Quỹ phòng hộ 400 tỷ đô la Neuberger Berman Thêm BTC và ETH vào danh mục đầu tư

quỹ phòng hộ

Gần đây, Neuberger Berman, một nhà quản lý tài sản hàng trăm tỷ đô la, đã quyết định bổ sung tiền điện tử vào danh mục đầu tư của mình. Theo thông báo, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) sẽ được thêm vào chiến lược quỹ của công ty.

Tiếp xúc với tiền điện tử

Theo hồ sơ SEC, Neuberger Berman sẽ tiếp xúc với tiền điện tử thông qua một công ty con với số vốn đầu tư tối thiểu là 5 triệu USD. Quỹ phòng hộ tiết lộ “Quỹ biến động tiền điện tử phòng hộ” trong SEC Form D Filling, cho thấy không có doanh số bán hàng kể từ ngày 29 tháng 7.

Cách tiếp cận tiền điện tử

Quỹ có thể tiếp cận tiền điện tử gián tiếp thông qua các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum, được giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai đã đăng ký với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Ngoài ra, cách tiếp cận gián tiếp khác là thông qua các phương tiện đầu tư như các sản phẩm Grayscale. Neuberger Berman dự định tiếp cận những khoản đầu tư này thông qua công ty con của mình.

Mở rộng danh sách các quỹ tham gia thị trường tiền điện tử

Với việc Neuberger Berman bổ sung tài sản tiền điện tử vào danh mục đầu tư của mình, danh sách các quỹ đầu cơ tham gia thị trường tiền mã hóa ngày càng mở rộng. Theo nhiều nguồn tin, 98% giám đốc tài chính của các quỹ đầu cơ kỳ vọng tiền điện tử sẽ trở thành một khoản đầu tư thay thế cho ngành. Do đó, nhiều công ty có thể bắt đầu thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư của họ trong vài năm tới.

Giải thích sự thay đổi trong quan điểm

Neuberger Berman Fund trước đây tập trung chủ yếu vào các sản phẩm hàng hóa. Tuy nhiên, quan điểm của họ nhanh chóng thay đổi. Một bài đăng trên blog trên trang web của công ty có tiêu đề “Thử nghiệm Bitcoin” cho thấy sự thay đổi này.

“Từ quan điểm của chúng tôi, với tư cách là một nhà quản lý tài sản cơ bản, khoản đầu tư vào tiền điện tử không nên được coi là một phần của phân bổ tài sản tiêu chuẩn. Thay vào đó, chúng tôi muốn xem nó là một lựa chọn có lợi khi kỳ vọng về một tương lai không chắc chắn, lạm phát gia tăng và tạo ra động lực cung cấp tiền điện tử hữu hạn, không do con người kiểm soát, có giá trị” – Trích bài chia sẻ trên website của Neuberger Berman.

Với việc Neuberger Berman gia nhập thị trường tiền điện tử, các quỹ đầu cơ đang dần nhận thấy tiềm năng của việc bổ sung tài sản tiền điện tử vào danh mục đầu tư. Việc này thể hiện sự thay đổi trong các quỹ truyền thống và mở ra cơ hội đầu tư mới.

Duyệt EzCash.vn để tìm hiểu thêm về các cơ hội đầu tư tài sản tiền điện tử.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.