Khi hợp đồng sắp đến hạn và các bên muốn tiếp tục gia hạn, phụ lục gia hạn hợp đồng là một lựa chọn thông dụng. Cùng tìm hiểu về phụ lục gia hạn hợp đồng qua bài viết dưới đây của EzCash.vn.

1. Phụ lục gia hạn hợp đồng là gì?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, không có khái niệm phụ lục gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về phụ lục gia hạn hợp đồng, chúng ta có thể tham khảo khái niệm sau:

Phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản kèm theo hợp đồng, quy định về vấn đề kéo dài hoặc gia hạn thêm thời gian thực hiện cho hợp đồng gốc. Điều này dựa trên sự thỏa thuận của hai bên ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng.

2. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Pháp luật không có quy định chung về mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng. Do đó, các bên có thể tự do thỏa thuận dựa trên các nguyên tắc chung của luật dân sự về nội dung và hình thức. Dưới đây là mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng mà bạn có thể tham khảo:

Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

3. Cách viết mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng

Khi viết phụ lục gia hạn hợp đồng, các bên cần lưu ý điền đầy đủ thông tin của mình theo giấy tờ, số hợp đồng sẽ ghi theo hợp đồng gốc. Phụ lục hợp đồng là phần tài liệu kèm theo hợp đồng dân sự để quy định chi tiết, bổ sung hoặc sửa đổi điều khoản cho hợp đồng. Vì vậy, trong phần nội dung hợp đồng, các bên phải ghi đầy đủ thông tin mà các bên muốn bổ sung thêm cho hợp đồng.

Đặc biệt, để gia hạn thêm thời gian của hợp đồng, cần ghi rõ thời điểm bắt đầu và kết thúc gia hạn.

4. Quy định về phụ lục gia hạn hợp đồng

4.1 Chủ thể phụ lục gia hạn hợp đồng

Phụ lục gia hạn hợp đồng là văn bản bổ sung kèm theo hợp đồng gốc. Do đó, chủ thể của hợp đồng gốc đồng thời là chủ thể của phụ lục gia hạn hợp đồng. Chủ thể có thể là cá nhân hoặc tổ chức có đầy đủ năng lực chủ thể đã tham gia ký kết hợp đồng gốc trước đó.

4.2 Nội dung phụ lục gia hạn hợp đồng

Nội dung phụ lục phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng gốc và sự thỏa thuận của hai bên. Khi xác lập phụ lục, cần căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu. Phụ lục gia hạn sẽ quy định những điều khoản nhằm kéo dài thời hạn thực hiện hợp đồng theo sự thỏa thuận của các bên. Ngoài ra, phụ lục có thể quy định thêm một số vấn đề khác, nhưng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng gốc, điều khoản này sẽ không có hiệu lực. Nếu các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng, thì coi như điều khoản đó đã được sửa đổi.

4.3 Hình thức phụ lục gia hạn hợp đồng

Vì phụ lục hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng, hình thức của phụ lục sẽ phụ thuộc vào hình thức của hợp đồng gốc. Ví dụ, nếu hợp đồng gốc được lập thành văn bản và có công chứng, thì phụ lục cũng cần được lập thành văn bản và có công chứng.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp đến bạn về vấn đề: Phụ lục gia hạn hợp đồng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập EzCash.vn.

Trân trọng!

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.