Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015
Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Hợp đồng vay tiền là một công cụ pháp lý hữu hiệu để đáp ứng nhu cầu “huy động vốn”. Được xem là một phương pháp thuận tiện để mọi người có thể vay tiền từ nhau, vay tiền từ các tổ chức kinh tế hoặc từ các tổ chức tín dụng. Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 có những điểm gì đặc biệt? EzCash.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng vay tài sản

Khái niệm

Đầu tiên, chúng ta cùng hiểu về khái niệm của hợp đồng vay tài sản. Đúng như tên gọi, đây là một sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Đặc điểm

Hợp đồng vay tài sản có một số đặc điểm quan trọng:

 1. Là căn cứ để chuyển quyền sở hữu tài sản
 2. Có thể là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù:
  • Hợp đồng vay tài sản có đền bù nếu có thỏa thuận về lãi.
  • Hợp đồng vay tài sản không có đền bù nếu không có lãi.
 3. Có thể là hợp đồng song vụ hoặc đơn vụ:
  • Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng song vụ nếu cả hai bên có nghĩa vụ với nhau.
  • Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng đơn vụ nếu chỉ bên vay có nghĩa vụ với bên cho vay.
 4. Có thể là hợp đồng thực hiện hoặc hợp đồng ưng thuận:
  • Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng ưng thuận nếu quyền và nghĩa vụ phát sinh từ thời điểm giao kết.
  • Hợp đồng vay tài sản là hợp đồng thực hiện nếu quyền và nghĩa vụ phát sinh từ thời điểm bên vay chuyển giao tài sản.

Nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay tài sản

Nghĩa vụ của bên cho vay

Bên cho vay có những nghĩa vụ sau:

 1. Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng theo thỏa thuận.
 2. Bồi thường thiệt hại cho bên vay nếu tài sản không đáp ứng chất lượng và không thông báo cho bên vay biết (trừ trường hợp bên vay đã biết và vẫn chấp nhận).
 3. Không yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước hạn (trừ trường hợp có quy định khác).

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

Bên vay cũng có những nghĩa vụ sau:

 1. Trả đủ số tiền vay khi đến hạn. Đối với vay tiền, bên vay phải trả lại đúng số tiền mà mình đã vay. Đối với vay tài sản, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại, chất lượng và số lượng như đã thỏa thuận.
 2. Trường hợp không thể trả lại tài sản, bên vay có thể trả lại bằng tiền tương đương, nếu được bên cho vay đồng ý.
 3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).
 4. Trường hợp không trả nợ hoặc trả không đầy đủ, bên vay có trách nhiệm trả lãi như sau:
  • Đối với vay không có lãi, bên vay phải trả lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả.
  • Đối với vay có lãi, bên vay phải trả lãi theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng.

Thực hiện hợp đồng vay tài sản

Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn

Trong trường hợp hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi, bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý cho bên cho vay biết. Bên cho vay cũng có quyền đòi lại tài sản trước hạn, nếu được bên vay đồng ý.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi, bên vay có quyền trả lại tài sản trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn. Bên cho vay cũng có quyền đòi lại tài sản trước hạn, nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản.

Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

Trong trường hợp hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi, bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước một khoảng thời gian hợp lý cho bên cho vay biết. Bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước hạn nếu được bên vay đồng ý.

Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi, bên vay có quyền trả lại tài sản trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có quy định khác hoặc luật có quy định khác.

Đây là những thông tin căn bản về hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Quý khách có thể liên hệ với EzCash.vn để được tư vấn và giải đáp chi tiết hơn về vấn đề này. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn!

Link đến EzCash.vn

Hợp đồng vay tài sản

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.