Giám đốc: Võ Văn Hiếu

Đó là một số thông tin cơ bản về Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Tiền Giang. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập website của Sở theo đường link EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.