Văn phòng công chứng là một tổ chức quan trọng trong việc công chứng các văn bản, giao dịch dân sự và hợp đồng. Nhưng để thành lập một văn phòng công chứng tư nhân, cần phải đáp ứng những yêu cầu và thủ tục nào? Bài viết này sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó.

Điều kiện về loại hình công ty và thành viên sáng lập

Theo Luật Công chứng 2014, để thành lập văn phòng công chứng tư nhân, cần phải là công ty hợp danh và hoạt động theo quy định của pháp luật. Văn phòng công chứng phải có ít nhất hai công chứng viên và không có thành viên góp vốn khác. Chỉ có công chứng viên mới có thể thành lập văn phòng công chứng tư nhân. Các thành viên sáng lập phải chịu trách nhiệm với nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty.

Điều kiện về công chứng viên

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, để trở thành công chứng viên, cá nhân cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt và tuân thủ pháp luật.
 • Có bằng cử nhân luật và đã có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật.
 • Hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng hoặc khóa bồi dưỡng nghề công chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, người đại diện theo pháp luật của văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh và đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm công chứng.

Điều kiện về tên gọi

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, tên gọi của văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc một công chứng viên hợp danh khác. Tên gọi này không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các văn phòng công chứng khác và không vi phạm truyền thống, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Điều kiện về trụ sở

Theo quy định của Nghị định 29/2015, trụ sở văn phòng công chứng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phải có địa chỉ cụ thể và đủ không gian cho công chứng viên và nhân viên làm việc.
 • Phải có nơi tiếp người yêu cầu công chứng và lưu trữ hồ sơ.
 • Công chứng viên thành lập văn phòng công chứng phải nộp giấy tờ chứng minh về trụ sở tại thời điểm đăng ký hoạt động.

Điều kiện về con dấu

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, văn phòng công chứng phải có con dấu riêng, không có hình quốc huy. Con dấu này chỉ được sử dụng sau khi có quyết định cho phép thành lập. Việc quản lý và sử dụng con dấu phải tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều kiện về tài sản

Văn phòng công chứng phải có tài khoản riêng và hoạt động tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác. Điều này đảm bảo văn phòng công chứng có tài sản độc lập.

Thủ tục thành lập văn phòng công chứng

Theo quy định của Luật Công chứng 2014, thủ tục thành lập văn phòng công chứng gồm các bước sau:

 1. Công chứng viên thành lập văn phòng công chứng gửi hồ sơ đề nghị thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập văn phòng công chứng.
 3. Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp.
 4. Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng.

Đây là tư vấn về điều kiện thành lập văn phòng công chứng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với LawKey để được tư vấn chi tiết.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.