Blog

Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 và CN hay không?

Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 và chủ nhật không? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc khi cần công chứng giấy tờ. Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời trong bài viết này nhé!

Văn phòng công chứng là gì?

Văn phòng công chứng là gì?

Văn phòng công chứng là cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức được nhà nước cấp phép trong việc công chứng. Văn phòng công chứng hoạt động dựa trên Luật Công chứng và các văn bản pháp luật liên quan.

Văn phòng công chứng được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng và thu nhập chính là mức phí của văn phòng.

Văn phòng công chứng có chức năng chính là chứng thực, xác minh tính chính xác của văn bản hoặc giấy tờ trong các giao dịch dân sự.

Hiện nay, có hai hình thức văn phòng công chứng được phép hoạt động gồm:

 • Phòng công chứng: Là văn phòng công chứng được UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập. Phòng công chứng có con dấu riêng, tài khoản ngân hàng riêng. Đây còn được gọi là phòng công chứng công.
 • Văn phòng công chứng: Là văn phòng công chứng tư nhân, do cá nhân thành lập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Văn phòng công chứng bắt buộc có ít nhất hai công chứng viên, có con dấu và tài khoản ngân hàng riêng, và được chính quyền địa phương cấp phép hoạt động. Đây còn được gọi là văn phòng công chứng tư nhân.

Thời gian làm việc của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng, bao gồm cả phòng công chứng và văn phòng công chứng tư nhân, hoạt động theo giờ hành chính, cụ thể như sau:

Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2 8h – 11h 13h – 17h
Thứ 3 8h – 11h 13h – 17h
Thứ 4 8h – 11h 13h – 17h
Thứ 5 8h – 11h 13h – 17h
Thứ 6 8h – 11h 13h – 17h

Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 và chủ nhật không?

Văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 và chủ nhật không?

Theo Điều 32 Luật Công chứng 2014, văn phòng công chứng có quyền:

 1. Ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với công chứng viên và nhân viên làm việc cho tổ chức.
 2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.
 3. Cung cấp dịch vụ công chứng ngoài giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng nhu cầu công chứng của người dân.
 4. Được khai thác, sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu công chứng.
 5. Các quyền khác theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật liên quan.

Do đó, văn phòng công chứng có thể làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật.

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu, văn phòng công chứng cũng có thể cung cấp dịch vụ tại nhà hoặc địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. Việc công chứng ngoài trụ sở và ngoài giờ làm việc sẽ phải trả một mức phí riêng theo quy định của văn phòng công chứng.

Các dịch vụ tại văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng hiện đang cung cấp các dịch vụ sau, tuân thủ Luật Công chứng:

 • Công chứng văn bản dịch thuật, sao y bản chính.
 • Công chứng văn bản thỏa thuận giữa vợ và chồng.
 • Sang tên sổ đỏ.
 • Công chứng các loại hợp đồng như tặng cho, mua bán, chuyển nhượng, thế chấp nhà đất.
 • Công chứng di chúc, các văn bản liên quan đến di sản thừa kế.
 • Công chứng các giao dịch khác.

Phí công chứng tại văn phòng công chứng

Theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC và Thông tư 111/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 257/2016/TT-BTC, mức thu phí tại văn phòng công chứng được thực hiện như sau:

 • Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 50.000.000 VND là 50.000 VND. Hợp đồng có giá trị từ 50.000.000 VND – 100.000.000 VND mức phí là 100.000 VND. Hợp đồng có giá trị từ 100.000.000 đến dưới 1 tỷ đồng có mức phí là 0,1% giá trị giao dịch hoặc giá trị tài sản.
 • Mức thu phí công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, cho thuê lại tài sản có tổng số tiền thuê dưới 50.000.000 là 40.000 VND. Tổng số tiền thuê từ 50.000.000 VND – 100.000.000 VND là 80.000 VND. Tổng số tiền thuê từ 100.000.000 VND đến 1 tỷ đồng là 0,08% tổng số tiền thuê,…
 • Mức thu phí công chứng các loại hợp đồng không theo giá trị như hợp đồng bảo lãnh là 100.000 VND, hợp đồng ủy quyền là 20.000 VND,…
 • Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc là 100.000 VND.
 • Mức thu phí cấp bản sao công chứng là 5.000 VND/trang, từ trang thứ 3 là 3.000 VND/trang.
 • Mức thu phí công chứng dịch thuật là 10.000 VND/bản dịch thứ nhất, nếu công chứng thêm bản dịch thứ 2 là 5.000 VND/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở đi thu 3.000 VND/trang, tối đa không quá 200.000 VND/bản.

Đó là những thông tin mà EzCash.vn đã cung cấp để bạn có thể trả lời câu hỏi văn phòng công chứng có làm việc thứ 7 và chủ nhật không. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ thời gian làm việc của văn phòng công chứng và thuận tiện cho công việc của mình.

Đọc thêm về công chứng tại EzCash.vn.

Related Articles

Back to top button