Vay tiền

Trung Quốc xóa nợ cho 17 nước châu Phi: Hành động nhân ái của quốc gia đông dân nhất thế giới

Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề đáng chú ý: Trung Quốc đã quyết định xóa bỏ 23 khoản vay không tính lãi cho 17 quốc gia châu Phi đã đáo hạn vào cuối năm 2021. Đây là một thông điệp nhân ái và mở đường cho sự hợp tác tăng cường giữa Trung Quốc và châu Phi.

Trung Quốc thể hiện cam kết hỗ trợ châu Phi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, đã thông báo trong Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc – châu Phi rằng Trung Quốc sẽ xóa bỏ 23 khoản vay không tính lãi cho 17 quốc gia châu Phi. Đồng thời, Trung Quốc cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ và tham gia xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi thông qua tài trợ, đầu tư và hỗ trợ.

Trung quốc xóa nợ cho 17 nước châu phi
Trung Quốc cho biết họ đang thúc đẩy quan hệ với châu Phi (Ảnh: QZ).

Hỗ trợ đa dạng cho phát triển châu Phi

Trung Quốc không chỉ cam kết xóa nợ mà còn sẽ tăng nhập khẩu từ châu Phi và hỗ trợ sự phát triển của các ngành sản xuất, nông nghiệp, cũng như hợp tác trong các ngành mới nổi như nền kinh tế kỹ thuật số, y tế, lĩnh vực xanh và carbon thấp. Điều này chứng tỏ Trung Quốc đang tìm cách đa dạng hợp tác và không chỉ tập trung vào một lĩnh vực cụ thể.

Lịch sử hỗ trợ của Trung Quốc

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins, Trung Quốc đã xóa bỏ ít nhất 3,4 tỷ USD khoản nợ cho các nước châu Phi từ năm 2000 đến năm 2019. Mặc dù có một số khoản nợ vẫn chưa được xóa bỏ, Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm và cam kết lâu dài đối với phát triển của châu Phi.

Trung Quốc và vai trò quan trọng trong giải quyết nợ đôi

Như đã đề cập ở trên, Trung Quốc chiếm gần 40% tổng nợ song phương và chủ nợ tư nhân mà các quốc gia nghèo nhất thế giới cần phải giải quyết trong năm nay, theo Ngân hàng Thế giới. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giúp các quốc gia đang phát triển vượt qua khó khăn tài chính.

Sự quan tâm đến môi trường hợp tác và phát triển

Trung Quốc thể hiện không chỉ quan tâm đến việc xóa nợ mà còn mong muốn xây dựng một môi trường hợp tác thuận lợi và thân thiện với châu Phi. Điều này nhấn mạnh ý chí của Trung Quốc trong việc tạo ra một môi trường phát triển bền vững và không chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn.

Quỹ tín thác của Trung Quốc

Trung Quốc đã cam kết chuyển quyền rút vốn đặc biệt trị giá 10 tỷ USD thông qua hai quỹ tín thác của quỹ để giúp đỡ các quốc gia nghèo và thu nhập trung bình. Đây là một bước đáng chú ý và cho thấy Trung Quốc muốn chia sẻ trách nhiệm và tham gia vào phát triển của các quốc gia khác.

Kết luận

Trung Quốc đã xóa bỏ 23 khoản vay không tính lãi cho 17 quốc gia châu Phi và cam kết tiếp tục hỗ trợ và tham gia xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi. Hành động nhân ái này đã tạo ra sự chú ý và đánh dấu một bước tiến trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi. Hy vọng rằng những hành động như này sẽ lan tỏa và góp phần đến sự phát triển bền vững của cả châu Phi và thế giới.

Đọc thêm về EzCash.vn để cập nhật tin tức tài chính hàng ngày!

Related Articles

Back to top button