Hệ số thanh toán nhanh và những điều bạn cần biết

Việc hiểu rõ về tỷ lệ thanh toán nhanh là điều quan trọng trong kinh tế. Qua bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này.

Tỷ số thanh toán nhanh là gì?

Tỷ số thanh toán nhanh (hay còn được gọi là tỷ số thanh toán tức thời) là một chỉ số quan trọng để đo lường khả năng thanh toán nhanh của các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này cho phép chuyển đổi các tài sản ngắn hạn thành tiền mặt, đồng thời phản ánh khả năng sử dụng tài sản chủ yếu của doanh nghiệp.

Hệ số trả thưởng nhanh bạn cần biết

Phương pháp tính tỷ số thanh toán nhanh

Phương pháp tính tỷ lệ thanh toán nhanh là sử dụng công thức sau:

Hệ số thanh toán nhanh = (giá trị tài sản lưu động – giá trị hàng tồn kho) / giá trị nợ ngắn hạn

Tin tài trợ

Ý nghĩa của tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán nhanh giúp đánh giá tình hình tài chính ngắn hạn của một tổ chức. Nếu tỷ số này lớn hơn hoặc bằng 1, tức là khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cao. Doanh nghiệp sẽ không gặp vấn đề gì khi phải thanh toán các khoản nợ này. Ngược lại, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1, doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Các thông số nhận xét về khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Tính khả năng thanh toán đúng hạn là một yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc thanh toán các nợ ngắn hạn. Có 6 thông số chính để đánh giá khả năng thanh toán của một công ty. Dựa vào kết quả của các thông số này, chúng ta có thể đánh giá được năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Xem thêm:  Sự thật táo bạo về Bostonmex: Từ uy tín tới lừa đảo, cái kết ngạc nhiên này?

Hệ số khả năng thanh toán chung

Hệ số khả năng thanh toán chung (Htq) được tính bằng công thức:

Hệ số khả năng thanh toán chung = Tổng tài sản / Nợ phải trả

Htq có ý nghĩa như sau:

  • Htq > 2: Phản ánh khả năng thanh toán tích cực của tổ chức, tuy nhiên hiệu quả sử dụng vốn và đòn bẩy có thể không cao. Doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tăng trưởng.
  • 1 ≤ Htq < 2: Phản ánh khả năng thanh toán đáng tin cậy với tổng tài sản lưu động, tổ chức có thể đáp ứng các khoản nợ đến hạn.
  • 0 ≤ Htq < 1: Chứng tỏ khả năng thanh toán thấp, tỷ số này càng tiến gần đến 0 thì doanh nghiệp càng mất khả năng thanh toán và có thể phá sản nếu không có giải pháp phù hợp.

Hệ số khả năng thanh toán khi đó

Hệ số khả năng thanh toán khi đó (Hht) được tính bằng công thức:

Hệ số khả năng thanh toán tại thời điểm đó = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Hht có ý nghĩa như sau:

  • Hht < 1: Thể hiện khả năng thanh toán yếu kém, là dấu hiệu cảnh báo về tình hình tài chính tiềm ẩn mà công ty có thể gặp phải. Khi Hht càng gần 0, công ty càng mất khả năng thanh toán, tăng nguy cơ phá sản.
  • Hht > 1: Thể hiện khả năng thanh toán nhanh, tỷ lệ này càng cao thì khả năng thanh toán của tổ chức càng tốt. Tuy nhiên, đôi khi tỷ lệ quá cao không phản ánh đúng tính thanh khoản của tổ chức.
Xem thêm:  Phim cổ trang Trung Quốc: Huyền bí và máu lửa

Tỷ lệ thanh toán nhanh

Để đánh giá khả năng thanh toán, cấp quản lý cần biết tỷ lệ thanh toán nhanh của tổ chức. Tỷ lệ này được tính bằng công thức:

Hệ số thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn

Hnh có ý nghĩa như sau:

  • Hh < 0,5: Phản ánh khả năng thanh toán thấp và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán.
  • Hh ≥ 0,5: Phản ánh khả năng thanh toán tốt và tính thanh khoản cao của doanh nghiệp.

Tỷ lệ thanh khoản tại thời điểm đó

Tỷ lệ thanh khoản tại thời điểm đó đánh giá tình hình thanh toán của doanh nghiệp. Tỷ số này được tính bằng công thức:

Tỷ lệ thanh khoản tại thời điểm đó = (Tiền + các khoản tương đương tiền) / Nợ ngắn hạn

Tỷ lệ bao phủ lãi suất là gì? Công thức tính

Tỷ số này ước lượng khả năng chi trả bằng tiền mặt của doanh nghiệp. Tiền và các khoản tương tự tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tài chính, tiền đang chuyển, đầu tư chứng khoán ngắn hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền mặt trong vòng 3 tháng mà không có rủi ro lớn.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin về tỷ lệ thanh toán nhanh và những điều bạn cần biết. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này.

Mỹ Phương – Tổng hợp & biên tập

Tham khảo

Quảng cáo