Thuê vận hành (Operating lease) là một hình thức thuê ngắn hạn tài sản. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thuê vận hành (Operating lease), đặc trưng chủ yếu của nó và những ứng dụng thực tế.

Khám phá thuê vận hành (Operating lease)

Định nghĩa

Thuê vận hành (Operating lease) hay còn gọi là thuê hoạt động trong tiếng Anh, là hình thức thuê ngắn hạn tài sản. Được thể hiện thông qua một hợp đồng giữa người thuê và người cho thuê, thuê vận hành cho phép người thuê sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định và phải trả cho người cho thuê một số tiền tương ứng theo thỏa thuận.

Thuật ngữ liên quan

Thuê vận hành liên quan chặt chẽ đến thuê tài sản, là một hợp đồng thỏa thuận giữa người thuê và người cho thuê. Trong hợp đồng này, người thuê được quyền sử dụng tài sản trong một thời gian nhất định và phải trả cho người cho thuê một số tiền tương ứng theo thời hạn thuê.

Đặc trưng chủ yếu của hình thức thuê vận hành

Thuê vận hành có một số đặc trưng chủ yếu:

  • Thời gian thuê ngắn: Thời gian thuê vận hành thường rất ngắn so với tuổi thọ kinh tế của tài sản.
  • Người cho thuê chịu trách nhiệm bảo trì và bảo hiểm tài sản: Người cho thuê phải chịu trách nhiệm bảo trì, bảo hiểm và mọi rủi ro, thiệt hại về tài sản cho thuê. Tuy nhiên, người cho thuê được hưởng tiền thuê và những quyền lợi do quyền sở hữu tài sản mang lại.
  • Hợp đồng dễ dàng chấm dứt: Hợp đồng thuê vận hành thường có điều khoản cho phép người thuê chấm dứt hợp đồng bằng một thông báo ngắn gửi người cho thuê. Người thuê chỉ cần trả lại tài sản trước ngày hết hạn hợp đồng.
  • Quyền tự quyết định sau khi hết hạn thuê: Khi kết thúc thời hạn thuê, người cho thuê – chủ sở hữu tài sản – có toàn quyền quyết định việc sử dụng tài sản, bao gồm việc nhượng bán, cho thuê lại hoặc gia hạn hợp đồng theo yêu cầu.
  • Số tiền thuê thấp hơn giá trị tài sản: Do thời hạn thuê ngắn, số tiền thuê mỗi lần thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản thuê.

Liên hệ thực tiễn

Thuê vận hành là một phương thức thuê rất phổ biến và được sử dụng trong đời sống kinh tế – xã hội và hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Phương thức này được áp dụng cho việc thuê các phương tiện vận chuyển, thiết bị và công cụ lao động, cũng như thuê bất động sản như nhà ở, văn phòng và nhà kho.

Hình thức thuê vận hành có thể coi là một loại hợp đồng để chấp hành, tuy nhiên, tài sản không được ghi chép vào bảng cân đối kế toán của người thuê. Phần tiền thuê theo thỏa thuận được ghi như mọi khoản chi phí sản xuất kinh doanh bình thường khác.

Trong hợp đồng thuê vận hành, không dự kiến chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản sau khi hợp đồng hết hạn. Do đó, thuê vận hành không phải là giải pháp tài trợ cho việc mua tài sản trong tương lai. Một giải pháp tài trợ quan trọng khác cho việc mua tài sản của doanh nghiệp là thuê tài chính.

(Hình ảnh minh họa: Image Name)

Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính

Nếu bạn quan tâm đến các vấn đề tài chính, hãy truy cập EzCash.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.