ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Triển khai hình thức nộp thuế điện tử trên toàn quốc từ tháng 04/2022

Trong những tháng đầu năm 2022, ngành Thuế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành triển khai các hình thức nộp thuế điện tử, eTax Mobile và hoàn thuế điện tử, đồng thời triển khai hóa đơn điện tử. Điều này đã tạo ra nhiều thuận lợi cho người nộp thuế. Tổng cục Thuế cho biết, đã có sự phối hợp giữa ngành Thuế, 55 ngân hàng thương mại và 63 cục thuế để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử và tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Đến ngày 18/02/2021, đã có 843.663 doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, chiếm tỷ lệ 99% trên tổng số 852.081 doanh nghiệp hoạt động. Trong thời gian từ 01/01/2022 đến 18/02/2022, đã có hơn 1 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền lên đến 122.684 tỷ đồng và 5.870.482 USD.

Dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân

Đối với dịch vụ nộp thuế điện tử dành cho cá nhân, Tổng cục Thuế đã kết nối với 07 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ này. Cá nhân có thể sử dụng các hình thức nộp thuế điện tử thông qua các kênh thanh toán của ngân hàng như Internet Banking và Mobile Banking.

Dịch vụ nộp thuế điện tử eTax Mobile

Về dịch vụ nộp thuế điện tử eTax Mobile, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0). Đến thời điểm này, đã có hơn 9.000 người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile, với số giao dịch nộp thuế trên 4,5 tỷ đồng.

Hoàn thuế điện tử

Ngành Thuế cũng đã chú trọng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử. Từ 01/01/2022 đến 18/02/2022, đã có hơn 2.400 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử, chiếm tỷ lệ 99,1%. Đã tiếp nhận được hơn 2.800 hồ sơ điện tử và giải quyết hơn 1.500 hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền đã giải quyết là hơn 10.353 tỷ đồng.

Triển khai hóa đơn điện tử

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định và Phú Thọ. Đã có hơn 489.000 doanh nghiệp đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Để triển khai giai đoạn 2 của hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính kế hoạch triển khai và đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Đến tháng 04/2022, dự kiến dịch vụ này sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang gấp rút triển khai các công việc cụ thể như triển khai hạ tầng kỹ thuật CNTT, kiện toàn nhân sự, hoàn thiện thể chế chính sách và quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế cũng sẽ tổ chức tập huấn, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện để đảm bảo sự thành công của việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên toàn quốc.

Để biết thêm thông tin về nộp thuế điện tử tại Việt Nam, hãy truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.