Trong quá khứ, khi các loại hàng hóa và dịch vụ bán ra quá nhiều và không thể trình bày trên một tờ hóa đơn giấy, doanh nghiệp đã phải sử dụng bảng kê đi kèm. Tuy nhiên, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn có những thay đổi nào? Hãy cùng theo dõi bài viết này để tìm hiểu chi tiết.

Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Trước đây, theo quy định cũ tại thông tư số 39/2014/TT-BTC, bên bán được phép sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Tuy nhiên, nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2022 đã có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, điều khoản này quy định:

“Đối với các dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán.”

Điều này có nghĩa là hiện chỉ có các dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh mới được phép xuất hóa đơn kèm theo bảng kê. Ngay cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống cũng không được xuất hóa đơn kèm bảng kê.

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn mới nhất

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng… năm”.

Bảng kê được xuất kèm theo hóa đơn phải có đầy đủ các nội dung sau:

  • Tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán
  • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”
  • Tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra
  • Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có các tiêu chuẩn “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”
  • Ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê

Tải ngay: Mẫu Bảng kê kèm hóa đơn điện tử file excel

Các quy định cần lưu ý

Khi lập bảng kê kèm theo hóa đơn, kế toán cần chú ý những điều sau:

  • Tổng cộng tiền thanh toán trên bảng kê phải bằng chính xác số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
  • Hàng hóa, dịch vụ ghi trên Bảng kê phải tuân theo thứ tự bán ra trong ngày.
  • Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng… năm”.
  • Bảng kê phải được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước.
  • Nếu đã sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có đơn giá.

Lập Hóa đơn điện tử nhiều trang thay thế bảng kê có được không?

Theo quy định trước đây tại nghị định 119/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được lập bảng kê kèm theo hóa đơn mà số loại hàng hóa, dịch vụ bán ra quá nhiều, doanh nghiệp có thể lập hóa đơn điện tử thành nhiều trang.

Tuy nhiên, nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/NĐ-CP không còn đề cập đến “hóa đơn điện tử nhiều trang”. Do đó, khi có nhiều hàng hóa, dịch vụ bán ra mà doanh nghiệp không thuộc đối tượng được lập bảng kê, doanh nghiệp phải trình bày trên một tờ hóa đơn điện tử duy nhất, số lượng dòng không giới hạn.

Tổng kết

Theo quy định mới, từ ngày 01/07/2022, chỉ có các doanh nghiệp “cung cấp dịch vụ xuất hóa đơn theo kỳ phát sinh” mới được lập bảng kê kèm theo hóa đơn. Mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán ra kèm theo hóa đơn cũng đã có nhiều điểm mới về nội dung.

Kế toán hãy lưu ý những quy định này để áp dụng đúng cho doanh nghiệp nhé. Để biết thêm thông tin, truy cập EzCash.vn.

By Thai Anh

Hỗ trợ bạn đọc có thêm nhiều kiến thức vay vốn. Giúp mọi người có thể giải quyết các vấn đề tài chính trong cuộc sống thường ngày.