Tỷ giá hối đoái là gì

Khi nền kinh tế mở cửa và quốc tế hóa, nhu cầu trao đổi tiền tệ giữa các quốc gia ngày càng tăng cao. Đó là lý do tỷ giá hối đoái được xem như một phương tiện trao đổi quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu. Vậy, tỷ giá hối đoái là gì? Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm này và vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế hiện nay.

Tỷ giá hối đoái là gì?

Tỷ giá hối đoái là tỷ giá mà một loại tiền tệ có thể được chuyển đổi sang loại tiền tệ khác. Nó thể hiện mối quan hệ giữa giá trị của đồng tiền của hai quốc gia với nhau. Ví dụ cụ thể là 1 USD = 23.200 VND, tức là 1 đô la Mỹ có giá trị tương đương 23.200 Việt Nam đồng.

Tỷ giá hối đoái là gì?

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tỷ giá hối đoái phản ánh mối quan hệ giữa giá trị đồng tiền của hai quốc gia với nhau.

Phân loại tỷ giá hối đoái

Dựa trên tỷ giá hối đoái

Căn cứ vào tỷ giá hối đoái, chúng ta có thể chia giá trị thành hai loại:

 • Tỷ giá hối đoái thực: Phản ánh giá cả hàng hóa tương quan có thể bán ra nước ngoài và tiêu dùng trong nước. Tỷ giá này thể hiện năng lực cạnh tranh quốc tế của quốc gia đó.
 • Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: Là tỷ giá của một loại tiền tệ theo giá hiện hành, không bao gồm ảnh hưởng của lạm phát.

Dựa trên phương thức chuyển đổi ngoại hối

Dựa trên phương thức chuyển đổi ngoại hối, chúng ta có thể chia tỷ giá hối đoái thành hai loại:

 • Tỷ giá thư hối: Là tỷ giá chuyển ngoại hối bằng thư. Tỷ giá điện hối thường cao hơn tỷ giá thư hối.
 • Tỷ giá điện hối: Là tỷ giá thường được niêm yết tại ngân hàng. Đây là tỷ giá cơ sở để xác định các loại tỷ giá khác.

Dựa trên thời gian giao dịch ngoại hối

Tỷ giá hối đoái có thể được chia thành tỷ giá mua và tỷ giá bán. Tỷ giá mua là tỷ giá mua ngoại hối của ngân hàng, trong khi tỷ giá bán là tỷ giá bán ngoại hối của ngân hàng.

Dựa trên thời hạn thanh toán

Dựa trên kỳ hạn thanh toán, chúng ta có thể phân thành tỷ giá giao dịch kỳ hạn và tỷ giá giao dịch ngay. Tỷ giá giao dịch kỳ hạn là tỷ giá do các tổ chức tính toán và thoả thuận với nhau, trong khi tỷ giá giao dịch ngay là tỷ giá được niêm yết tại thời điểm giao dịch hoặc theo thỏa thuận của hai bên.

Căn cứ vào đối tượng để xác định tỷ giá hối đoái

Chúng ta cũng có thể chia tỷ giá hối đoái thành tỷ giá thị trường và tỷ giá chính thức. Tỷ giá thị trường được hình thành dựa trên quan hệ cung cầu của thị trường ngoại hối, trong khi tỷ giá chính thức do ngân hàng trung ương của quốc gia xác định.

Tỷ giá hối đoái song phương

Tỷ giá hối đoái song phương, hay còn gọi là tỷ giá hối đoái không ám chỉ lạm phát giữa hai quốc gia.

Tỷ giá hối đoái hiệu dụng

Tỷ giá hối đoái hiệu dụng, còn được gọi là tỷ giá hối đoái danh nghĩa hiệu dụng, là một khái niệm quan trọng trong môi trường kinh tế.

Công thức tính tỷ giá hối đoái

Giữa hai loại tiền tệ định giá

Công thức tính tỷ giá bán và tỷ giá mua của khách hàng:

 • Tỷ giá bán của khách hàng = Tỷ giá mua của ngân hàng / Tỷ giá bán của ngân hàng
 • Tỷ giá mua của khách hàng = Tỷ giá bán của ngân hàng / Tỷ giá mua của ngân hàng

Công thức chung: Yết giá/định giá = (Yết giá/USD)/(Định giá/USD)

Giữa hai đồng tiền yết giá và định giá

Để tính tỷ giá mua của khách hàng:

 • Tỷ giá mua của khách hàng = Tỷ giá bán của ngân hàng / Tỷ giá mua của ngân hàng

Công thức chung: Yết giá/định giá = (USD/Định giá)/(USD/Yết giá)

Giữa hai đồng tiền yết giá và định giá

Để tính tỷ giá cho đồng tiền gốc và đồng tiền định giá:

 • (Yết giá/USD)x(USD/Định giá) = Yết giá/Định giá

Vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế

Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về hoạt động kinh tế và tận dụng tối đa tiềm năng của mình, hãy hiểu cách tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến nền kinh tế. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế hiện nay:

 • Ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu: Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Tỷ giá cao giúp hàng hóa trong nước rẻ hơn và ngược lại.
 • So sánh sức mua của đồng tiền: Tỷ giá hối đoái là phương tiện để tính giá trị của đồng tiền trong hoạt động kinh doanh với khách hàng nước ngoài, giao dịch ngoại thương và nhiều hoạt động kinh tế khác.
 • Ảnh hưởng đến lạm phát: Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến giá thành của hàng hóa nhập khẩu và lạm phát trong nước.
 • Ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế: Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến phạm vi sản xuất và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái:

 • Cán cân thanh toán: Tỷ giá hối đoái tăng cao khi cán cân thanh toán tăng.
 • Thương mại: Tỷ giá hối đoái tăng khi tốc độ tăng xuất khẩu thấp hơn tốc độ tăng nhập khẩu.
 • Lạm phát: Lạm phát ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái.
 • Lãi suất: Lãi suất ảnh hưởng đến đầu tư chứng khoán và tỷ giá hối đoái.
 • Thu nhập: Thu nhập cao tăng cầu ngoại tệ và tỷ giá hối đoái.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái

Thông qua những yếu tố ảnh hưởng trên, tỷ giá hối đoái có khả năng biến đổi và tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế của một quốc gia.

Kết luận

Tỷ giá hối đoái đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện đại. Từ những khái niệm cơ bản về tỷ giá hối đoái, chúng ta đã tìm hiểu về công thức tính toán, vai trò quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn hiểu thêm về nền kinh tế và áp dụng được kiến thức vào công việc của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về tỷ giá hối đoái và các khái niệm liên quan, hãy truy cập EzCash.vn để có thêm thông tin chi tiết.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.