Blog

Tải mẫu bảng lương cá nhân chuẩn nhất [2023]

Hiện nay, việc sử dụng mẫu bảng lương cá nhân để gửi cho nhân viên theo từng tháng đã trở nên phổ biến. Mẫu bảng lương này giúp cho nhân sự xác nhận mức thu nhập của mình dựa trên chức danh và thâm niên công tác. Bên cạnh đó, bộ phận kế toán cũng dựa trên bảng lương để xây dựng quy chế đãi ngộ phù hợp cho nhân sự trong công ty.

Bảng lương cá nhân là gì?

Bảng lương cá nhân là một công cụ được sử dụng trong các doanh nghiệp để tính toán và ghi nhận lương cho nhân viên. Bảng lương cần được làm rõ các yếu tố lương thưởng, trợ cấp và gửi đi cùng ngày thanh toán lương cho nhân sự. Thông qua phiếu lương, các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của từng cá nhân sẽ được liệt kê đầy đủ và chính xác.

Mẫu bảng lương cá nhân cần đầy đủ thông tin của người gửi và người nhận

Bảng lương cá nhân là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính xác thực và độ chính xác của thông tin. Mỗi mục trong mẫu bảng lương cá nhân cần được làm rõ, bao gồm: họ tên nhân sự, mã số nhân viên, số ngày công, số ngày nghỉ phép và không tính phép, lương cơ bản và lương thưởng, lương hiệu quả và lương làm thêm giờ, và các khoản lương cộng trừ khác.

Tại sao cần xây dựng mẫu bảng lương?

Doanh nghiệp cần có mẫu bảng lương cho nhân sự vì những lí do sau:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về cung cấp hồ sơ lương và quản lý tài chính của doanh nghiệp.
 • Nhân viên cần có bảng lương để kê khai thuế và tạo khoản vay cá nhân khi cần. Bảng lương cũng là căn cứ khi vay tiền, thế chấp tài sản, hoặc thực hiện các giao dịch mua bán quan trọng.

Lập mẫu bảng lương cá nhân giúp cho việc xác thực thông tin chính xác và là cơ sở để quyết toán thuế cho doanh nghiệp

Việc lập mẫu bảng lương cá nhân giúp xác thực thông tin chính xác và là cơ sở để quyết toán thuế cho doanh nghiệp. Mẫu bảng lương thường được lưu lại và dùng để đánh giá thu nhập hàng năm của nhân sự, cũng như tạo kế hoạch tăng lương định kì. Hoạt động này do bộ phận nhân sự và kế toán thực hiện, và mọi giấy tờ cần có chữ ký xác nhận của nhân sự.

Dựa vào mẫu bảng lương, người quản lý doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho nhân viên. Bảng lương cũng giúp nhân sự điều chỉnh lương sao cho hợp lý, tuân thủ quyền lợi của người lao động và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Nội dung chính trong mẫu bảng lương cá nhân đơn giản

Tất cả mẫu bảng lương cá nhân đều được chia thành các phần chính như: phần đầu, nội dung và phần kết thúc. Cụ thể, công ty MPHR chia sẻ nội dung chính của bảng lương như sau:

Phần đầu:

 • Thông tin: Gồm thông tin cơ bản về tên doanh nghiệp, logo, địa chỉ và phòng ban thực hiện để xác minh tính xác thực của mẫu phiếu lương.
 • Ngày cấp/xuất phiếu lương.
 • Đơn vị tiền tệ cần được đề cập trong mẫu phiếu tính lương.

Phần nội dung:

 • Họ tên đầy đủ của người nhận phiếu.
 • Tên phòng ban/Mã số.
 • Số ngày công làm việc thực tế.
 • Số ngày nghỉ lễ/Tết.
 • Số ngày nghỉ tính không phép.
 • Số ngày nghỉ được hưởng lương.
 • Số ngày nghỉ tính phép.
 • Mức lương của nhân viên.
 • Số mức lương cơ bản của người hưởng lương.
 • Lương hiệu quả.
 • Lương làm thêm giờ.
 • Các khoản công trừ tiền lương.
 • Ghi chú giải thích các khoản công trừ tiền lương.

Cần làm rõ từng mục chi tiết trong bảng lương cá nhân

Phần kết thúc:

 • Thông tin cơ bản của người lập phiếu.
 • Đóng dấu công ty hoặc chữ ký của người chịu trách nhiệm chi trả lương.
 • Thông tin phòng ban hoặc người sẽ giải quyết các vấn đề nếu nhân viên có thắc mắc.

Một số mẫu bảng lương cá nhân 2023

Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu bảng lương cá nhân đầy đủ nhất, dưới đây là một số gợi ý mà bạn có thể tham khảo. Hãy tải về và sử dụng mẫu bảng lương được cập nhật mới nhất trong năm 2023.

Mẫu 1: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên

Công ty ……………….
Địa chỉ: …………………..
PHIẾU LƯƠNG (BẢNG LƯƠNG CÁ NHÂN)
Ngày … tháng … năm …..

Mã Nhân Viên …………..
Lương đóng Bảo hiểm bắt buộc …………..

