TÌm hiểu về Net Present Value và các công thức tính

Tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng​

Tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng có thể được hiểu đơn giản là sự khác biệt giữa tổng dòng vốn ròng của dự án đã được quy cho mặt phẳng thời gian. Đây là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính mô tả sự khác biệt giữa doanh thu thực tế của một dự án và giá trị dòng tiền tại thời điểm hiện tại.

Tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng​

Giá trị hiện tại ròng (NPV – Net Present Value) là thuật ngữ trong ngành tài chính để mô tả sự khác biệt giữa doanh thu thực tế của một dự án nhất định và giá trị dòng tiền tại thời điểm hiện tại. Giá trị hiện tại ròng được tính toán để phân bổ vốn và xây dựng kế hoạch đầu tư.

Tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng​ cho người mới

Cách tính NPV dựa trên giả định rằng giá trị tiền hiện tại luôn cao hơn giá trị tiền trong tương lai. Do hiệu ứng của lạm phát, lợi nhuận từ các nguồn doanh thu khác cần phải hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Một đô la kiếm được vào ngày mai ít hơn một đô la kiếm được hôm nay.

Tin tài trợ

Để kiểm tra xem một khoản đầu tư có sinh lời hay không, chúng ta tổng hợp các dòng tiền và chiết khấu chúng về một điểm chung. Mỗi dòng tiền có sản lượng khác nhau tại mỗi thời điểm do tính chất thời gian của tiền tệ.

Xem thêm:  Tổng hợp đầy đủ nhất các vị trí Back Office trong ngân hàng

Phương pháp Giá trị Hiện tại Ròng (NPV) là gì?

Hiệu suất hiện tại thuần (NPV) là sự khác biệt giữa hiệu suất hiện tại của dòng tiền vào và hiệu suất hiện tại của dòng tiền ra. Phương pháp này sử dụng hiệu suất tiền theo thời gian để chiết khấu các dòng tiền trong tương lai về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư cơ bản, dựa trên tỷ lệ chiết khấu dự kiến.

Phần 2 - tính toán giá trị hiện tại ròng npv & ví dụ về giá trị hiện tại ròng - youtube

Cách tính NPV phụ thuộc vào các thành phần sau:

  • Ct (Dòng tiền ròng tại thời điểm t): Là doanh thu sau thuế của dự án hoặc khoản đầu tư.
  • C0 (Tiền vốn ban đầu của khoản đầu tư/dự án): Là số tiền ban đầu đầu tư vào dự án.
  • r (Tỷ lệ chiết khấu): Là tỷ lệ được sử dụng để chiết khấu các dòng tiền trong tương lai.
  • n (Tổng thời gian hành động của dự án): Là thời gian dự án kéo dài.
  • t (Thời gian tính dòng tiền): Là thời điểm mà dòng tiền xảy ra.

Tính NPV bằng hàm Excel

Tính npv bằng hàm excel

Nếu bạn cảm thấy phức tạp với phương pháp trên, bạn có thể sử dụng hàm NPV trong Excel để tính toán nhanh chóng.

Hàm NPV có cú pháp như sau: =NPV(tỷ lệ, giá trị1, [giá trị2],...) + giá trị0

Trong đó:

  • Tỷ lệ chiết khấu (rate): Là tỷ lệ chiết khấu (ví dụ: 10%).
  • Giá trị ban đầu (value0): Là giá trị vốn ban đầu (ví dụ: -700 triệu đồng).
  • Giá trị1, 2, 3 (value1, 2, 3): Là các dòng tiền mỗi năm (ví dụ: 150 triệu đồng mỗi năm).
Xem thêm:  Đừng bỏ lỡ cơ hội không sử dụng bất kỳ thẻ ngân hàng nào!

Dựa vào cách tính NPV và dữ liệu đưa ra ở đầu bài viết, ta có thể lập bảng tính và cú pháp như hình.

Kết quả NPV cho quyết định mua ô tô là khoảng 30 triệu đồng (làm tròn). Tức là NPV > 0.

Nếu NPV = 0, khi bạn đạt đến ngưỡng hòa vốn, bạn có thể vượt qua hoặc không thể vượt qua tùy thuộc vào tỷ lệ chiết khấu dự kiến ban đầu.

Và NPV < 0, không cần phê duyệt dự án.

Lưu ý bạn cần biết

Nhắc lại về giá trị hiện tại ròng

Tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng không có một tỷ lệ chiết khấu nào phù hợp cho tất cả các doanh nghiệp hoặc dự án. Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng để đánh giá một dự án phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, từ chủ đầu tư đến loại hình đầu tư, từ số liệu cụ thể của ngành đến tỷ lệ chiết khấu chung của thị trường hoặc rủi ro mà dự án phải chấp nhận.

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin về tìm hiểu về giá trị hiện tại ròng và các công thức tính toán. Hi vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc qua bài viết này.

Mỹ Phương – Tổng hợp & biên tập

Tài liệu tham khảo (sotaydoanhtri.com, kynangquantri.com,…)


Liên kết đến EzCash.vn: EzCash.vn

Quảng cáo