Tiền Điện Tử

Biên lai điện tử – Một bước tiến đáng chú ý trong quản lý tài chính doanh nghiệp

Quy trình và quy định thực hiện biên lai điện tử đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các doanh nghiệp sau khi Bộ Tài chính đã lắng nghe và phản hồi đúng những thắc mắc của họ. Cùng với đó, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn chi tiết về các quy định và quy trình thực hiện biên lai điện tử.

Quy định về biên lai điện tử

Theo Khoản 1, tiết c khoản 3 Điều 2 Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trong đó, biên lai điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Thời hạn lưu trữ và hủy biên lai điện tử cũng được hướng dẫn cụ thể. Theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, biên lai điện tử phải được lưu trữ với thời hạn đã quy định bởi Luật kế toán, trừ khi có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc hủy biên lai điện tử không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các biên lai điện tử khác và phải đảm bảo sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Xem thêm:  Top Ứng Dụng Chuyển Tiền Tiện Dụng, An Toàn, Miễn Phí Hoàn Toàn

Áp dụng biên lai điện tử cho doanh nghiệp

Để giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, các đơn vị trung gian cung cấp giải pháp biên lai điện tử hoặc các Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được chỉ định là đơn vị áp dụng biên lai điện tử. Các nội dung quan trọng khi thực hiện áp dụng biên lai điện tử như sau:

Xử lý biên lai điện tử đã lập

Nếu phát hiện sai sót trong biên lai điện tử đã lập và gửi cho người nộp phí, lệ phí, Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh và người nộp phí cần xác nhận sai sót. Sau đó, Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh hủy biên lai. Biên lai điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu biên lai điện tử được khởi tạo từ hệ thống của doanh nghiệp là tổ chức trung gian cung cấp giải pháp biên lai điện tử, doanh nghiệp cũng phải thực hiện lưu trữ biên lai điện tử theo quy định. Đồng thời, Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thực hiện lập biên lai điện tử mới.

Chuyển biên lai điện tử sang biên lai giấy

Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh được chuyển đổi biên lai điện tử sang biên lai giấy để giao cho người nộp phí. Việc chuyển đổi được thực hiện một lần, đồng thời phải có chữ ký và dấu của Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.

Xem thêm:  Cách nạp tiền vào Ví MOMO bằng thẻ cào điện thoại Miễn Phí

Biên lai điện tử chuyển đổi sang biên lai giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Biên lai điện tử chuyển đổi phải đáp ứng các yêu cầu về tính toàn vẹn và có giá trị pháp lý.

Kết luận

Việc áp dụng biên lai điện tử là một bước tiến quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp. Quy định và quy trình thực hiện biên lai điện tử giúp giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp một cách hiệu quả. Hơn nữa, việc chuyển đổi từ biên lai điện tử sang biên lai giấy cũng giúp doanh nghiệp thực hiện quản lý tài chính một cách chính xác và tiện lợi.

Để biết thêm thông tin về biên lai điện tử và các dịch vụ tài chính khác, hãy truy cập EzCash.vn.

Đánh giá bài viết

Related Articles

Back to top button