Blog

Ủy nhiệm chi và mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng

Bạn đã bao giờ nghe về ủy nhiệm chi chưa? Đây là một phương thức thanh toán tiện lợi mà bạn không cần dùng tiền mặt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ủy nhiệm chi là gì và mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng.

1. Ủy nhiệm chi là gì?

Ủy nhiệm chi (hoặc lệnh chi) là một phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt, mà người trả tiền lập lệnh thanh toán theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán. Phiếu ủy nhiệm chi này sẽ được gửi đến ngân hàng nơi bạn mở tài khoản để yêu cầu trích một số tiền nhất định từ tài khoản của bạn để trả cho người thụ hưởng, có thể là trong cùng hoặc khác hệ thống ngân hàng.

Việc lập, ký ủy nhiệm chi là trách nhiệm của khách hàng và chỉ dựa vào lệnh đó mà tiền sẽ được trích từ tài khoản của khách hàng và chuyển trả cho đơn vị thụ hưởng.

Có một số điều cần lưu ý khi sử dụng ủy nhiệm chi vì ngân hàng không được tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng trừ khi đã có thỏa thuận trước bằng văn bản.

1.3 Các thông tin bắt buộc trên ủy nhiệm chi

Một giấy ủy nhiệm chi hợp lệ thường sẽ bao gồm các yếu tố cơ bản sau:

  • Chữ lệnh chi/ủy nhiệm chi, số seri là yếu tố bắt buộc đầu tiên.
  • Phần họ tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản người trả tiền.
  • Tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người trả tiền.
  • Họ tên, địa chỉ và số hiệu tài khoản của người thụ hưởng.
  • Tên, địa chỉ tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phục vụ người thụ hưởng.
  • Số tiền thanh toán bằng chữ và số.
  • Nơi và ngày tháng lập ủy nhiệm chi.
  • Chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền.
  • Các yếu tố khác có liên quan do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định theo đúng pháp luật.

1.4 Lưu ý khi tiến hành giao dịch bằng ủy nhiệm chi

  • Ủy nhiệm chi chỉ được coi là hợp lệ khi số tiền ghi trên ủy nhiệm chi không vượt quá số dư tài khoản thanh toán. Mỗi ngân hàng thiết kế mẫu ủy nhiệm chi riêng, vì vậy bạn cần sử dụng đúng mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng mà bạn sử dụng.

1.5 Quy trình tiếp nhận và thanh toán ủy nhiệm chi của ngân hàng

a) Lập, giao nhận ủy nhiệm chi

Bên trả tiền lập ủy nhiệm chi và gửi đến ngân hàng phục vụ mình (nơi mở tài khoản thanh toán) để trích tài khoản trả cho bên thụ hưởng.

b) Kiểm soát ủy nhiệm chi

Khi nhận được ủy nhiệm chi, ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ của chứng từ. Đối với chứng từ giấy, ngân hàng phải kiểm soát đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đối với chứng từ điện tử, ngân hàng phải kiểm soát nội dung chứng từ và thông tin kỹ thuật theo đúng quy định về chứng từ điện tử.

c) Xử lý chứng từ và hạch toán

Tại ngân hàng phục vụ bên trả tiền, nếu ủy nhiệm chi hợp pháp và hợp lệ, ngân hàng sẽ hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên trả tiền và báo Nợ cho bên trả tiền, báo Có cho bên thụ hưởng. Tại ngân hàng phục vụ bên thụ hưởng, nếu lệnh chuyển tiền hợp pháp và hợp lệ, ngân hàng sẽ hạch toán vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng và báo Có cho bên thụ hưởng.

d) Ngân hàng thực hiện báo Nợ, báo Có đầy đủ

Ngân hàng cần thực hiện báo Nợ, báo Có đầy đủ cho khách hàng theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng

Dưới đây là một số mẫu ủy nhiệm chi từ các ngân hàng phổ biến:

2.1 Mẫu ủy nhiệm chi Vietcombank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của Vietcombank tại đây.

2.2 Mẫu ủy nhiệm chi ACB

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của ACB tại đây.

2.3 Mẫu ủy nhiệm chi Techcombank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của Techcombank tại đây.

2.4 Mẫu ủy nhiệm chi Sacombank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của Sacombank tại đây.

2.5 Mẫu ủy nhiệm chi Agribank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của Agribank tại đây.

2.6 Mẫu ủy nhiệm chi HDbank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của HDbank tại đây.

2.7 Mẫu ủy nhiệm chi MBbank

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của MBbank tại đây.

2.8 Mẫu ủy nhiệm chi BIDV

Bạn có thể tải mẫu ủy nhiệm chi của BIDV tại đây.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về ủy nhiệm chi và mẫu ủy nhiệm chi của các ngân hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi tại EzCash.vn.

Related Articles

Back to top button