Ở trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về định dạng ngày và thời gian trong chương trình Microsoft Access. Có nhiều loại định dạng khác nhau để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tập trung vào định dạng có dạng mm/dd/yyyy.

Tổng quan về định dạng ngày và thời gian

Access tự động hiển thị ngày và thời gian dưới dạng mm/dd/yyyy tại Hoa Kỳ và dd/mm/yyyy ở các quốc gia khác. Thời gian được hiển thị trong định dạng HH:mm:SS, trong đó HH là giờ, mm là phút và SS là giây.

Access cung cấp tính năng kiểm tra xác thực dữ liệu đối với các trường ngày và giờ. Ví dụ, nếu bạn nhập một ngày không hợp lệ như 32/11/2018, Access sẽ hiển thị một thông báo và cho bạn lựa chọn nhập giá trị mới hoặc chuyển đổi trường thành kiểu dữ liệu văn bản. Giá trị ngày hợp lệ nằm trong khoảng từ ngày 1/1/100 AD đến ngày 31/12/9999 AD. Giá trị thời gian hợp lệ nằm trong khoảng từ 0 đến 23:59:59.

Nếu bạn muốn yêu cầu nhập ngày và thời gian theo một định dạng cụ thể, bạn có thể sử dụng các biểu tượng nhập. Ví dụ, nếu bạn áp dụng biểu tượng nhập cho ngày theo định dạng châu Âu, người dùng không thể nhập ngày theo định dạng khác. Các biểu tượng nhập có thể được áp dụng cho các trường trong bảng, các kết quả truy vấn, và các điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo.

Áp dụng định dạng được xác định trước

Access cung cấp một số định dạng đã được xác định trước cho dữ liệu ngày và thời gian.

Trong bảng

 • Mở bảng trong chế độ thiết kế.
 • Chọn trường ngày/giờ mà bạn muốn định dạng.
 • Trong phần thuộc tính trường, nhấp vào mũi tên trong hộp định dạng.
 • Chọn một định dạng từ danh sách.
 • Lưu thay đổi và chuyển sang chế độ xem dữ liệu để xem kết quả.

Trong biểu mẫu hoặc báo cáo

 • Mở biểu mẫu hoặc báo cáo trong chế độ xem bố trí hoặc thiết kế.
 • Đặt con trỏ vào ô chứa ngày và thời gian.
 • Nhấn F4 để hiển thị bảng thuộc tính.
 • Đặt thuộc tính định dạng cho một trong các định dạng ngày đã được xác định trước.

Trong truy vấn

 • Mở truy vấn trong chế độ thiết kế.
 • Nhấp chuột phải trên trường ngày và chọn thuộc tính.
 • Chọn định dạng từ danh sách thuộc tính.

Trong biểu thức

 • Sử dụng các ký tự định dạng tùy chỉnh sau để tạo định dạng mong muốn: Y, m, d, h, m, s.
 • Mở bảng trong chế độ thiết kế.
 • Chọn trường ngày/giờ hoặc ngày/thời gian mở rộng mà bạn muốn định dạng.
 • Trong phần thuộc tính trường, chọn tab chung, sau đó nhập định dạng mong muốn vào ô định dạng.
 • Lưu thay đổi và chuyển sang chế độ xem dữ liệu để xem kết quả.

Ví dụ về định dạng tùy chỉnh

Dưới đây là một số ví dụ về cách tạo định dạng tùy chỉnh cho ngày 13 tháng 1, 2012:

 • Để định dạng ngày như “YYYY-mm-dd”, nhập mã sau vào ô định dạng: “yyyy-mm-dd”
 • Để định dạng ngày như “2012”, nhập mã sau vào ô định dạng: “yyyy”
 • Để định dạng ngày như “Ngày 13 tháng 1 2012”, nhập mã sau vào ô định dạng: “đ”
 • Để định dạng ngày như “13.01.2012”, nhập mã sau vào ô định dạng: “dd.mm.yyyy”

Chúng ta đã tìm hiểu về các định dạng ngày và thời gian trong Access và cách áp dụng các định dạng được xác định trước và tùy chỉnh. Hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn dễ dàng làm việc với ngày và thời gian trong Access. Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.