Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank
Thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank

Hạn mức rút tiền của thẻ ATM Techcombank là thông tin quan trọng mà nhiều người quan tâm. Vậy thẻ Techcombank rút được bao nhiêu tiền một lần và một ngày? Hãy cùng tìm hiểu thông tin mới nhất từ EzCash.vn.

1. Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là bao nhiêu?

Hạn mức rút tiền thẻ ATM Techcombank là số tiền tối đa mà bạn có thể rút qua thẻ trong một ngày. Ngân hàng quy định hạn mức này và bạn chỉ có thể rút tiền trong phạm vi quy định này.

Nếu bạn rút tiền vượt quá hạn mức, giao dịch sẽ không được thực hiện. Mỗi loại thẻ sẽ có hạn mức rút tiền tối đa khác nhau, bao gồm hạn mức rút tiền trong một lần và hạn mức rút tiền trong một ngày.


Hạn mức rút tiền của từng loại thẻ khác nhau

Loại thẻ ATM TechcomBank / Hạn mức

 • Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 50 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 50 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Classic (Hạng chuẩn)

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Gold (Hạng vàng)

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ Techcombank thanh toán quốc tế Visa Priority

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 70 triệu đồng
 • Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

  • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/giao dịch: 10 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 7.5 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Credit Gold

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 15 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu VNĐ đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 30 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum Priority

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 50 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 30 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20 triệu đồng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 7.5 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40 triệu VNĐ
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 15 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 80 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: 50% hạn mức tín dụng
  • Hạn mức rút tiền/ngày: 100 triệu đồng
 • Thẻ tín dụng Techcombank JCB Dream Card

  • Hạn mức rút tiền/1 chu kỳ tín dụng: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có)
  • Hạn mức rút tiền/ngày: Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có)

2. Phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank

Khi thực hiện giao dịch rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank, bạn sẽ phải chịu mức phí rút tiền theo quy định của ngân hàng. Mức phí rút tiền bằng thẻ ATM Techcombank có thể thay đổi tùy từng loại thẻ và tùy từng trường hợp rút tiền tại cùng hoặc khác ATM của ngân hàng.


Phí rút tiền Techcombank khác nhau theo từng loại thẻ

Loại thẻ / Phí rút tiền mặt tại ATM Techcombank / Phí rút tiền mặt tại ATM khác ngân hàng Techcombank

 • Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic

  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành ngoài gói tài khoản: 2.000 đồng/giao dịch
  • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
  • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch. Tối thiểu 50.000 đồng.
 • Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
  • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
 • Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
  • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
 • Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
  • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
 • Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • Tại Việt Nam: 9.900 đồng/giao dịch
  • Ngoài Việt Nam: 4% * giá trị giao dịch, tối thiểu 50.000VND
 • Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess Priority

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • 3.000 đồng/giao dịch
 • Thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess

  • Đối với thẻ Techcombank không phát hành theo gói: 2.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản không trả lương: 1.000 đồng/giao dịch
  • Đối với thẻ Techcombank phát hành theo gói tài khoản trả lương: Miễn phí
  • 3.000 đồng/giao dịch

Đó là những thông tin về hạn mức rút tiền của thẻ Techcombank. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng thẻ và tự tin hơn trong các giao dịch. Hãy mở thẻ Techcombank ngay hôm nay và truy cập EzCash.vn để nhận thêm nhiều ưu đãi từ ngân hàng và đối tác nhé!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.