Hóa đơn là một tài liệu pháp lý quan trọng trong hoạt động cho vay. Đó là cách để tiền tệ được ghi lại và phòng tránh các tranh chấp phát sinh trong quá trình cho vay. Công văn 38646/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội đã đưa ra những định hướng quan trọng liên quan đến việc lập hóa đơn trong hoạt động cho vay. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về những quy định này.

Lập hóa đơn trong hoạt động cho vay

Theo Công văn số 38646/CT-TTHT, các tổ chức tài chính thực hiện hoạt động cho vay phải lập hóa đơn để ghi nhận các khoản thu phí liên quan. Các loại phí này bao gồm phí phát hành thẻ tín dụng và các khoản phí khác liên quan đến dịch vụ cấp tín dụng. Các khoản thu phí này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Quy định về lập hóa đơn

Căn cứ vào Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Cục Thuế TP Hà Nội quy định các tiêu chí quan trọng liên quan đến lập hóa đơn. Điểm quan trọng đầu tiên là việc ghi đúng mã số thuế của người mua và người bán. Nếu viết tắt, phải đảm bảo xác định được đúng người mua và người bán.

Hơn nữa, khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên, người mua có thể không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế. Tuy nhiên, người bán vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”. Điều này đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch.

Lập hóa đơn trong hoạt động cho vay

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ cấp tín dụng (cho vay), Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei cần lưu ý các quy định về lập hóa đơn. Khi thu tiền lãi vay, Công ty phải lập hóa đơn theo quy định và ghi rõ thông tin cần thiết, bao gồm tên, địa chỉ, và mã số thuế của người mua. Trên hóa đơn, tiêu thức “tên hàng hóa” sẽ được ghi là “Thu tiền lãi vay”. Các thông tin về thuế suất và số thuế GTGT không cần ghi và có thể được gạch bỏ.

Nếu khoản thu tiền lãi vay từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người vay không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cần thiết, Công ty vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người vay không lấy hóa đơn” hoặc “người vay không cung cấp thông tin cá nhân”. Đối với các khoản thu tiền lãi vay dưới 200.000 đồng mỗi lần, không cần lập hóa đơn trừ khi người vay yêu cầu. Trong trường hợp này, Công ty phải lập bảng kê và cuối mỗi ngày, lập một hóa đơn ghi số tiền lãi vay thu được và giữ lại cho người mua.

Kết luận

Hóa đơn là một phần không thể thiếu trong hoạt động cho vay. Công văn 38646/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội đã đưa ra các quy định quan trọng về lập hóa đơn trong hoạt động cho vay. Việc tuân thủ đúng quy định này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh các tranh chấp xảy ra. Để biết thêm thông tin về hoạt động cho vay và các dịch vụ tài chính khác, hãy truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.