Bạn đang kinh doanh một dự án đầu tư và cần huy động vốn từ nước ngoài thông qua vay nước ngoài. Và giờ đây, bạn muốn chuyển khoản số tiền đã vay thành vốn góp cho doanh nghiệp của mình.

Căn cứ pháp lý

Theo Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn, cùng với Thông tư 12/2022/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 08/2023/TT-NHNN) và Thông tư 12/2014/TT-NHNN về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, bạn hoàn toàn có thể chuyển khoản số nợ đã vay thành vốn góp trong doanh nghiệp.

Các hình thức trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài bao gồm:

 • Trả nợ bằng cách cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên cho vay.
 • Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận chuyển đổi dư nợ thành cổ phần hoặc phần vốn góp trong bên đi vay.
 • Trả nợ thông qua việc bên cho vay và bên đi vay thỏa thuận hoán đổi dư nợ vay thành cổ phần hoặc phần vốn góp thuộc sở hữu của bên đi vay.
 • Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với bên cho vay.
 • Trả nợ thông qua tài khoản của bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

Trình tự thực hiện chuyển khoản vay thành vốn đầu tư của doanh nghiệp

Đối với khoản vay nước ngoài ngắn hạn

Bước 1: Thực hiện thay đổi vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/vốn điều lệ, thành viên/cổ đông góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ từ khoản vay ngắn hạn nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư, luật doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thông báo với Ngân hàng nhà nước về việc trả nợ bằng cổ phần/vốn góp.

 • Doanh nghiệp cần báo cáo với Ngân hàng nhà nước quản lý đơn vị về việc chuyển khoản vay thành vốn đầu tư thông qua hình thức truyền thống hoặc điện tử theo quy định.

Đối với khoản vay nước ngoài trung và dài hạn

Bước 1: Thực hiện thay đổi vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/vốn điều lệ, thành viên/cổ đông góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ từ khoản vay ngắn hạn nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư, luật doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay tại Ngân hàng nhà nước.

 • Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay tại Ngân hàng nhà nước theo quy trình chi tiết tại đây.

Trình tự thực hiện chuyển khoản vay thành vốn điều lệ của doanh nghiệp

Đối với công ty vốn Việt Nam

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn/mua cổ phần phần vốn góp của NĐT nước ngoài tại doanh nghiệp theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 2: Thực hiện thông báo hoặc đăng ký thay đổi khoản vay với Ngân hàng nhà nước về việc trả nợ bằng cổ phần/vốn góp.

 • Đối với khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp cần báo cáo với Ngân hàng nhà nước quản lý đơn vị về việc chuyển khoản vay thành vốn đầu tư thông qua hình thức truyền thống hoặc điện tử theo quy định.
 • Đối với khoản vay trung và dài hạn, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay tại Ngân hàng nhà nước theo quy trình chi tiết tại đây.

Bước 3: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Đối với công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thay đổi vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/vốn điều lệ, thành viên/cổ đông góp vốn trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Doanh nghiệp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ từ khoản vay ngắn hạn nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư, luật doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay tại Ngân hàng nhà nước.

 • Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay tại Ngân hàng nhà nước theo quy trình chi tiết tại đây.

Lưu ý về khoản vay nước ngoài trung và dài hạn chuyển đổi thành vốn đầu tư/vốn điều lệ:

 • Khoản vay phải tuân thủ quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN. Trường hợp là khoản vay trung, dài hạn, doanh nghiệp cần đăng ký, báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp là khoản vay ngắn hạn, doanh nghiệp cần báo cáo với Ngân hàng nhà nước.
 • Khoản vay phải được chuyển vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp để ghi nhận việc góp vốn của bên cho vay.

Một số câu hỏi liên quan về chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư

Khoản vay nước ngoài có được chuyển thành vốn đầu tư không?

 • Quy định pháp luật cho phép doanh nghiệp chuyển đổi khoản vay nước ngoài hợp pháp thành vốn đầu tư.

Cần làm gì để chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư?

 • Bạn cần thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư (theo quy định của luật đầu tư) và các thủ tục liên quan đến ngoại hối (theo pháp lệnh ngoại hối) để chuyển khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư.

Nếu bạn cần tư vấn về đăng ký khoản vay nước ngoài, chuyển đổi khoản vay nước ngoài thành vốn đầu tư của doanh nghiệp, hãy liên hệ với công ty luật Việt An để được hỗ trợ chi tiết và cung cấp dịch vụ trọn gói.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.