Blog

Ý nghĩa của tầm nhìn và sứ mệnh trong doanh nghiệp

Các doanh nghiệp luôn truyền đạt đích đến của mình thông qua tầm nhìn và sứ mệnh. Tầm nhìn là những gì doanh nghiệp muốn đạt được trong tương lai, trong khi sứ mệnh là những hành động cần thực hiện để đạt được tầm nhìn đó. Mặc dù hai khái niệm này có ý nghĩa riêng biệt, nhiều người, kể cả các nhà lãnh đạo và quản lý, thường nhầm lẫn giữa chúng.

Vậy làm sao để hiểu đúng về tầm nhìn và sứ mệnh? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tầm nhìn là gì?

Tầm nhìn tập trung vào tương lai. Nó là nguồn cảm hứng và động lực. Tầm nhìn không chỉ mô tả tương lai của doanh nghiệp mà còn mô tả tương lai của toàn ngành hoặc lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động. Tầm nhìn thậm chí có thể tạo ra xu hướng ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội.

Sứ mệnh là gì?

Sứ mệnh tập trung vào hiện tại. Nó xác định rõ khách hàng, quy trình quan trọng và định hướng cho doanh nghiệp biết mức độ hoạt động cần triển khai.

Sự khác biệt giữa Tầm nhìn và Sứ mệnh

  1. Tầm nhìn đề cập đến “đến đâu”. Đó là sự giao thoa giữa giá trị và mục đích của doanh nghiệp. Sứ mệnh định rõ “làm thế nào” để đạt được tầm nhìn. Nó xác định mục đích và các mục tiêu chính liên quan đến nhu cầu của khách hàng và giá trị của doanh nghiệp.

  2. Tầm nhìn trả lời câu hỏi “Chúng ta nhắm mục tiêu đến đâu?”. Sứ mệnh trả lời câu hỏi “Chúng ta làm gì? Điều gì làm chúng ta khác biệt?”.

  3. Tầm nhìn nói về tương lai, trong khi sứ mệnh nói về hiện tại hướng đến tương lai.

  4. Tầm nhìn thúc đẩy bạn làm việc hết mình. Nó giúp bạn hiểu vì sao bạn làm việc tại đây. Sứ mệnh giúp xác định những biện pháp thành công của doanh nghiệp và được viết ra dành cho lãnh đạo, nhân sự và các cổ đông.

  5. Tầm nhìn thường không thay đổi, nó được xác định để giải thích nền tảng của doanh nghiệp. Sứ mệnh có thể thay đổi, nhưng phải luôn đồng hành với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, nhu cầu của khách hàng và tầm nhìn.

  6. Mục đích của tầm nhìn là hướng tới đâu, khi nào muốn đạt được và làm như thế nào. Mục đích của sứ mệnh là làm gì, làm cho ai, có lợi ích gì. Nói cách khác, tầm nhìn trả lời câu hỏi “tại sao” và sứ mệnh trả lời câu hỏi “cái gì, cho ai và tại sao”.

  7. Tầm nhìn mô phỏng một tương lai tươi sáng (hy vọng), biểu thị sự gắn kết và ghi nhớ, mong muốn thực tế có thể đạt được và liên quan đến giá trị và văn hóa doanh nghiệp. Sứ mệnh thể hiện mục đích và giá trị của doanh nghiệp.

Triển khai Tầm nhìn và Sứ mệnh tại doanh nghiệp như thế nào?

Với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang đặt kế hoạch mới và chương trình mới, xây dựng tầm nhìn trước là rất quan trọng, vì nó sẽ dẫn dắt sứ mệnh và phần còn lại của kế hoạch chiến lược.

Với các doanh nghiệp đã thành lập, thường đã có sẵn sứ mệnh. Lúc này, sứ mệnh sẽ dẫn dắt tầm nhìn và phần còn lại của kế hoạch chiến lược cho tương lai.

EzCash.vn có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh mạnh mẽ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập EzCash.vn.

Related Articles

Back to top button