Luật Quản lý thuế năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua đã mang đến nhiều quyền mới cho người nộp thuế. Cùng tìm hiểu những thay đổi quan trọng này.

Sử dụng hoá đơn điện tử từ 01/7/2022

Luật Quản lý thuế 2019 đã đưa ra quy định chi tiết về hóa đơn, chứng từ điện tử và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Tuy nhiên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân cũng được khuyến khích áp dụng quy định này trước ngày 01/7/2022.

Theo quy định, khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn do cơ quan Thuế quy định và phải ghi đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật về thuế và kế toán. Điều này không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa hay cung cấp dịch vụ.

Kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Luật Quản lý thuế 2019 đã thay đổi quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thay vì phải nộp trước ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Điều này kéo dài thêm 01 tháng so với quy định hiện tại.

Bổ sung các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp

Luật Quản lý thuế 2019 đã bổ sung 04 trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiền phạt, chậm nộp, gồm:

  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thanh toán theo quy định pháp luật về phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

  2. Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố đã chết, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm cả tài sản được thừa kế để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

  3. Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các khoản nợ này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không còn khả năng thu hồi.

  4. Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế nhưng vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Sửa đổi quy định về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế

Quy định hiện hành xác định trừ trường hợp xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc thẩm quyền xóa nợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Chính phủ xóa nợ đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt từ mười tỷ đồng trở lên.

Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 không còn xác định rõ mức nợ tiền thuế mà Thủ tướng Chính phủ được xóa. Thay vào đó, trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi quyết định việc xóa nợ.

Luật mới cũng đã bổ sung thẩm quyền xóa nợ tiền thuế đối với Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan đối với trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt dưới một tỷ đồng.

Bổ sung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Quản lý thuế 2019 đã bổ sung chức năng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế. Điều này cho phép các đại lý thuế cung cấp dịch vụ kế toán ngoài việc cung cấp dịch vụ đại lý thuế. Điều này giúp những doanh nghiệp siêu nhỏ tiết kiệm chi phí khi chỉ cần một đơn vị thực hiện cả hai nhiệm vụ trên.

Siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá

Luật Quản lý thuế 2019 đã nghiêm cấm hành vi thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá và trốn thuế. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá đang diễn ra ngày càng phổ biến.

Ngoài ra, Luật mới cũng đã đưa ra nguyên tắc kê khai và xác định giá tính thuế đối với giao dịch liên kết. Giá giao dịch liên kết sẽ được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai và xác định số tiền thuế phải nộp.

Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử

Điều đáng chú ý, Luật Quản lý thuế 2019 đã đưa ra quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số sẽ có nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy, Luật Quản lý thuế năm 2019 đã đem lại nhiều thay đổi quan trọng để mở rộng quyền của người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Hãy cùng chờ đón những văn bản hướng dẫn chi tiết về các quy định này từ Tổng cục Thuế trong thời gian tới.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.