Họ Và Tên …………..
Ngày công đi làm …………
Chức Danh …………..
Ngày công thực tế …………

STT Các Khoản Thu Nhập STT Các Khoản Trừ Vào Lương
1 Lương Chính ………….. 1 Bảo Hiểm Bắt Buộc …………..
2 Phụ Cấp: ………….. 1,1 Bảo hiểm xã hội (8%) …………..
2,1 Trách nhiệm: ………….. 1,2 Bảo hiểm y tế (1,5%) …………..
2,2 Tiền ăn: ………….. 1,3 Bảo hiểm thất nghiệp (1%) …………..
2,3 Hỗ trợ điện thoại: …………..

Tổng Cộng ……………

Tổng Cộng ……………

Tổng Số Tiền Lương Nhận Được …………..
Bằng chữ: …………….

Người lập phiếu Người nhận tiền
Ký và ghi rõ họ tên Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu 2: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) nhân viên

LOGO CÔNG TY
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

THÁNG …. NĂM ….

Đơn vị tính: VNĐ

Họ và tên ………………………….
Phòng ban ………………………….

Số ngày công đi làm ………………………….
Ngày nghỉ bù ………………………….
Ngày nghỉ không lương ………………………….
Ngày nghỉ hưởng lương ………………………….
Ngày nghỉ được tính phép ………………………….

Mức lương ………………………….
Tổng tiền lương

Lương cơ bản ………………………….
Lương hiệu quả ………………………….
Lương làm thêm giờ ………………………….

Các khoản cộng lương ………………………….
Các khoản trừ lương ………………………….

Phụ cấp điện thoại ………………………….
Phụ cấp ăn ca ………………………….
Công tác phí ………………………….

Tổng thu nhập ………………………….

Tạm ứng lương kỳ I ………………………….

Các khoản trừ vào lương
Bảo hiểm xã hội (8%) ………………………….
Bảo hiểm y tế (1,5%) ………………………….
Bảo hiểm thất nghiệp (1%) ………………………….

Truy thu ………………………….
Thuế Thu Nhập Cá Nhân ………………………….

Tổng ………………………….

Tổng Số Tiền Lương Nhận Được ………………………….

Ghi chú
Lương trách nhiệm trừ phạt HC: ………………………………….

Người lập phiếu
Người nhận tiền

Ký và ghi rõ họ tên
Ký và ghi rõ họ tên

Mẫu 3: Phiếu lương (bảng lương cá nhân) công nhân

PHIẾU BẢNG LƯƠNG THÁNG…………..

Kính gửi: Anh/ Chị…………………

Mã nhân viên
Phòng ban
Họ tên
Ngày bắt đầu làm việc

THU NHẬP/ Tháng (….công)

Lương tham gia Bảo hiểm (Lương bậc + Phụ cấp trách nhiệm)
Số ngày công làm việc
Lương theo bậc
Phụ cấp trách nhiệm quản lý
Thưởng kiểm soát năng suất sản phẩm

THU NHẬP NGOÀI GIỜ phải chịu
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Phụ cấp độc hại, nặng nhọc, nuôi con (nếu có)
Phụ cấp (xăng xe) đi lại
Phụ cấp điện thoại
Thưởng chuyên cần (Không vắng mặt, không đi muộn, về sớm, không nghỉ quá 1 ngày phép/ tháng…***)
Phụ cấp tiền ăn theo ca (đã tính cơm thêm - nếu có)

TỔNG TIỀN LƯƠNG

Tổng số giờ tăng ca
Số giờ tăng ca (ban ngày)
Số giờ tăng ca (ban đêm)
Số giờ tăng ca (chủ nhật)
Số giờ tăng ca (ngày Lễ)
Số giờ đi muộn, về sớm - NGÀY
Số giờ đi muộn, về sớm - ĐÊM
Số suất cơm tính thêm

Phép năm chưa sử dụng
THƯỞNG SÁNG KIẾN KỸ THUẬT (nếu có)
THƯỞNG THÁNG LƯƠNG THỨ 13

*Tổng số tiền đi muộn, về sớm

THU NHẬP NGOÀI GIỜ không chịu
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

TỔNG THU NHẬP/ THÁNG của NGƯỜI LAO ĐỘNG

10.5% - trích trừ lương Người Lao Động (BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%)
Phí Công đoàn - trích trừ lương Người Lao Động
Giảm trừ gia cảnh
Thuế thu nhập cá nhân - trích trừ lương Người Lao Động

Thu nhập thực nhận sau khi trừ các khoản bắt buộc của NLĐ

Chi tiền ĐỒNG PHỤC (nếu có)
TẠM THU TIỀN ĐỒNG PHỤC (nếu có)
Giữ lại tiền lương (nếu có)
Hoàn trả tiền lương (nếu có)

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN
HOÀN THUẾ TNCN năm (nếu có)
THU THUẾ TNCN năm (nếu có)

TỔNG SỐ TIỀN THỰC NHẬN CÒN LẠI

23.5% - Công ty phải nộp thay cho Người Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN , KPCĐ)

Email

Trên đây là những mẫu bảng lương cá nhân mà bạn có thể tham khảo. Hãy tải về mẫu phù hợp và chỉnh sửa thông tin sao cho phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Mẫu bảng lương giúp quản lý chi phí doanh nghiệp cho từng nhân viên và bộ phận, và cung cấp căn cứ pháp lý cho các chính sách và quy chế đãi ngộ, khen thưởng riêng biệt cho nhân viên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo bài viết về tinh thần trách nhiệm của bản thân trong chuyên mục Blog Nhân sự.

Related Articles

Back to top button