Sáng ngày 7/9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 2022-2023. Hội nghị tham dự có đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, LĐLĐ huyện và các Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Năm học 2021-2022 đã trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cấp học từ Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu kép: vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch, vừa hoàn thành kế hoạch năm học.

Trong năm học vừa qua, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD, XMC). 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã duy trì, nâng cao và đạt chuẩn PCGD, XMC ở mức độ cao nhất. Huyện cũng đã công nhận 5 trường đạt chuẩn quốc gia năm vừa qua, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 35/43 trường, tỷ lệ đạt 81%. Chất lượng giáo dục ở các cấp học đã được nâng cao, số lượng giáo viên và học sinh giỏi tăng hơn so với năm học trước. Các cuộc vận động và phong trào thi đua cũng đã thúc đẩy phong trào học tập và rèn luyện ở các trường và toàn ngành.

Đối với bậc Mầm non, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt gần 69% và tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. 100% cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn cũng đã tổ chức ăn bán trú và thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và trẻ thấp còi cũng đã giảm xuống còn 1,9% và 1,7% tương ứng.

Giáo dục tiểu học cũng duy trì 100% sĩ số học sinh và huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 cũng đạt 100%. 99,6% học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học. Hơn 44% học sinh đã hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và gần 50% học sinh đã hoàn thành tốt môn Toán. Tỉ lệ học sinh chưa hoàn thành 2 môn chỉ chiếm dưới 2%.

Tại bậc THCS, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình học đạt 96,6%. Số học sinh đạt loại giỏi ở các khối 6, 7, 8 và 9 lần lượt chiếm 9,1% và 11,3%…

Đến năm học 2022-2023, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung bám sát chủ đề năm học 2022-2023 của toàn ngành là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động Giáo dục và Đào tạo”. Ngoài ra, ngành cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu đổi mới, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cũng sẽ tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trong trường học. Năm học 2022-2023, toàn huyện cũng sẽ xây dựng mới 9 trường học đạt chuẩn quốc gia để nâng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia lên 100%…

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị ngành GD&ĐT huyện tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, duy trì và xây dựng mới các trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy, phối hợp hiệu quả với các ban, ngành thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, kiểm tra, giám sát và tạo đồng thuận trong phụ huynh học sinh về các khoản huy động, đóng góp để tránh xảy ra đơn thư khiếu nại. Cuối cùng, ông cũng khuyến khích đầu tư nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất trường học, đáp ứng nhu cầu học tập trong tình hình hiện nay.

Link tham khảo: EzCash.vn

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.