Nhằm tránh rủi ro trong việc cho vay, các tổ chức tín dụng thường áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay. Vậy biện pháp bảo đảm tiền vay trong tín dụng là gì? Trong bài viết này, EzCash.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Khái niệm

Đảm bảo tiền vay trong tín dụng là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện pháp, trong phạm vi luật cho phép, để bảo đảm thu hồi nợ của bên đi vay trong thời hạn tín dụng đã được xác định giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.

Biện pháp đảm bảo tiền vay không bằng tài sản

a) Bảo lãnh

Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên nhận bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Trong trường hợp này, uy tín của bên bảo lãnh là yếu tố quan trọng. Ngân hàng chỉ có thể yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ hoặc khởi kiện, chứ không thể tác động vào tài sản của bên bảo lãnh.

b) Tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội

Tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Theo khái niệm này, tổ chức chính trị – xã hội không có nghĩa vụ trả nợ thay vì không có tài sản riêng cũng như tư cách pháp nhân. Do đó, tổ chức chính trị – xã hội chịu trách nhiệm về tài sản dường như không có.

Biện pháp đảm bảo tiền vay bằng tài sản

a) Cầm cố bằng tài sản của khách hàng vay

Cầm cố tài sản vay vốn ngân hàng là việc bên vay vốn có nghĩa vụ giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên cho vay để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

b) Thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay

Thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng là việc bên vay vốn dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với bên cho vay và không chuyển giao tài sản cho bên nhận thế chấp.

Trong trường hợp thế chấp tài sản, tổ chức tín dụng chỉ quản lý thông qua các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

c) Thế chấp, cầm cố bằng tài sản của bên thứ ba

Thế chấp, cầm cố tài sản của người thứ ba là việc tổ chức/cá nhân dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho bên đi vay.

Dưới đây là một số điều kiện khi sử dụng tài sản để đảm bảo cho nhiều khoản vay tại tổ chức tín dụng:

Điều kiện với tài sản bảo đảm cho nhiều khoản vay tại tổ chức tín dụng

Theo quy định tại Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015, một tài sản có thể bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ, nhưng phải tuân thủ các quy định. Một tài sản có thể dùng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Có sự đồng ý xác lập các biện pháp bảo đảm từ các chủ thể của nhiều quan hệ nghĩa vụ;
  • Giá trị tài sản tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm.

Khi một tài sản dùng để đảm bảo cho nhiều nghĩa vụ, nguyên tắc là giá trị của tài sản phải lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ. Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận khác và pháp luật không có quy định khác, một tài sản có giá trị nhỏ hơn các nghĩa vụ được bảo đảm vẫn có thể được sử dụng để bảo đảm.

Một tài sản có thể dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ đối với một người nhận bảo đảm. Trong trường hợp tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ, mỗi lần bảo đảm phải lập văn bản riêng để làm căn cứ xử lý tài sản bảo đảm.

Đây là những tư vấn và thông tin từ EzCash.vn về biện pháp bảo đảm tiền vay trong tín dụng. Hãy liên hệ với EzCash.vn để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.