Những vụ án tham nhũng thường được liên kết mật thiết với việc rửa tiền, làm cho việc điều tra và truy tố những tội phạm này trở nên cực kỳ quan trọng trong việc chống tham nhũng. Đây là nội dung được Thống đốc NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (NHNN) – bà Nguyễn Thị Hồng đưa ra trong Hội nghị Đại biểu Quốc hội mới đây. Đồng thời, theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2012-2017, nhóm tội phạm tham nhũng được cho là có nguy cơ rửa tiền từ mức “trung bình cao” đến mức “cao”. Vì vậy, nâng cao hiệu quả điều tra, truy tố và xét xử tội phạm rửa tiền có thể góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Rửa tiền – một nguy cơ tiềm ẩn

Trong những vụ án tham ô tài sản được xét xử gần đây, số tiền bị chiếm đoạt thường là rất lớn, có những vụ án lên đến hàng trăm tỷ đồng. Những khoản tiền này thường được sử dụng cho việc chi tiêu cá nhân, mua sắm bất động sản hoặc rửa tiền thông qua việc mua bất động sản đứng tên người thân trong gia đình, chuyển nhượng hoặc tặng bất động sản.

Đối với NHNN, vai trò của họ là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ. Họ đã xây dựng nhiều chiến lược và kế hoạch nhằm phát triển ngành Ngân hàng, đồng thời tăng cường quản lý các rủi ro liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. NHNN cũng đã ban hành nhiều văn bản cảnh báo và chỉ thị nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng.

Phân tích, giảm thiểu gian lận thương mại

Trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung và rửa tiền nói riêng, sự phối hợp giữa hệ thống chính trị, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như NHNN, Bộ Công an), tổ chức báo cáo và cả toàn dân đều đóng vai trò quan trọng. Các tổ chức báo cáo theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền (PCRT) đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và báo cáo những hành vi nghi ngờ liên quan đến tội phạm cho các cơ quan thực thi pháp luật. Việc phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ là một phần quan trọng trong công tác chống rửa tiền và tội phạm nói chung, và tuân thủ các quy định của pháp luật về PCRT là rất quan trọng.

Rửa tiền thông qua các kênh chuyển tiền ngầm và chuyển giá được coi là một trong những phương thức phổ biến mà tội phạm rửa tiền sử dụng để giấu những khoản thu không hợp pháp và trốn thuế. Vấn đề này được Việt Nam quan tâm và các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật đã nghiên cứu, đánh giá và triển khai các biện pháp nhằm giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, khối lượng báo cáo là rất lớn trong khi quy định và xác định các dấu hiệu đáng ngờ vẫn chưa rõ ràng và khá khó khăn. Đây là một trong những thách thức cần được vượt qua trong công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm.

Nguồn: EzCash.vn

Phát hiện giao dịch đáng ngờ

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.