Ảnh minh họa: The Balance

Nhập môn

Trong thế giới kinh tế, khái niệm GDP thực (Real Gross Domestic Product) hoặc còn được gọi là Real GDP đã không còn xa lạ với chúng ta nữa. GDP thực là một chỉ số quan trọng, đo lường giá trị tổng sản phẩm quốc nội đã điều chỉnh lạm phát của một nền kinh tế trong một năm nhất định. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về GDP thực, cách tính và sự khác biệt so với GDP danh nghĩa.

Đặc điểm của GDP thực

GDP thực là một chỉ số kinh tế vĩ mô đo lường giá trị của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một giai đoạn cụ thể, và được điều chỉnh theo lạm phát. So với GDP danh nghĩa, GDP thực giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về tình hình tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ thường sử dụng cả GDP danh nghĩa và GDP thực để phân tích tăng trưởng kinh tế và sức mua theo thời gian.

GDP thực so với GDP danh nghĩa

GDP danh nghĩa đo lường giá trị tổng sản phẩm quốc nội theo giá hiện tại, trong khi GDP thực tính đến sự thay đổi về mức giá và lạm phát. Điều này làm cho việc so sánh giữa các giai đoạn thời gian trở nên dễ dàng hơn nhiều để tính toán và phân tích.

GDP thực là một công cụ quan trọng để đánh giá tình trạng và tăng trưởng của hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế. Nó xem xét sự điều chỉnh theo tác động của lạm phát. Với sự thay đổi của lạm phát, GDP thực có thể cao hơn hoặc thấp hơn GDP danh nghĩa.

Nhờ vào sự điều chỉnh theo lạm phát, GDP thực là cơ sở tốt hơn để đánh giá hiệu quả của nền kinh tế quốc gia trong dài hạn. Nếu không sử dụng GDP thực, việc đánh giá xem sản xuất thực sự đã mở rộng hay chỉ là yếu tố tăng giá trên mỗi đơn vị trong nền kinh tế sẽ trở nên khó khăn.

Cách tính GDP thực

Tính GDP thực là một quá trình phức tạp và thường được Tổng cục thống kê Việt Nam cung cấp. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu đơn giản cách tính GDP thực như sau:

GDP thực = GDP danh nghĩa / Hệ số giảm phát GDP

Hệ số giảm phát GDP là một chỉ số dùng để điều chỉnh giá hiện tại so với năm gốc.

Ví dụ: Nếu giá của một nền kinh tế đã tăng 1% so với năm gốc, thì hệ số giảm phát sẽ là: 1 + 1% = 1.01

Nếu GDP danh nghĩa là 1.000.000 đồng, thì GDP thực được tính là:

GDP thực = 1.000.000 / 1.01 = 990.099 đồng

Khi GDP thực cao hơn GDP danh nghĩa, điều đó cho thấy giảm phát đang xảy ra đối với nền kinh tế.

EzCash.vn là một nền tảng tài chính trực tuyến giúp bạn quản lý tài chính một cách thông minh. Để biết thêm thông tin về EzCash.vn, hãy tải ứng dụng và truy cập tại đây.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.