Chỉ số NPV – Phân tích khả thi dự án qua dòng tiền
Chỉ số NPV – Phân tích khả thi dự án qua dòng tiền

Dòng tiền là một yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá khả thi của dự án. Chỉ số NPV (Net Present Value) là một công cụ phân tích dòng tiền chiết khấu, giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Bài viết này sẽ giới thiệu về chỉ số NPV, cách tính và ưu, nhược điểm của chỉ số này.

Chỉ số NPV là gì?

Chỉ số NPV (Net Present Value) là giá trị hiện tại ròng của dòng tiền. Đây là số tiền thu được từ dự án mỗi năm và được quy về thời điểm hiện tại. Chỉ số NPV được sử dụng rộng rãi trong các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư cổ phiếu, trái phiếu,… Chênh lệch giữa tổng dòng tiền được quy về hiện tại và vốn ban đầu là một yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định cuối cùng.

Ý nghĩa của chỉ số NPV là gì?

Kết quả của chỉ số NPV có thể dương, âm hoặc bằng 0, và sẽ có ý nghĩa như sau:

 • Chỉ số NPV dương (NPV > 0): Khi chỉ số NPV lớn hơn 0, đây là kết quả mà nhà đầu tư mong muốn. Điều này cho thấy dự án đầu tư có lợi nhuận và khả thi để thực hiện. Nếu chỉ số NPV lớn hơn 0, dự án còn có thể “lấn át” tỷ lệ chiết khấu (lạm phát, lãi suất) trong tương lai.

 • Chỉ số NPV âm (NPV < 0): Khi chỉ số NPV nhỏ hơn 0, đây cho thấy dự án có thể gây ra thua lỗ nếu đầu tư. Lợi nhuận mà dự án mang lại không thể bù đắp được chi phí và tỷ lệ chiết khấu. Dự án này không khả thi và không nên thực hiện.

 • Chỉ số NPV = 0: Khi chỉ số NPV bằng 0, lợi nhuận của dự án chỉ đủ để bù đắp chi phí và tỷ lệ chiết khấu. Việc thực hiện dự án này hay không phụ thuộc vào các mục đích khác của nhà đầu tư vì lợi nhuận không đáng kể.

Cách tính chỉ số NPV

Chỉ số NPV được tính bằng cách tổng hợp dòng tiền ròng các năm của dự án và trừ đi chi phí ban đầu. Công thức tính NPV như sau:

NPV = Ct/(1+r)^t1 + Ct/(1+r)^t2 + ... + Ct/(1+r)^tn - C0

Trong đó:

 • Ct: Dòng tiền ròng (lợi nhuận trừ chi phí) của năm t
 • C0: Chi phí ban đầu để vận hành dự án
 • n: Thời gian thực hiện dự án
 • r: Tỷ lệ chiết khấu của dòng tiền
 • t: Thời gian tính toán dòng tiền của dự án

Điểm mạnh và điểm yếu của chỉ số NPV

Chỉ số NPV có nhiều điểm mạnh và điểm yếu, nhưng vẫn là công cụ phân tích khá hữu ích mà các nhà đầu tư sử dụng. Dưới đây là một số điểm mạnh và điểm yếu của chỉ số NPV:

Điểm mạnh

 • Dễ hiểu: Chỉ số NPV được tính bằng cách so sánh dòng tiền ròng tổng dự án. Kết quả NPV dương cho thấy dự án có lợi nhuận và khả thi để thực hiện, ngược lại, NPV âm cho thấy dự án sẽ gây thua lỗ nếu thực hiện.

 • Có thể so sánh các dự án: Chỉ số NPV có thể được sử dụng để so sánh tính khả thi của các dự án. Nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh và chọn ra dự án mang lại lợi nhuận tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

 • Có thể thay đổi tỷ lệ chiết khấu: Với các dự án có mức độ rủi ro và tính chất khác nhau, nhà đầu tư có thể điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu khác nhau. Điều này rất hữu ích để ước tính lợi nhuận gần đúng nhất cho các dự án với mức độ rủi ro khác nhau.

Điểm yếu

 • Ước tính lợi nhuận mang tính tạm thời: Dự án khi thực hiện có thể phát sinh các chi phí không được dự báo trước, ảnh hưởng đến lợi nhuận ban đầu. Tỷ lệ chiết khấu cũng không hoàn toàn chính xác, có thể gây ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời.

 • Bỏ qua chi phí cơ hội: Lựa chọn một dự án có lợi nhuận tốt vào một thời điểm cố định không phải lúc nào cũng là quyết định tốt. Điều này bởi vào thời điểm khác có thể có các dự án mang lại lợi nhuận tốt hơn.

 • Bỏ qua quy mô dự án đầu tư: NPV chỉ xem xét mức khả thi qua lợi nhuận của dự án. Tuy nhiên, nó bỏ qua quy mô dự án về tổng mức đầu tư ban đầu. Vì vậy, một dự án có lợi nhuận cao hơn cũng có thể có mức đầu tư ban đầu lớn hơn.

 • Không nêu lên toàn cảnh dự án: NPV chỉ đưa ra lợi nhuận cuối cùng để đánh giá và bỏ qua tổng thể dự án, lợi ích dài hạn của doanh nghiệp và xã hội.

Kết luận

Chỉ số NPV là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên lợi nhuận được tính toán. Có các điểm mạnh và điểm yếu riêng, chỉ số NPV cần được sử dụng và đánh giá cẩn thận từ nhà đầu tư. Hãy thường xuyên cập nhật kiến thức trên EzCash.vn để có những thông tin hữu ích về đầu tư và tài chính. EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.