Việc vay vốn tại ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến và khẳng định vai trò quan trọng của mình. Khi vay vốn, ngân hàng sẽ thực hiện bảo đảm tiền vay bằng cách kiểm tra và xác minh việc hoàn trả vốn đúng thời hạn. Bài viết này sẽ giới thiệu về bảo đảm tiền vay, cùng các biện pháp ngân hàng thực hiện để đảm bảo sự an toàn cho cả người vay và người cho vay.

1. Bảo đảm tiền vay là gì?

Bảo đảm tiền vay là việc thiết lập các điều kiện nhằm xác định khả năng thực hiện hoàn trả vốn vay đúng thời hạn. Điều này đảm bảo rằng người vay có khả năng trả nợ và đảm bảo tính bền vững của ngân hàng. Bảo đảm tiền vay có nghĩa rộng hơn chỉ việc yêu cầu tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Nó bao gồm việc ngân hàng tìm kiếm các dự án kinh doanh khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ để cho vay, và cung cấp các biện pháp phòng ngừa sẵn có. Điều này giúp đảm bảo tính an toàn và đúng hẹn trong quá trình vay vốn.

2. Các biện pháp bảo đảm tiền vay của ngân hàng

Thứ nhất, quy định về tài sản bảo đảm

Ngân hàng quy định về tài sản được sử dụng để bảo đảm việc trả nợ vốn vay. Điều kiện đối với tài sản này là phải thuộc quyền sở hữu, quản lý và sử dụng của người vay hoặc bên bảo lãnh theo quy định. Đối với tài sản như đất đai, phải thuộc quyền sử dụng của người vay hoặc bên bảo lãnh và được thế chấp, bảo lãnh theo quy định pháp luật. Các tài sản khác cũng phải thuộc quyền sở hữu của người vay hoặc bên bảo lãnh. Trong trường hợp tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo luật pháp, người vay hoặc bên bảo lãnh phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.

Thứ hai, các biện pháp bảo đảm tiền vay

Có ba biện pháp chính để bảo đảm tiền vay của ngân hàng:

  1. Cầm cố tài sản: Người vay hoặc bên thứ ba giao tài sản thuộc quyền sở hữu để ngân hàng quản lý và bảo quản. Tài sản cầm cố bao gồm tiền, tài khoản tiền gửi, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng.

  2. Thế chấp tài sản: Người vay dùng tài sản của mình để bảo đảm việc trả nợ mà không chuyển giao tài sản cho ngân hàng quản lý. Tài sản thế chấp có thể là bất động sản, động sản, hoa lợi, lợi tức và các tài sản hình thành trong tương lai.

  3. Bảo đảm bằng tài sản bảo lãnh: Người vay sử dụng tài sản của bên thứ ba để bảo đảm việc trả nợ. Tài sản này có thể là tài sản đã thế chấp hoặc cầm cố như đã nêu ở trên.

Thứ ba, mức vay tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm

Ngân hàng quy định mức vay tối đa so với giá trị tài sản bảo đảm. Đối với tài sản cầm cố hoặc thế chấp (trừ các giấy tờ có giá), mức vay tối đa không vượt quá 75% giá trị tài sản bảo đảm. Đối với cầm cố các giấy tờ có giá, mức vay tối đa bằng số tiền gốc cộng lãi của giấy tờ trừ số lãi phải trả cho ngân hàng. Mức vay được quy định bởi từng chương trình tín dụng cụ thể.

Đó là những thông tin cơ bản về bảo đảm tiền vay và các biện pháp ngân hàng thực hiện để đảm bảo vay vốn một cách an toàn và hiệu quả. Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ vay vốn, hãy truy cập EzCash.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.