Vay tiền

Cách tính lãi suất ngân hàng mới áp dụng từ 2018 theo 1 năm 365 ngày

Ngày nay, việc tính toán lãi suất trong hoạt động ngân hàng đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với thông tư số 14/2017/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành, phương pháp tính lãi suất đã có một số thay đổi đáng chú ý. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính lãi suất ngân hàng mới, áp dụng từ năm 2018 theo 1 năm 365 ngày.

Một cách tính lãi suất mới

Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định rõ ràng về phương pháp tính lãi suất trong hoạt động nhận tiền gửi và cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Một điểm nổi bật trong thông tư mới này là cách tính lãi theo năm. Theo đó, lãi suất tính theo 365 ngày trong một năm.

Trước đây, cách tính lãi suất được thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN từ năm 2001. Tuy nhiên, đã có những vướng mắc và thay đổi trong các văn bản pháp lý mới được ban hành. Vướng mắc chính là không có sự thống nhất về số ngày trong một năm giữa Quyết định 652 và Luật Dân sự hiện hành. Với thông tư mới ban hành, số ngày để tính lãi được chốt lại là 365 ngày.

Xem thêm:  Cho vay tính lãi ngày: Tìm hiểu về hình thức vay tiền này

Cách tính lãi suất cho tiền gửi và vay

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến

Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến được thể hiện như sau:

Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ = Số dư thực tế x Số ngày duy trì x Lãi suất tính lãi / 365

Trong công thức trên:

  • Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán hết khoản tiền gửi. Số dư thực tế là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi. Số ngày duy trì số dư thực tế là số ngày mà số dư không thay đổi. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm với 365 ngày.

Để làm rõ hơn, mức lãi suất năm tương ứng được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày thanh toán hết khoản tiền gửi. Số dư để tính lãi là số dư đầu ngày tính lãi, không áp dụng mức lãi suất quy đổi.

Lãi suất vay thấu chi trực tuyến

Công thức tính lãi suất vay thấu chi trực tuyến được thể hiện như sau:

Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ = Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất tính lãi / 365

Trong công thức trên:

  • Số dư thực tế là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế. Số ngày duy trì số dư thực tế là số ngày mà số dư không thay đổi. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm theo phương pháp “tính ngày đầu, bỏ ngày cuối” trong thời hạn tính lãi.
Xem thêm:  Tin tức: Lãi suất cho vay và mục tiêu hợp lý trong năm 2018

Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày giải ngân vốn vay đến hết ngày trước khi khách hàng thanh toán hết toàn bộ dư nợ. Thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Lưu ý: Đối với các hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi đăng ký trước ngày 01/01/2018, tính lãi sẽ tiếp tục theo cách tính cũ. Đối với các hợp đồng đăng ký sau ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng phương pháp tính lãi mới.

Đó là cách tính lãi suất áp dụng từ 2018 theo 1 năm 365 ngày. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính lãi suất trong hoạt động ngân hàng. Đừng quên truy cập EzCash.vn để tìm hiểu thêm về các dịch vụ vay thấu chi Fast Cash và gửi tiết kiệm trực tuyến. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng dịch vụ ngân hàng số Timo.

Đánh giá bài viết

Related Articles

Back to top button