Blog

Hợp đồng thẻ tín dụng – JACCS – Công ty Tài chính Nhật Bản

Tôi/chúng tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý: (i) sử dụng thẻ theo hạn mức, thời hạn và lãi suất theo kết quả phê duyệt của JIVF; (ii) đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Thẻ tín dụng/Thẻ tiền mặt của JIVF; (iii) đã đọc, hiểu và đồng ý các Điều khoản và điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng (bao gồm loại dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích xử lý dữ liệu cá nhân, tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu).(iv) việc phát hành và sử dụng Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt của JIVF là theo Giấy Đề Nghị kiêm Hợp đồng vay thẻ tín dụng/thẻ tiền mặt này và các tài liệu có liên quan khác, bao gồm cả dữ liệu ghi âm về việc mở, kích hoạt Thẻ Tín Dụng/Thẻ Tiền Mặt của JIVF tạo nên bộ hợp đồng sử dụng thẻ thống nhất ràng buộc về mặt pháp lý giữa chính tôi/chúng tôi và JIVF. Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Hợp đồng mẫu, Điều khoản, điều kiện Sử dụng Thẻ tín dụng, Điều khoản và Điều kiện xử lý dữ liệu cá nhân đã được niêm yết công khai, do đó đồng ý giữ một bản gốc Hợp đồng này với chữ ký của người đại diện của JIVF, được ký theo phương thức chữ ký điện tử và có giá trị pháp lý thay cho chữ ký tươi và con dấu của hai bên theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:  Tỷ Giá Quy Đổi Tiền Tệ Campuchia Sang Việt Nam: Thông Tin Mới Nhất

“Bằng việc ký Hợp đồng này và khi hoàn tất đóng phí thường niên theo quy định, Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng JIVF sẽ cấp một cho Tôi/Chúng tôi quyền lợi bảo hiểm khoản vay theo chính sách của JIVF mà không cần phải ký thêm xác nhận hay yêu cầu nào khác. Số tiền bảo hiểm là 5,000,000 đồng (năm triệu đồng) chỉ được cấp khi Tôi/Chúng tôi hoàn tất việc đóng phí thường niên và được tính từ ngày đóng phí thường niên. Chữ ký theo Hợp đồng này thay cho chữ ký xác nhận tham gia bảo hiểm, đồng thời chấp nhận quyền và nghĩa vụ bảo hiểm có liên quan. Tôi/Chúng tôi xin cam kết rằng tôi/chúng tôi đang trong tình trạng sức khỏe bình thường, không mắc bất kỳ bệnh gì, không phải thực hiện bất kỳ điều trị y tế (kể cả nội trú hay ngoại trú) nào. Tôi hiểu và thoả thuận rằng, Bảo Hiểm AAA chỉ chịu trách nhiệm phù hợp với những điều khoản, điều kiện của Quy tắc bảo hiểm đã ban hành. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu lực khi Bệnh lý của người được bảo hiểm đã tồn tại trước ngày bắt đầu bảo hiểm.”

Đánh giá bài viết

Related Articles

Back to top button