Trong thời đại công nghệ số phát triển, việc sử dụng thẻ tín dụng ngày càng phổ biến và tiện lợi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó cũng xuất hiện những hành vi lạm dụng thẻ tín dụng gây ảnh hưởng xấu đến người dùng và hệ thống thanh toán. Nhận thức được tình hình này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra một số biện pháp quản lý, kiểm soát để đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Kiểm soát và phòng ngừa hành vi lạm dụng thẻ ngân hàng

NHNN đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chấp nhận thẻ ngân hàng tăng cường giám sát và kiểm soát hoạt động sử dụng thẻ. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng thẻ ngân hàng không đúng quy định của pháp luật, giữ vững an ninh và an toàn trong hoạt động thanh toán.

Đảm bảo nội dung Hợp đồng thanh toán thẻ

NHNN yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ phải có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc chấp nhận thẻ thông đồng với chủ thẻ thực hiện giao dịch thanh toán không hợp pháp. Đồng thời, nội dung này cần được quy định rõ trong Hợp đồng thanh toán thẻ ký với đơn vị chấp nhận thẻ. Điều này giúp tăng cường giám sát, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các đơn vị chấp nhận thẻ.

Quy định rõ về việc sử dụng thẻ tín dụng

Đối với thẻ tín dụng, NHNN đã đề ra một số quy định nhất định. Theo đó, thẻ tín dụng không được sử dụng để chuyển khoản và không được phép nạp tiền, ghi có vào tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa hoặc thẻ trả trước. Đồng thời, cần có biện pháp kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng thẻ tín dụng không đúng quy định của pháp luật, như sử dụng thẻ tín dụng để nạp tiền vào ví điện tử hoặc thanh toán các hàng hóa, dịch vụ vi phạm quy định.

Tăng cường quản lý hạn mức giao dịch thẻ ở nước ngoài

NHNN cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng thẻ tại nước ngoài. Đặc biệt, các đơn vị cần rà soát và quy định cụ thể phạm vi sử dụng thẻ và hạn mức giao dịch thẻ trong hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và bảo vệ người dùng khi giao dịch tại nước ngoài.

Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ

Ngoài những biện pháp trên, NHNN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiên cứu và tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ. Các đơn vị cần phổ biến và đảm bảo nhân viên và người quản lý có liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo và quy định đã ban hành. Đồng thời, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp để chia sẻ thông tin về các hành vi lạm dụng thẻ ngân hàng.

Dưới sự chỉ đạo của NHNN, việc kiểm soát và quản lý hoạt động sử dụng thẻ ngân hàng đã được nâng cao, giúp bảo vệ người dùng và đảm bảo an toàn trong hệ thống thanh toán. Đối với bạn là người sử dụng thẻ tín dụng, hãy luôn tuân thủ các quy định và quyền lợi của mình để tránh các rủi ro không đáng có.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ thanh toán, bạn có thể truy cập EzCash.vn để tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ tiện ích từ EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.